Modificarea formularului de prescriptie medicala electronica in tratamentul ambulatoriu

18/04/2023
Modificarea formularului de prescriptie medicala electronica in tratamentul ambulatoriu

Modificarea formularului de prescriptie medicala electronica in tratamentul ambulatoriu

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/modificarea-formularului-de-prescriptie-medicala-electronica-in-tratamentul-ambulatoriu/

CNAS a postat in transparenta decizionala proiectul pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul nr 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, insotit de referatul de aprobare.

Potrivit referatului de aprobare:

– punctul 2 litera a), subpunctul (x), primul paragraf se completeaza in acord cu prevederile din Legea nr 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul :” – cifra 1, daca este vorba de persoane beneficiare de legi speciale care nu apar mentionate distinct in formularul de prescrip tie medicala electronica, dar care sunt mentionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare si la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, mentionandu-se distinct actul normativ de care beneficiaza.

Pentru aceste categorii de persoane, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor specifice se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia; “

– punctul 3 se modifica in acord cu prevederile actelor normative care reglementeaza derularea programelor nationale curative, in sensul :” PNS – pentru prescriptiile care contin DCI-uri din sublista C sectiunea C2 se va indica numarul programului/subprogramului din cadrul Programului national cu scop curativ: 3 – Programul national de oncologie, 5 – Programul national de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 – Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana (9.7 – Tratamentul starii posttransplant in ambulatoriu al pacientilor transplantati) si a unor boli rare cuprinse in Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare – 6 – hemofilie si talasemie (6.1), mucoviscidoza (6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii – scleroza laterala amiotrofica (6.5.2), sindromul Prader-Willi (6.7), boala Fabry (6.8), purpura trombocitopenica imuna idiopatica cronica (6.17), fibroza pulmonara idiopatica (6.20), Distrofia musculara Duchenne (6.21), Angioedem ereditar (6.22), Neur opatia optica ereditara Leber (6.23), Boli rare- medicamente incluse conditionat (6.27) pentru acele medicamente cu eliberare prin farmaciile comunitare, Limfangioleiomiomatoza (6.28), respectiv se va indica numarul programului pentru care eliberarea medicamentelor in tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit inchis, conform prevederilor hotararii Guvernului pentru aprobarea programelor nationale de sanatate si ale normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. “

-punctul 4, litera i), subpunctul (ii) se modifica in acord cu prevederile HG nr 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in sensul: “(ii) pentru prescriptiile care contin si DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii de boala, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, in rubrica “Lista”, in dreptul DCI-urilor aferente unei categorii de boala se va nota categoria respectiva (G1 – G31a-i);”

Proiectul de ordin in forma completa, AICI

Etichete: prescriptie tratament ambulatoriu, precriptie medicamente, CNAS

autor

Autor: Adriana Pavel

1 Comentarii

  1. STEFAN MIHAELA says:

    DOAMNE AJUTA.CRED CA SUNT IN ASENTIMENTUL TUTUROR MEDICILOR PRESCRIPTORI DE MEDICAMENTE COMPENSATE DACA AS DORI SA NU MAI EXISTE ACEASTA SUPRA BIROCRATIE.LA RETETE S-A INTRODUS INCA O RUBRICA-I,C-CARE NU ARE RELEVANTA.DE ASEMENEA SUNTEM OBLIGATI IN FIECARE ZI SA TRANSMITEM IN DES DESI ZILNIC SI LUNAR RAPORTAM LA CASS ACTIVITATEA NOASTRA.NU MAI VORBESC DE SISTEMUL INFORMATIC.IERTATI-MA,DAR MA GINDESC CA POATE NE AUDE CINEVA.AM ANI MULTI DE CIND SUNT MEDIC INSA ,DACA NU SE CAUTA SIMPLIFICAREA LUCRURILOR,VA RAMANE MEDIUL RURAL FARA MEDICI.

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: