Ordinul nr. 2/35/2/2015: Masuri referitoare la veniturile medicilor de familie ce lucreaza in centrele de permanenta

19/01/2015

Ordinul nr. 2/35/2/2015: Masuri referitoare la veniturile medicilor de familie ce lucreaza in centrele de permanenta

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/masuri-referitoare-la-veniturile-medicilor-de-familie/

ministerul-sanatatiiOrdinul nr. 2/35/2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta.

 

 

Nr. 2/35/2

Ministerul Sanatatii

Ministerul Finantelor Publice

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Vazand Referatul de aprobare nr. 26/35/DG 5/2015 al secretarului general al Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta, in temeiul prevederilor:

– art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii, ministrul finantelor publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. –

Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. –

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.                

Ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu

Ministrul Finantelor Publice, Darius-Bogdan Valcov

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea

 ANEXA

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta.

 Ministerul Sanatatii – MS

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta din 05.01.2015

 1. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta, sumele recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la medicii de familie care au asigurat in perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011 continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanenta organizate in baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand cheltuieli de administrare si functionare ale cabinetelor si accesoriile aferente, rezultate ca o consecinta a constatarilor efectuate de catre auditorii financiari ai Curtii de Conturi a Romaniei, se restituie in primul semestru al anului 2015.

 2. Restituirea sumelor prevazute la pct. 1 se face din oficiu de catre casele de asigurari de sanatate potrivit urmatoarei metodologii:

 2.1. Casele de asigurari de sanatate comunica Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, pana la data de 31 ianuarie 2015 sumele recuperate de la medicii de familie care urmeaza a fi restituite.

 2.2. CNAS transmite Ministerului Sanatatii pana la data de 15 februarie 2015 suma rezultata ca urmare a centralizarii datelor transmise de casele de asigurari de sanatate potrivit pct. 2.1.

 2.3. Sumele prevazute la pct. 2.2 se transfera din bugetul aprobat Ministerului Sanatatii pe anul 2015 la capitolul 66.01 “Sanatate”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatul 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.

 2.4. Ministerul Sanatatii prezinta deschiderile de credite Ministerului Finantelor Publice si pana la data de 31 martie 2015 vireaza in contul CNAS suma solicitata in conditiile pct. 2.2.

 2.5. Dupa virarea sumei de catre Ministerul Sanatatii potrivit pct. 2.4, in termen de 15 zile calendaristice, CNAS asigura deschiderea de credite bugetare catre casele de asigurari de sanatate care urmeaza sa efectueze restituirea sumelor catre medicii de familie.

 2.6. Casele de asigurari de sanatate, in termen de 15 zile calendaristice de la deschiderea creditelor bugetare de catre CNAS, realizeaza restituirea sumelor catre medicii de familie dupa cum urmeaza:

 a) in conturile prevazute in contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, pentru cei care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

 b) in conturile declarate de medicii de familie, in situatia in care acestia nu se mai afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: