L01XE23-25 DCI COMBINAȚII DABRAFENIBUM + TRAMETINIBUM

04/08/2020

L01XE23-25 DCI COMBINAȚII DABRAFENIBUM + TRAMETINIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe23-25-dci-combinatii-dabrafenibum-trametinibum/

” DCI COMBINAȚII DABRAFENIBUM + TRAMETINIBUM
Indicație: Melanomul malign
I. Indicații:
Dabrafenib, administrat în asociere cu trametinib, este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu
melanom inoperabil sau metastatic, cu mutaţia BRAF V600 prezentă.
II. Criterii de includere
I. Pacienți cu vârsta mai mare de 18 ani
II. Melanom malign avansat local și/sau regional, inoperabil, sau metastazat,
confirmat histologic
III. Prezenta mutației BRAF V600
IV. Pacienți cu determinări secundare cerebrale stabile din punct de vedere
neurologic (determinări secundare cerebrale asimptomatice la momentul inițierii
tratamentului cu dabrafenib si trametinib)
III. Criterii de excludere
• Hipersensibilitate la substanță activă sau la oricare dintre excipienți
• Alaptarea
• Tratament anterior cu alți inhibitori BRAF
• interval QTc>480s
• FEVS <40%
IV. Posologie
Doza recomandată de dabrafenib, administrat în asociere cu trametinib, este de 150
mg (două capsule de 75 mg) de două ori pe zi (echivalentul unei doze zilnice totale de
300 mg).
Doza recomandată de trametinib, administrat în asociere cu dabrafenib, este de 2 mg o
dată pe zi.
Tratamentul cu dabrafenib + trametinib trebuie continuat atât timp cât se observă
beneficii clinice sau până când nu mai sunt tolerate de pacient.
Doze omise
În cazul omiterii unei doze de dabrafenib, aceasta nu trebuie să fie administrată dacă intervalul
de timp până la următoarea doză programată este mai mic de 6 ore.
Dacă este omisă o doză de trametinib, când dabrafenib este administrat în asociere cu
trametinib, se administrează numai doza de trametinib dacă mai sunt peste 12 ore până la
următoarea doză.
Mod de administrare
Capsulele de dabrafenib trebuie înghiţite întregi, cu apă. Capsulele nu trebuie mestecate sau
deschise şi nici amestecate cu alimente sau lichide din cauza instabilităţii chimice a dabrafenib.
Dabrafenib trebuie luat cu minimum o oră înaintea unei mese sau la minimum două ore după
masă. Dacă pacientul vomită după administrarea dabrafenib, nu trebuie să ia doza din nou, ci
doza următoare programată.
Se recomandă ca dozele de dabrafenib să fie luate la aceleași ore în fiecare zi, cu un interval de
aproximativ 12 ore între doze. Când dabrafenib și trametinib sunt administrate concomitent,
doza zilnică de trametinib trebuie administrată la aceeași oră în fiecare zi, fie cu doza de
dimineață, fie cu doza de seară de dabrafenib.
Grupe speciale de pacienți:
Copii și adolescenți – Siguranţa şi eficacitatea dabrafenib la copii şi adolescenţi (<18 ani) nu au
fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date clinice. Studiile pe animale tinere au indicat reacţii
adverse ale dabrafenib care nu au fost observate şi la animalele adulte. Nu exista date
disponibile din trialurile clinice de inregistrare.
Pacienți vârstnici – nu este necesară ajustarea dozelor la pacienții vârstnici (≥65 de ani).
Insuficiență renală – Nu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă renală
uşoară sau moderată. Nu sunt disponibile date clinice pentru pacienţii cu insuficienţă renală
severă, astfel încât nu poate fi stabilită o eventuală necesitate de modificare a dozei. Dabrafenib
trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă renală severă când este administrat
în monoterapie sau în asociere cu trametinib.
