Stiri medicale

Modificarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Data ultimei actualizari: 18/04/2013

In Monitorul Oficial din 3 iulie a.c. a fost publicat Ordinul pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate .

Conform noului act normative, se modifica urmatoarele :

1. In anexa nr. 2, la litera C campul 2 litera c), ultima liniuta va avea urmatorul cuprins: “- la rubrica Ā«Alte categoriiĀ» se va nota: cifra 1, pentru persoanele care nu se incadreaza in categoriile de asigurat prevazute in biletul de trimitere, mentionandu-se expres categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1989, cu modificarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare), daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi; cifra 2, pentru beneficiarii formularelor europene, mentionandu-se distinct fiecare tip de formular european, respectiv: E 106; E 109; E 112; E 120; E 121; pot fi mentionate si formularele europene S – corespondente acestor formulare;”.

2. In anexa nr. 2, la litera C campul 2 litera e), a treia liniuta va avea urmatorul cuprins: “- pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European se va completa: numarul pasaportului pentru beneficiarii formularelor europene, respectiv toate cele 20 de casute corespunzatoare numarului de identificare al cardului european de asigurari de sanatate pentru titularii de card european;”.

3. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

4. In tot cuprinsul ordinului, sintagma “cod numeric personal” se inlocuieste cu sintagma “cod numeric personal/cod unic de asigurare, dupa caz”.

 

Stire realizata de: Echipa de redactie FormareMedicala.ro

 

Autor: Dorina Pirau
Dorina Pirau

Dorina Pirau este Editor Sef al echipei de redactie FormareMedicala, cu experienta de peste 10 ani in jurnalism medical, autor al numeroase articole si stiri medicale disponibile pe portalul FormareMedicala.ro Coordonator al unui mare numar de proiecte precum conferinte medicale, congrese international, cursuri. Editor coordonaor al revistei de Romane de Medicina Dentara si Editor Coordonator al Tribunei CMDB.

Postati un comentariu

Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.