L01XC24 DCI DARATUMUMABUM

04/08/2020

L01XC24 DCI DARATUMUMABUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc24-dci-daratumumabum-2/

DCI DARATUMUMABUM
DEFINIŢIA AFECŢIUNII
– Mielomul Multiplu (MM)
CRITERII DE INCLUDERE
• În monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu
recidivant sau refractar, care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom
și un agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul
tratament.
• În asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și
dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care sa
administrat cel puțin un tratament anterior.
• În asociere cu bortezomib, melfalan si prednison pentru tratamentul
pacientilor adulti cu mielom multiplu nou diagnosticat si care nu sunt eligibili
pentru transplant
autolog de celule stem.
● Indicat în combinaţii terapeutice conform ghidurilor ESMO şi NCCN actualizate
CRITERII DE EXCLUDERE
• hipersensibilitate la substanţa(ele) activă(e) sau la oricare dintre excipienţi
• sarcina și alăptarea.
• infectia activa VHB necontrolată adecvat
TRATAMENT
Tratamentul trebuie administrat de un profesionist în domeniul sănătății, într-un
mediu unde posibilitatea resuscitării este disponibilă.
Inaintea initierii tratamentului cu Daratumumab se vor face testari pentru
depistarea infectiei cu VHB.
La pacienții cu serologie pozitivă pentru VHB, trebuie monitorizate semnele
clinice și de laborator ale reactivării VHB pe durata tratamentului cu Daratumumab și
timp de minim șase luni după încheierea tratamentului.
La pacienții care dezvoltă reactivarea VHB, tratamentul cu daratumumab trebuie
oprit și trebuie solicitat consultul unui medic gastroenterolig/infectionist specializat în
tratamentul infecției cu VHB.
Reluarea tratamentului cu daratumumab la pacienții în cazul cărora reactivarea
VHB este controlată adecvat se face numai cu avizul medicului
gastroenterolog/infectionist.
Daratumumabul se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă după
diluare cu clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) soluție injectabilă. Soluția perfuzabilă se
pregătește respectând tehnica aseptică, conform instrucțiunilor din RCP-ul produsului.
A. Doza recomandată este de 16 mg /kg greutate corporala
B. Schema de administrare:
o Mielom multiplu recent diagnosticat.
 Daratumumab în asociere cu bortezomib, melfalan şi prednison
(regim de tratament cu cicluri de câte 6 săptămâni) pentru pacienţi
care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem:

a Prima doză din schema de administrare la interval de trei săptămâni se administrează în săptămâna 7
b Prima doză din schema de administrare la interval de patru săptămâni se administrează în săptămâna
55
o Mielom multiplu recidivant/refractar.
A. Daratumumab în monoterpie sau în asociere cu
lenalidomida (regim de tratament cu ciclu de 4 săptămâni):

a Prima doză din schema de administrare la interval de două săptămâni se administrează în săptămâna 9
b Prima doză din schema de administrare la interval de patru săptămâni se administrează în săptămâna
25
B. Daratumumab în asociere cu bortezomib (regim de tratament cu
ciclu de 3 săptămâni):

a Prima doză din schema de administrare la interval de trei săptămâni se administrează în săptămâna 10
b Prima doză din din schema de administrare la interval de patru săptămâni se administrează în
săptămâna 25
o Rate de perfuzare
După diluare, perfuzia cu daratumumab trebuie administrată intravenos la rata de
perfuzare inițială prezentată în tabelul de mai jos. Creșterea progresivă a ratei de
perfuzare poate fi luată în considerare numai în absența oricăror reacții legate de
perfuzie.

a Creșterea incrementală a ratei de perfuzare poate fi luată în considerare numai în absența oricăror
reacții legate de perfuzie (RLP).
b Se va utiliza un volum după diluare de 500 ml numai în lipsa oricăror RLP ≥ Grad 1 în primele 3 ore de
la prima perfuzie. Altfel, se va utiliza în continuare un volum după diluare de 1000 ml și se vor urma
instrucțiunile pentru prima perfuzie.
c Se va utiliza o rată inițială modificată pentru perfuziile ulterioare (adică începând cu a treia perfuzie)
numai în lipsa oricăror RLP ≥ Grad 1 la o rată de perfuzare finală ≥ 100 ml/h a primelor două perfuzii.
Altfel, se vor urma instrucțiunile pentru a doua perfuzie.
o Premedicație și medicație adjuvantă:
a. Medicație administrată înaintea perfuziei.
Pentru a reduce riscul reacțiilor legate de perfuzie (RLP) se administrează
tuturor pacienților cu 1-3 ore înainte de fiecare perfuzie de daratumumab:
 Corticosteroid (cu acțiune prelungită sau intermediară)
 Monoterapie:
Metilprednisolon100 mg sau doza echivalentă, administrat
intravenos. După a doua perfuzie, doza de corticosteroid poate fi
redusă (metilprednisolon 60 mg administrat oral sau intravenos).
 Tratament asociat:
• Dexametazonă 20 mg, administrată înainte de fiecare
perfuzie cu daratumumab. Dexametazona se administrează
intravenos înainte de prima perfuzie cu daratumumab;
administrarea orală poate fi avută în vedere înainte de
perfuziile ulterioare.
 Antipiretice (paracetamol administrat oral între 650 și 1000 mg).
 Antihistaminice (difenhidramină între 25 și 50 mg sau echivalent, cu
administrare orală sau intravenoasă).
b. Medicație administrată după perfuzie.
Medicația administrată după perfuzie are rolul de a reduce riscul reacțiilor
întârziate
legate de perfuzie și se administrează astfel:
 Monoterapie:
În prima și a doua zi după toate perfuziile, trebuie să se administreze
pacienților corticosteroizi pe cale orală (20 mg metilprednisolon sau
doza echivalentă a unui corticosteroid cu acțiune intermediară sau
prelungită, în conformitate cu standardele locale).
 Tratament asociat:
Se poate administra pe cale orală o doză mică de metilprednisolon (≤
20 mg) sau echivalent, în prima zi după perfuzia cu daratummab
Totuși, dacă în prima zi după perfuzia cu daratumumab se
administează un corticosteroid specific tratamentului de fond (de
exemplu,dexametazona), există posibilitatea ca alte medicații
administrate după perfuzie să nu mai fie necesare
 la pacienții cu antecedente de boală pulmonară obstructivă cronică,
trebuie luată în considerare utilizarea unor medicații post-perfuzie,
inclusiv bronhodilatatoare cu durată scurtă și lungă de acțiune, precum
și corticosteroizi inhalatori.
După primele patru perfuzii, în cazul în care pacientul nu prezintă RLP
majore, aceste medicamente inhalatorii post-perfuzie se pot întrerupe,
la latitudinea medicului.
c. Profilaxia reactivării virusului herpes zoster
Trebuie luată în considerare profilaxia anti-virală pentru prevenirea
reactivării
virusului herpes zoster.
o Modificarea dozelor.
Nu se recomandă niciun fel de reducere a dozelor de daratumumab.
Poate fi necesară în schimb temporizarea administrării dozei, pentru a permite
restabilirea numărului de celule sanguine în caz de toxicitate hematologică.
o Omiterea unei (unor) doze.
Dacă se omite o doză planificată de daratumumab, doza trebuie administrată cât
mai curând posibil, iar schema de administrare trebuie modificată în consecință,
menținându-se intervalul de tratament.
ATENŢIONĂRI şi PRECAUŢII .
A. Reacțiile legate de perfuzie (RLP)
– raportate la aproximativ jumătate din toți pacienții tratați cu daratumumab;
majoritatea RLP au apărut la prima perfuzie; unele sunt severe: bronhospasm,
hipoxie, dispnee, hipertensiune arterială, edem laringian și edem pulmonar.
– pacienții trebuie monitorizați pe întreaga durată a perfuziei și în perioada
postperfuzie.
– abordarea terapeutică a reacțiilor legate de perfuzie:
– înaintea perfuziei cu daratumumab se va administra medicație pentru
reducerea riscului de RLP.
– în cazul apariției RLP de orice grad, perfuzia cu daratumumab se va
întrerupe imediat și se vor trata simptomele.
– managementul RLP poate necesita reducerea suplimentară a ratei de
perfuzare sau întreruperea tratamentului cu daratumumab, după cum este
prezentat mai jos:
• Grad 1-2 (ușoare până la moderate): După ce simptomele reacției
dispar, perfuzia trebuie reluată la maximum jumătate din rata la care a
apărut RLP. În cazul în care pacientul nu prezintă alte simptome de RLP,
creșterea ratei de perfuzare se poate relua treptat la intervalele adecvate
din punct de vedere clinic, până la rata maximă de 200 ml/oră.
• Gradul 3 (severe): După ce simptomele reacției dispar, se poate avea în
vedere reluarea perfuziei la maximum jumătate din rata la care a avut loc
reacția. Dacă pacientul nu prezintă simptome suplimentare, creșterea ratei
de perfuzare se poate relua treptat la intervalele adecvate. Procedura de
mai sus se va repeta în cazul reapariției simptomelor de Grad 3.
Administrarea daratumumab se va întrerupe permanent la a treia apariție
a unei reacții legate de perfuzie de Grad 3 sau mai mare.
• Gradul 4 (cu potențial letal): Tratamentul cu daratumumab se va
întrerupe definitiv.
B. Neutropenia/Trombocitopenia:
Temporizarea administrării daratumumab poate fi necesară pentru a permite
refacerea numărului de celule sanguine. Nu se recomandă niciun fel de reducere a
dozelor de daratumumab. Monitorizare pentru identificarea oricărui semn de infecție.
C. Interferența cu testul antiglobulinic indirect (testul Coombs Indirect):
Legarea daratumumabului la CD38, prezent la niveluri scăzute în hematii, poate
duce la un rezultat pozitiv al testului Coombs indirect ce poate persista timp de până la 6
luni după ultima perfuzie cu daratumumab.
Daratumumab legat la RBC poate masca detectarea anticorpilor la antigene minore
în serul pacientului.
Nu sunt afectate determinarea grupei sanguine și a Rh-ului.
Pacienţilor trebuie să li se determine grupa sanguină, Rh-ul și fenotipul înaintea
începerii tratamentului cu daratumumab.
În cazul unei transfuzii planificate trebuie înștiințat centrul de transfuzii de sânge
despre această interferență cu testele indirecte antiglobulinice.
Dacă este necesară o transfuzie în regim de urgență, se pot administra RBC
compatibile ABO/RhD, fără test pentru detectarea compatibilităţii încrucișate.
D. Interferența cu determinarea Răspunsului Complet:
Daratumumab este un anticorp monoclonal IgG1қappa care poate fi detectat atât
prin testul de electroforeză a proteinelor serice, cât și prin testul de imunofixare folosit
pentru monitorizarea clinică a proteinei-M endogenă. Această interferență poate
impacta determinarea unui răspuns complet sau progresiei bolii la pacienții cu mielom
cu proteină IgG kappa.
E. Femeile cu potențial fertil /Contracepția
Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze metode contraceptive eficiente pe
parcursul și timp de 3 luni după încetarea tratamentului cu daratumumab.
F. Sarcina.
Daratumumab nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă beneficiile
tratamentului
pentru mamă sunt considerate mai importante decât riscurile potențiale pentru făt.
În cazul în care pacienta rămâne gravidă în timp ce urmează tratament cu acest
medicament, aceasta trebuie informată despre riscul potențial pentru făt.
G. Alăptarea.
Nu se cunoaște efectul daratumumab asupra nou-născuților/sugarilor. Trebuie luată
decizia fie de a întrerupe alăptarea fie de a întrerupe tratamentul cu daratumumab
ținând cont de beneficiul alăptării pentru copil și de beneficiul tratamentului pentru
mamă.
REACȚII ADVERSE
– Infecții: pneumonie; infecții ale căilor respiratorii superioare; gripă
– Tulburări hematologice și limfatice: neutropenie; trombocitopenie; anemie;
limfopenie
– Tulburări ale sistemului nervos: neuropatie senzorială periferică; cefalee
– Tulburări cardiace: fibrilație atrială
– Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale: tuse; dispnee
– Tulburări gastro-intestinale: diaree; greață; vărsături
– Tulburări musculoscheletice și ale țesutului conjunctiv: spasme musculare
– Tulburări generale și la nivelul locului de administrare: fatigabilitate; pirexie;
edem periferic
– Reacții legate de perfuzie
CRITERII DE EVALUARE A EFICACITĂȚII TERAPEUTICE
Se utilizează criteriile elaborate de către Grupul Internațional de Lucru pentru Mielom
(IMWG).

PC=plasmocite; MO=maduva osoasa; CR=raspuns complet; VGPR=raspuns partial foarte bun;
PR=raspuns partial; ASO-PCR=reactia in lant a polimerazei, specifica anumitor alele; FLC=lanturi usoare
libere.
PRESCRIPTORI:
Iniţierea și continuarea tratamentului se face de către medicii din specialitatea
hematologie sau după caz, specialiști în oncologie medicală cu avizul medicului
hematolog.”

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Vlad Voiculescu: Solutia militara nu este o solutie pentru Romania

OMS: 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid administrate in regiunea europeana

Dr. Catalina Poiana: Controlul osteoporozei trebuie sa fie o prioritate

Asociatiile de pacienti: Romania nu se confrunta doar cu problema Covid

UMF “Iuliu Hatieganu”, in topul celor mai bune universitati