Insuficiență hepatică – Nu este necesară o ajustare a dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică
uşoară. Nu sunt disponibile date clinice pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată şi
severă, astfel încât nu poate fi stabilită o eventuală necesitate de modificare a dozei.
Metabolizarea hepatica şi secreţia biliară constituie principalele căi de eliminare a dabrafenib şi
a metaboliţilor săi, astfel încât pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată şi severă pot prezenta
expunere crescută. Dabrafenib trebuie să fie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă
hepatică moderată şi severă când este administrat în monoterapie sau în asociere cu trametinib.
Pacienți cu metastaze cerebrale – condiția necesara pentru inițierea tratamentului cu dabrafenib
si trametinib la acești pacienți este ca aceștia sa fie asimptomatici din punct de vedere al
metastazelor cerebrale (fără manifestări neurologice, doza fixa de corticoterapie, fără nevoie de
tratament depletiv). Pacienții trebuie sa prezinte un interval de minim 4 săptămâni de stabilitate
din punct de vedere neurologic. Pot urma tratament cu anticonvulsivante daca acesta a fost
inițiat cu mai mult de 4 săptămâni anterior si nu a mai prezentat stări convulsivante in ultimele 4
săptămâni.
Sarcina – Dabrafenib nu trebuie administrat femeilor gravide decât dacă beneficiul posibil pentru
mamă depăşeşte riscul posibil pentru făt. În cazul în care pacienta rămâne însărcinată în timpul
tratamentului cu dabrafenib, aceasta trebuie să fie informată cu privire la riscurile potenţiale
pentru făt.
Asocierea cu alte medicamente:
• Administrarea concomitentă a dabrafenib cu warfarină determină scăderea ratei
de expunere a warfarinei. Atunci când dabrafenib este administrat concomitent cu
warfarina şi la întreruperea tratamentului cu dabrafenib, este necesară precauţie
şi trebuie avută în vedere monitorizarea INR
• Administrarea concomitentă a digoxinei cu dabrafenib poate determina scăderea
expunerii digoxinei. Este necesară prudenţă şi se recomandă monitorizarea
suplimentară a digoxinei când digoxina (substrat transportor) este utilizată
concomitent cu dabrafenib şi la întreruperea tratamentului cu dabrafenib
• Dabrafenib este un substrat al enzimelor CYP2C8 şi CYP3A4. Asocierea cu
inductori potenţi ai acestor enzime trebuie evitată pe cât posibil, deoarece aceşti
agenţi pot diminua eficacitatea dabrafenib (de exemplu, rifampicină, fenitoină,
carbamazepină, fenobarbital sau sunătoare)
• Medicamentele care constituie inhibitori puternici ai enzimelor CYP2C8 sau
CYP3A4 pot să crească concentraţiile de dabrafenib. Este necesară precauţie
atunci când dabrafenib este administrat împreună cu inhibitori puternici (de
exemplu, ketoconazol, gemfibrozil, nefazodonă, claritromicină, ritonavir,
saquinavir, telitromicină, itraconazol, voriconazol, posaconazol, atazanavir)
• Agenţii care măresc pH-ul gastric pot reduce biodisponibilitatea dabrafenib şi
astfel trebuie să fie evitaţi pe cât posibil
Modificarea dozei:
Reguli generale pentru modificări ale dozelor în funcţie de intensitatea
evenimentelor adverse – Grad (CTC-AE)* pentru dabrafenib administrat în monoterapie sau în
asociere cu trametinib:
Grad 1 sau grad 2 (tolerabil) – Continuaţi şi monitorizaţi tratamentul conform
indicaţiilor clinice.
Grad 2 (intolerabil) sau grad 3 – Întrerupeţi tratamentul până la gradul de toxicitate
0-1 şi reduceţi cu un nivel doza la reluarea acestuia.
Grad 4 – Opriți definitiv sau întrerupeți terapia până gradul de toxicitate ajunge la
0-1 și reduceți doza cu un nivel la reluarea acestuia.
Reducerea dozei de dabrafenib administrat in monoterapie sau în asociere cu
trametinib:
Doza inițială – 150 mg de două ori pe zi
Prima reducere a dozei – 100 mg de două ori pe zi
A doua reducere a dozei – 75 mg de două ori pe zi
A treia reducere a dozei – 50 mg de două ori pe zi
Reducerea dozei de trametinib administrat în asociere cu dabrafenib
Doza inițială – 2 mg o dată pe zi
Prima reducere a dozei – 1.5 mg o dată pe zi
A doua reducere a dozei – 1 mg o dată pe zi
A treia reducere a dozei – 1 mg o dată pe zi
V. Monitorizarea tratamentului
Evaluare pre-terapeutică:
• Evaluare clinică și imagistică pentru demonstrarea stadiului inoperabil sau
metastatic
• Confirmarea histologica a diagnosticului
• Statusul mutant al BRAF V600
• Examen ORL
• Examen ginecologic și urologic
• Evaluare cardiologică (datorita riscului de apariție a insuficienței ventriculare
stângi, a scăderii FEVS sau a evenimentelor trombo-embolice)
• Evaluare biologica a cărei complexitate o stabilește medicul curant de la caz la
caz
Evaluare periodică:
a. Examen imagistic – examen CT efectuat regulat pentru monitorizarea răspunsului
la tratament (la interval de 8-12 săptămâni) si / sau alte investigații paraclinice în
funcție de decizia medicului (RMN, scintigrafie osoasa, PET-CT).
b. Examen ORL periodic (alături de evaluarea imagistica pentru surprinderea
precoce a unui eventual al 2-lea cancer; in același scop, examen ginecologic si
urologic, la inițierea tratamentului, la finalizarea acestuia sau ori de câte ori se
impune din punct de vedere clinic.
c. Pacienții trebuie monitorizați timp de minim 6 luni după finalizarea tratamentului,
deoarece o a 2-a neoplazie malignă poate apărea atât în timpul cât și după
oprirea terapiei.
VI. CRITERII DE INTRERUPERE A TRATAMENTULUI
Efecte secundare care impun întreruperea temporară sau definitivă a tratamentului si /
sau modificarea dozelor:
Carcinom cutanat cu celule scuamoase (cuSCC) – soluția terapeutică este excizia
dermatologică şi continuarea tratamentului cu dabrafenib cu / fără trametinib, fără ajustarea
dozei.
Melanom primar, nou apărut – aceste cazuri pot fi tratate prin excizie și nu necesită
modificarea tratamentului.
O alta neoplazie malignă / recurentă non-cutanată –pe parcursul tratamentului cu
inhibitori BRAF poate sa apară o a 2-a neoplazie: leucemie mielomonocitară cronică sau SCC
non-cutanat al capului şi al gâtului; în timpul tratamentului cu dabrafenib în monoterapie pot sa
apară: adenocarcinom pancreatic, adenocarcinom al căilor biliare; in timpul tratamentului cu
dabrafenib asociat cu trametinib pot sa apară: cancer colorectal, cancer pancreatic. Datorita
acestor riscuri este necesara o evaluare atenta, periodica, prin examen ORL, examen CT al
toracelui si abdomenului. Examen urologic sau ginecologic trebuie efectuate la inițierea si la
finalizarea tratamentului sau atunci când este indicat clinic. Diagnosticarea unei a 2-a neoplazii
cu mutatie BRAF, impune intreruperea dabrafenib. Nu este necesară modificarea dozei de
trametinib când acesta este administrat în asociere cu dabrafenib.
Hemoragie – evenimente hemoragice, inclusiv evenimente hemoragice majore și
hemoragii letale, au avut loc la pacienții cărora li s-a administrat asocierea de dabrafenib cu
trametinib.
Afectare vizuală – uveită, iridociclită şi irită la pacienții tratați cu dabrafenib în
monoterapie și în asociere cu trametinib. Nu sunt necesare modificări ale dozei atâta timp cât
terapiile locale eficace pot controla inflamația oftalmică. Dacă uveita nu răspunde terapiei locale
oftalmice, se întrerupe administrarea dabrafenib până la rezolvarea inflamaței oftalmice, apoi se
reia administrarea dabrafenib la o doză redusă cu un nivel. Nu este necesară modificarea dozei
de trametinib când acesta este administrat în asociere cu dabrafenib după stabilirea
diagnosticului de uveită.
Pirexie – a fost raportată febră în studiile clinice efectuate cu dabrafenib administrat în
monoterapie și în asociere cu trametinib. Pacienții cu evenimente febrile neinfecțioase grave au
răspuns bine la întreruperea dozei și/sau scăderea dozei și la tratamentul de susținere.Nu este
necesară modificarea dozei de trametinib când acesta este administrat în asociere cu
dabrafenib.
Scădere FEVS/Insuficiență ventriculară stângă – s-a raportat că dabrafenib în
asociere cu trametinib scade FEVS. Este un efect secundar cauzat de trametinib exclusiv. Nu
este necesară modificarea dozei de dabrafenib când acesta este administrat în asociere cu
trametinib.
Insuficiență renală – dacă creatinina este crescută, tratamentul cu dabrafenib trebuie să
fie întrerupt după caz. Dabrafenib nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă renală
(creatinină>1,5 x LSN), prin urmare, se recomandă prudenţă în acest context.
Evenimente hepatice – se recomandă ca pacienților care primesc tratamentul cu
trametinib să li se monitorizeze funcțiile hepatice la fiecare patru săptămâni timp de 6 luni după
începerea tratamentului cu trametinib.
Boală pulmonară interstițială (BPI)/Pneumonită – dacă este administrat în asociere cu
trametinib atunci tratamentul cu dabrafenib poate fi continuat la aceeași doză.
Erupții cutanate tranzitorii – nu este necesară modificarea dozei de dabrafenib sau
trametinib.
Rabdomioliză – nu este necesară modificarea dozei de dabrafenib.
Pancreatită – pancreatita a fost raportată la un procent mai mic de 1% din subiecţii trataţi
cu dabrafenib în monoterapie și în asociere cu trametinib. În cazul unor dureri abdominale
inexplicabile, acestea trebuie să fie investigate imediat prin teste care să includă măsurarea
amilazei şi a lipazei serice. Pacienţii trebuie atent monitorizaţi după reluarea tratamentului cu
dabrafenib în urma unui episod de pancreatită.
Tromboză venoasă profundă (TVP)/Embolie pulmonară (EP) – dacă pacienții prezintă
simptome ale emboliei pulmonare sau tromboză venoasă profundă (dispnee, durere toracică
sau umflare a brațelor sau picioarelor), trebuie să solicite imediat asistență medicală. Se va
întrerupe definitiv administrarea trametinib și dabrafenib în cazul apariției emboliei pulmonare
care poate fi letală.
Criterii de întrerupere definitiva a tratamentului
1. Decesul pacientului
2. Progresia obiectivă a bolii (examene imagistice și clinice) în absența beneficiului
clinic.
3.Toxicitate semnificativă care impune intreruperea definitiva a tratamentului cu
dabrafenib asociat sau nu cu trametinib.
4. Decizia medicului sau a pacientului
VIII. Prescriptori
Inițierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea
tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de catre
medicii de familie desemnati. ”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Cseke Attila: Este nevoie de o noua abordare a campaniei de vaccinare, mai ales in zonele rurale

Metodologie noua de monitorizare a sarcinii | Carnetul gravidei

DSP Sibiu: Includerea medicilor de familie in activitatea de eliberare a certificatelor verzi

Streinu-Cercel: Sistemul sanitar din Romania este blocat in momentul de fata

Autoritatile vor sa atinga pragul de imunizare colectiva pana la finalul anului