Ministerul Sanatatii – CNAS: 19 protocoale terapeutice noi

27/04/2022
Ministerul Sanatatii – CNAS: 19 protocoale terapeutice noi

Ministerul Sanatatii – CNAS: 19 protocoale terapeutice noi

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/ministerul-sanatatii-cnas-19-protocoale-terapeutice-noi/

Ministerul Sanatatii si CNAS, in Ordinul comun nr. 1.206/233/2022 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 564/499/2021, introduc 19 protocoale terapeutice noi in lista Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala.

Art. I. — Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, si a normelor metodologice privind implementarea acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 si 474 bis din 6 mai 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.

MODIFICARI SI COMPLETARI la anexele nr. 1 si nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 564/499/2021

1. La anexa nr. 1, in tabel, dupa pozitia 298 se introduc 18 noi pozitii, pozitiile 299-316, cu urmatorul cuprins:

2. La anexa nr. 1, protocolul terapeutic corespunzator pozitiei nr. 149 cod (L01XC19):

• DCI BLINATUMOMABUM se modifica si se inlocuieste cu urmatorul protocol:

Protocol terapeutic corespunzator pozitiei nr. 149 cod (L01XC19): DCI
BLINATUMOMABUM

I. INDICATII

Leucemie acuta limfoblastica (LAL)

Vezi Ordinul nr. 1.206/233/2022 AICI

 

Etichete: protocoale terapeutice, lista medicamente

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: