Medicii de familie si cei din ambulatoriu nu vor utiliza cardul de sanatate pana la 30 septembrie 2020

29/05/2020
Medicii de familie si cei din ambulatoriu nu vor utiliza cardul de sanatate pana la 30 septembrie 2020

Medicii de familie si cei din ambulatoriu nu vor utiliza cardul de sanatate pana la 30 septembrie 2020

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/medicii-de-familie-si-cei-din-ambulatoriu-nu-vor-utiliza-cardul-de-sanatate-pana-la-30-septembrie-2020/

Guvernul a aprobat o hotarare care prevede conditiile de acordare a serviciilor medicale dupa data de 15 mai, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Actul normativ aprobat de executiv completeaza HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, se precizeaza intr-un comunicat al CNAS.

Pentru asigurarea calitatii in sistemul de sanatate, Hotararea de Guvern prevede obligatia furnizorilor de servicii medicale ca pana la data de 15 iunie 2020 sa faca dovada acreditarii /inscrierii in procesul de acreditare, prin transmiterea/depunerea documentelor doveditoare la casele de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala.

Pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei au fost prevazute o serie de masuri in vigoare pana la data de 30 septembrie 2020.

Astfel, medicii din spital pot elibera, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu, pentru o perioada de pana la 90 de zile, cu exceptia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de pana la 30 de zile.

De asemenea, documentele necesare sa fie prezentate de asigurat la casele de asigurari de sanatate pentru obtinerea unor drepturi pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea acestora de orice alta persoana, cu exceptia reprezentantilor legali ai furnizorilor si a persoanelor care desfasoara activitate la nivelul acestora.

Mijloace electronice de comunicare se pot folosi si pentru transmiterea de catre casele de asigurari de sanatate a documentelor eliberate necesare asiguratilor.

Potrivit CNAS, nu mai este necesara prezentarea biletului de trimitere pentru serviciile medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare, precum si pentru ingrijirile paliative in ambulatoriu.

Medicii de familie pot prescrie medicamente din Lista de medicamente aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, pentru care exista restrictii de prescriere, astfel incat asiguratii sa poata beneficia la timp de medicatia necesara.

Astfel, medicii de familie pot initia tratamentul specific si in absenta unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate si gratuite.

De asemenea, medicul de familie poate emite prescriptie medicala, in continuare, pentru pacientii cu boli cronice cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului (scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere) si pentru medicamentele care pana la data instituirii starii de urgenta erau prescrise de catre medicii specialisti.

Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi.

Serviciile medicale prevazute in pachetul de baza, acordate in asistenta medicala primara si in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, precum si serviciile conexe furnizate de psiholog si logoped, pot fi efectuate si de la distanta, prin orice mijloace de comunicare, cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii/ora.

Pentru a limita riscul iminent asupra starii de sanatate a populatiei, in asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate nu va fi utilizat cardul national de asigurari de sanatate pana la data de 30 septembrie 2020, iar pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul national de asigurari de sanatate incepand cu data de 1 iulie 2020.

De asemenea, tot potrivit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu este obligatorie transmiterea in platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS), in termen de 3 zile lucratoare de la data acordarii, respectiv eliberarii, a serviciilor medicale si ingrijirilor la domiciliu, respectiv a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, inregistrate/eliberate off-line.

Etichete: cardul de sanatate, servicii medicale, asistenta medicala primara, asistenta medicala ambulatoriu de specialitate, retete compensate, valabilitate retete

autor

Autor: Adriana Pavel

1 Comentarii

  1. nazare cristian calin says:

    Buna ziua,
    Am rugamintea ca, pe viitor, sa specificati felul actului normativ, numarul acestuia, data aparitiei si numarul Monitorului Oficial in care a aparut actul normativ, fara a mai face enunturi vagi (”Guvernul a aprobat o hotarare…”)
    Multumesc, o zi buna

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: