L01XE11 DCI: PAZOPANIBUM

04/08/2020

L01XE11 DCI: PAZOPANIBUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xe11-dci-pazopanibum/

DCI: PAZOPANIBUM
A. Indicația – Sarcoame de parți moi
I. Criterii de inițiere a tratamentului:
Tratamentul pacienţilor adulţi cu subtipuri selectate de sarcom de ţesuturi moi, aflat în stadiu avansat cărora li s-a
administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatică sau la care boala a progresat în decurs de 12 luni după
terapia (neo) adjuvantă.
Această indicaţie se codifică la prescriere prin codul 123 (conform clasificării internaţionale a maladiilor
revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
II. Criterii de includere:
a) Vârstă > 18 ani
b) ECOG 0-1
c) Funcție hematologică, renală, hepatică și cardică care să permită administrarea tratamentului în condiții de siguranță
d) Diagnostic histopatologic de sarcom de țesuturi moi, cu excepția subtipurilor precizate în criteiile de excludere
e) Dovadă imagistică de boală metastatică sau boală progresivă în decurs de 12 luni după terapia (neo) adjuvantă
III.Criterii de excludere:
a) Liposarcom (toate subtipurile), toate rabdomiosarcoamele care nu au fost alveolare sau pleomorfe, condrosarcom,
osteosarcom, tumori Ewing/tumori periferice neuroectodermale primitive (PNET), tumoră stromală gastro-intestinală
(GIST), dermatofibrosarcoma protuberans, sarcom miofibrobastic inflamator, mezoteliom malign şi tumori mixte
mezodermale ale uterului
b) Infarct miocardic acut, AVC, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent coronarian în ultimele 6 luni
c) ICC clasa III-IV NYHA
d) Tulburări gastrointestinale severe
e) Tratamente anterioare cu inhibitori angiogenici, sau agenți anti-VEGF
f) Sarcină
g) hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la oricare dintre excipienți
IV. Criterii de reducere a dozei:
a) TA crescută (întrerupere și reluare tratament cu o doză scăzută de pazopanib)
b) Criză hipertensivă sau persistența HTA în pofida tratamentului antihipertensiv și scăderii dozei de pazopanib, impune
întreruperea definitivă a tratamentului
c) Apariția sindromului encefalopatiei posterioare reversibile/ sindromul leucoencefalopatiei posterioare reversibile
d) Apariția pneumonitei interstițiale
e) Apariția ICC simptomatice
f) Apariția QTc prelungit
g) Creșterea bilirubinei peste LSVN și/sau FAL conform tabelelor de modificare a dozelor
Reducerea dozei se va face conform schemei de mai jos:

V. Durata tratamentului: Tratamentul continuă până la progresia bolii în absența beneficiului clinic, toxicitate
semnificativă, retragerea consimţământului sau medicul decide că nu mai există beneficiu clinic.
VI. Forma de administrare:
Doza: 800 mg /zi p.o.
Pazopanib trebuie administrat fără alimente, cu cel puţin o oră înainte de masă sau la cel puţin două ore după masă.
Comprimatele filmate de pazopanib trebuie înghiţite întregi, cu apă, şi nu trebuie sfărâmate sau mestecate.
VII. Monitorizare: se va monitoriza imagistic, precum și toxicitatea hepatică (AST, ALT, bilirubină), TA și EKG (interval
QTc)
I. Prescriptori: medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul
oncolog. sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați.
II.
B. Indicația – Carcinomul renal
1. Criterii de iniţiere a tratamentului – Pazopanib este indicat la adulţi ca primă linie de tratament în carcinomul renal
în stadiu avansat/metastatic şi la pacienții la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala în aceste
stadii. Această indicaţie se codifică la prescriere prin codul 137 (conform clasificării internaţionale a maladiilor
revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală).
2.
3. Criterii de includere:
a. diagnostic histopatologic de carcinom cu celule renale clare
b. stadiu avansat al bolii dovedit imagistic
c. pacienți care nu au primit tratament sistemic anterior pentru stadiul avansat/metastatic, cu excepția celor
care au primit tratament anterior cu citokine
d. vârstă > 18 ani
e. probe biologice care să permită administrarea medicamentului în condiţii de siguranţă
f. valori normale ale TA.
4. Criterii de excludere:
a. metastaze cerebrale necontrolate neurologic (simptomatice)
b. infarct miocardic acut, angină instabilă, AVC, AIT, TEP, TVP, by-pass coronarian, montare stent coronarian,
în ultimele 6 luni
c. insuficiență cardiacă clasa III sau IV NYHA
d. hemoragie gastro-intestinală semnificativă, hemoragie cerebrală, hemoptizie în ultimele 6 luni
e. ulcer peptic activ, boală inflamatorie intestinală, colită ulcerativă sau alte afecțiuni cu risc crescut de
perforație, fistulă abdominală, perforație gastro-intestinală sau abces intra-abdominal, în urmă cu o lună
f. diateze hemoragice, coagulopatii
g. plăgi dehiscente
h. fracturi, ulcere, leziuni nevindecate
i. tratamente anterioare cu agenți anti-VEGF (bevacizumab, sunitinib, sorafenib)
j. sarcină, alăptare
k. hipertensiune necontrolată medicamentos.
Atenționări:
1. Pazopanib trebuie administrat cu prudenţă pacienţilor:
• care au risc crescut pentru evenimente trombotice sau care au avut antecedente de evenimente trombotice,
• cu risc de hemoragie semnificativ crescut,
• cu risc de perforaţii sau fistule gastro-intestinale,
• cu interval QT prelungit preexistent,
• care utilizează antiaritmice sau alte medicamente care pot prelungi intervalul QT,
• cu boală cardiacă relevantă, preexistentă.
2. Tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt cu cel puţin 7 zile înaintea unei intervenţii chirurgicale planificate.
Decizia de reluare a tratamentului cu pazopanib după intervenţia chirurgicală se va baza pe evaluarea clinică a
vindecării corespunzătoare a leziunilor.
3. Pacienţii cu hipotiroidism trebuie trataţi conform practicilor medicale standard, înainte de instituirea tratamentului
cu pazopanib.
4. Sucul de grapefruit trebuie evitat în timpul tratamentului cu pazopanib.
Pacienţii pediatrici: Siguranţa şi eficacitatea pazopanibului la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani nu au
fost încă stabilite.
Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare din excipienţi
5. Doza recomandată şi mod de administrare: Doza recomandată pentru adulţi este de 800 mg zilnic.
Pacienţii vârstnici: Există date limitate privind utilizarea pazopanib la pacienţi cu vârsta de peste 65 de ani.
Insuficienţă renală: Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu clearance al creatininei peste 30 ml/min. Pentru
pacienţii cu clearance al creatininei sub 30 ml/min, nu există experienţă privind utilizarea pazopanib.
Insuficienţă hepatică: Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară. La pacienţii cu
insuficienţă hepatică moderată (definită ca o creştere a bilirubinei > 1,5 până la 3 x limita superioară a valorilor normale,
independent de valorile ALT) se recomandă o doză redusă de pazopanib, de 200 mg o dată pe zi. La pacienţii cu
insuficienţă hepatică severă (definită ca valoarea bilirubinei totale > 3 x LSN indiferent de valoarea ALT) nu se
recomandă administrarea de pazopanib.
Ajustări ale dozei: se fac progresiv, cu reduceri de câte 200 mg în funcţie de tolerabilitatea individuală, pentru a
controla reacţiile adverse.
6. Criterii de reducere a dozei/întrerupere temporară / definitivă a tratamentului:
a. TA crescută (întrerupere şi reluare tratament cu o doză scăzută de pazopanib);
b. criză hipertensivă sau persistenţa HTA în pofida tratamentului antihipertensiv şi scăderii dozei de pazopanib, impune
întreruperea definitivă a tratamentului;
c. apariţia sindromului encefalopatiei posterioare reversibile/sindromul leucoencefalopatiei posterioare reversibile –
impune întreruperea definitivă a tratamentului;
d. apariţia bolii pulmonare interstiţiale sau a pneumonitei impune întreruperea administrării pazopanibului;
e. apariţia ICC simptomatice – impun întreruperea definitivă a terapiei;
f. scăderea fracției de ejecție a ventriculului stâng: s e r e c o m a n d ă reducerea dozei sau întreruperea definitivă a
tratamentului;
g. prelungirea intervalului QTc: se recomandă reducerea dozei sau întreruperea definitivă a tratamentului;
h. apariția IMA, AVC sau AIT impun oprirea terapiei;
i. apariția perforațiilor sau fistulelor gastro-intestinale impun întreruperea definitivă a tratamentului;
j. apariția evenimentelor trombotice venoase: se recomandă oprirea terapiei;
k. apariția evenimetelor hemoragice impun întreruperea definitivă a tratamentului;
l. microangiopatia trombotică – impune întreruperea definitivă a tratamentului;
m. apariția sindromului nefrotic impune oprirea terapiei;
n. creşterea bilirubinei peste creştere a bilirubinei > 1,5 până la 3 x limita superioară a valorilor normale, independent
de valorile ALT: se recomandă reducerea dozei de pazopanib
o. creșterea bilirubinei totale > 3 x limita superioară a valorilor normale, indiferent de valoarea ALT: se recomandă
oprirea tratatamentului;
p. In cazul hepatotoxicităţii induse de medicament, reducerea dozei de pazopanib se va face conform regulilor de mai
jos:
i. Creşterea valorilor serice ale transaminazelor între 3 şi 8 x LSN: se continuă tratamentul cu pazopanib cu
condiţia monitorizării săptămânale a funcţiei hepatice, până când transaminazele revin la valori de gradul I
sau la valorile iniţiale
ii. Creşterea valorilor serice ale transaminazelor > 8 x LSN: se întrerupe tratamentul cu pazopanib până când
transaminazele revin la valori de gradul I sau la valorile iniţiale. Dacă se consideră că beneficiul potenţial al
reiniţierii tratamentului cu pazopanib depăşeşte riscul de hepatotoxicitate, atunci se va relua administrarea
pazopanib în doză mai mică (400 mg zilnic) cu evaluarea săptămânală a testelor hepatice plasmatice, timp
de 8 săptămâni. După reluarea administrării pazopanib, dacă reapar creşteri ale valorilor plasmatice ale
transaminazelor >3 x LSN, tratamentul cu pazopanib trebuie întrerupt definitiv.
iii. Creşterea valorilor serice ale transaminazelor > 3 x LSN concomitent cu creşterea bilirubinemiei > 2 x LSN:
Se întrerupe definitiv tratamentul cu pazopanib. Pacienţii trebuie monitorizaţi până când revin la valori de
gradul I sau la valorile iniţiale. Pazopanib este un inhibitor al UGT1A1. La pacienţi cu sindrom Gilbert poate
să apară hiperbilirubinemie indirectă (neconjugată) uşoară. În cazul pacienţilor care prezintă doar o
hiperbilirubinemie indirectă uşoară, sindrom Gilbert diagnosticat sau suspectat, şi creştere a ALT > 3 x
LSN, trebuie urmate recomandările prezentate în cazul creşterilor izolate ale ALT.
7. Durata tratamentului: Tratamentul continuă până la progresia bolii, toxicitate semnificativă, retragerea
consimţământului sau medicul decide că nu mai există beneficiu clinic.
8. Monitorizarea tratamentului
Pacienții vor fi monitorizați:
1) imagistic, prin examen CT / RMN;
2) periodic, pentru determinarea toxicității hepatice (AST, ALT, bilirubină); testele serice hepatice trebuie monitorizate
periodic, precum şi în situaţiile în care există indicaţii clinice;
3) periodic, pentru evaluarea modificărilor TA şi electrocardiografice (interval QTc);
4) periodic, pentru depistarea simptomelor pulmonare care indică boală pulmonară interstițială sau pneumonită;
5) periodic, pentru identificarea semnelor clinice sau simptomelor de insuficiență cardiacă congestivă;
6) periodic, pentru depistarea modificărilor FEvs;
7) periodic, pentru identificarea modificărilor concentrațiilor plasmatice ale electroliților (de exemplu calciu, magneziu,
potasiu);
8) periodic, în vederea identificării semnelor și simptomelor de disfuncție tiroidiană;
9) periodic, pentru a depista agravarea proteinuriei.
9. Prescriptori
medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog. sau pe baza
scrisorii medicale de către medicii de familie desemnați.””

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Urmatoarele saptamani, relevante privind evolutia tulpinii Omicron

Medicul Irinel Popescu, trimis in judecata de DNA

Campanie de informare: Comportamentul preventiv sa fie regula

Proiectul privind certificatul digital COVID va ajunge, in cateva zile, in Parlament

Rafila: Dezvoltam un proiect care permite testarea extinsa la nivelul medicilor de familie