Masuri noi pentru asigurarea tratamentului si ingrijirii copiilor si adultilor bolnavi de leucemie

08/09/2016

Masuri noi pentru asigurarea tratamentului si ingrijirii copiilor si adultilor bolnavi de leucemie

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/masuri-noi-pentru-asigurarea-tratamentului-si-ingrijirii-copiilor-si-adultilor-bolnavi-de-leucemie/

oncologieUn nou subprogram de diagnostic generic al tumorilor solide maligne este introdus de Guvern in Programul national de oncologie, iar pacientii cu leucemie acuta vor putea beneficia atat de diagnosticare si tratament, cat si de monitorizarea corecta a bolii minime reziduale.

Subprogramul derulat in cadrul Programului national de oncologie, respectiv “Subprogramul de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti” a fost introdus, printr-o Hotarare adoptata astazi de Guvern. Fondurile pentru finantarea serviciilor si tratamentului asigurate prin acest nou subprogram oncologic au fost asigurate cu ocazia rectificarii bugetare.

De asemenea, activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneric si/sau FISH si examen de biologie moleculara la copii si adulti va fi inclusa in cadrul Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic si biomolecular al leucemiilor acute.
Guvernul a aprobat in sedinta de astazi o serie de masuri in sprijinul bolnavilor inscrisi in programele nationale de sanatate. In acest sens, a fost modificata si completata HG nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016.

Noile reglementari rezolva o serie de probleme constatate in ceea ce priveste stabilirea unitatilor de specialitate care implementeaza programele nationale de sanatate publica, managementul listelor de prioritate a bolnavilor,  modalitatea de acordare a serviciilor medicale, inclusiv prescrierea si eliberarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare asigurate bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate curative, modalitatea de decontare a investigatiilor paraclinice de diagnostic a leucemiilor acute.

Astfel,  includerea unitatilor de specialitate in programele nationale de sanatate se realizeaza pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a unei metodologii de selectie care se aproba prin normele tehnice, cu incadrare in limita fondurilor aprobate.

Bolnavii din cadrul programelor nationale de sanatate curative pot beneficia de acordarea de servicii medicale, inclusiv de prescrierea si eliberarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, intr-o unitate sanitara in regim ambulatoriu/in spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitalicesti furnizate in regim de spitalizare continua intr-o alta unitate sanitara, daca unitatea sanitara la care pacientul este internat in regim de spitalizare continua nu poate acorda serviciile.

Bolnavii din cadrul programului national de oncologie beneficiaza de servicii medicale, inclusiv prescrierea si eliberarea medicamentelor asigurate, care pot fi acordate intr-o unitate sanitara in regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate in regim de spitalizare de zi in aceeasi unitate sanitara sau intr-o alta unitate sanitara, daca unitatea sanitara la care pacientul este internat in regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.

Pentru aceste situatii, serviciile asigurate sunt validate si decontate din bugetul programelor nationale de sanatate curative.

In cazul in care pacientul necesita transport medical, unitatea sanitara in care bolnavul este internat in regim de spitalizare continua suporta contravaloarea transportului medicalizat al acestuia in vederea efectuarii serviciilor asigurate in cadrul programelor nationale de sanatate cu scop curativ.

Probele pentru diagnosticarea si monitorizarea leucemiilor acute si a tumorilor solide care se recolteaza la furnizorii de servicii medicale ce acorda asistenta medicala spitaliceasca bolnavilor vor fi transmise la furnizorii de servicii medicale inclusi in subprogram pentru efectuarea acestora, insotite de referatul de solicitare.

Contravaloarea investigatiilor paraclinice in cadrul programelor nationale de sanatate curative va fi decontata furnizorilor de servicii care le efectueaza, fara a fi conditionata de prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate.  

O alta noutate consta in faptul ca toate categoriile de furnizori au obligatia de a transmite in platforma informatica a asigurarilor de sanatate a serviciilor off-line in maximum trei zile lucratoare de la data acordarii serviciului, si nu in 72 de ore cum era pana acum. Aceasta masura contribuie la inlaturarea disfunctionalitatilor in raportarea serviciilor si in decontarea acestora.

De asemenea, in vederea debirocratizarii sistemului de asigurari de sanatate, raportarea activitatii furnizorilor conform contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate se va face zilnic, fara a mai fi necesara si o raportare lunara/trimestriala, dupa caz.

Hotararea adoptata astazi stabileste si modalitatea de sanctionare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, furnizorilor de dializa si furnizorilor de radioterapie, in cazul in care se constata incasarea necuvenita a unor sume de la asigurati, astfel:

•    la prima constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatii;
•    la a doua constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatii;
•    la a treia constatare, retinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatie;
•    La a patra constatare a nerespectarii de catre furnizori a acestei obligatii contractuale, contractul se reziliaza.

De asemenea, au fost revizuite unele sanctiuni aplicabile furnizorilor aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, stabilind nivelul sanctiunii in functie de gravitatea nerespectarii de catre acestia a unor obligatii.

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: