L01XC12 DCI: BRENTUXIMAB

04/08/2020

L01XC12 DCI: BRENTUXIMAB

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l01xc12-dci-brentuximab/

DCI: BRENTUXIMAB
VEDOTIN I.INDICAŢII
TERAPEUTICE:
– Tratamentul pacienților adulți cu limfom Hodgkin (LH) CD30+ stadiul IV, netratat
anterior, în asociere cu doxorubicină, vinblastină și dacarbazină (AVD)
– Tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom Hodgkin (LH) CD30+
recidivat sau refractar:
o după transplant de celule stem autologe (TCSA) sau
o după cel puţin două tratamente anterioare, când TCSA sau
chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezintă o opţiune de
tratament
– Tratamentul pacienţilor adulţi cu LH CD30+ care prezintă risc crescut de
recidivă sau progresie după TCSA.
– Tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic
(LACMs), recidivat sau refractar.
– Tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+(LCCT)
după cel puțin 1 tratament sistemic anterior.
II.DIAGNOSTIC:
Diagnosticul patologic trebuie realizat cu respectarea clasificării OMS dintr-un
număr suficient de mare de eşantioane obţinute chirurgical în urma efectuării de biopsii
ale nodulilor limfatici.
– În Limfomul Hodgkin clasic, prezenţa celulelor Hodgkin şi Reed-
Sternberg (HRS) reprezintă un criteriu definitoriu al patologiei, în timp ce
detecţia de celule limfocitare predominante (LP – care exprimă CD 20 şi
CD 45, dar nu şi CD 15 şi CD 30) este necesară pentru diagnosticul NLPHL.
Pacienţii diagnosticaţi cu limfom Hodgkin conform criteriilor stabilite de
Societatea Europeană de Oncologie în 2014 sunt supuşi efectuării următoarelor
investigaţii paraclinice si de laborator obligatorii, necesare indicaţiei
terapeutice:
o computer tomografie al toracelui şi abdomenului (procedură obligatorie);
o tomografie cu emisie de pozitroni de referinţă (PET) pentru
evaluarea răspunsului; se poate folosi si ca stadializare (in functie
deaccesibilitate)
o datorită sensibilităţii ridicate a PET/CT pentru afectarea măduvei
osoase, biopsia de măduvă osoasă nu mai este indicată la pacienţii
care urmează o evaluare PET/CT (nivel de evidenţă III, grad de
recomandare B); dacă nu se realizează PET/CT, se impune biopsia
de măduvă osoasă;
o hemograma, proteina C reactiva, fosfatazei alcalina serica,
lactat dehidrogenaza, enzimele hepatice şi albumina, sunt
obligatorii;
o testări privind prezenţa virusurilor hepatice B, C şi HIV sunt obligatorii
(nivel de evidenţă II-III, grad de recomandare A);
o stadializarea se realizează conform clasificării Ann Arbor în funcţie
de factorii de risc definiţi clinic; pacienţii sunt clasificaţi în 3 categorii
(stadiul limitat, intermediar şi avansat, conform Organizaţiei Europene
pentru Cercetare şi Tratament al Cancerului/Asociaţiei pentru Studiul
Limfomului şi Grupului German pentru Hodgkin);
o testarea funcţiilor cardiace şi pulmonare anterior începerii
tratamentului este necesară pentru identificarea pacienţilor care
prezintă risc crescut de a dezvolta complicaţii acute şi/sau pe termen
lung;
o chimioterapia şi radioterapia pot afecta permanent fertilitatea, de
aceea consilierea în domeniu este necesară pentru pacienţii tineri de
ambelesexe înainte de începerea terapiei.
– Diagnosticul LACMs trebuie să fie confirmat de un expert hematopatolog
care să confirme diferenţierea comparativ cu alte limfoame care pot imita
LACM (conform ghidului clinic ESMO privind limfomul malign, partea a doua,
publicat în anul 2013).
– Pentru diagnosticul si clasificarea PLC (limfomul primitiv cutanat) în
majoritatea cazurilor, caracteristicile clinice sunt cei mai importanţi factori de
decizie pentru planificarea terapeutică.
III.CRITERII DE INCLUDERE:
– Limfom Hodgkin (LH) CD30+ stadiul IV, netratat anterior, în asociere cu
doxorubicină, vinblastină și dacarbazină (AVD)
– Limfom Hodgkin (LH) care exprimă CD30, recidivat sau refractar,
o după TCSA (transplant de celule stem autologe),
o după cel puţin două tratamente anterioare când TCSA sau
chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezintă o opţiune de
tratament
– Pacienţi adulţi cu Limfom Hodkin (LH) care exprimă CD30, care
prezintă risc crescut de recidivă sau progresie după TCSA:
o pacientii care nu au obtinut remisiunea completa dupa terapia de prima
linie
o pacientii care au recazut sub 12 luni de la obtinerea raspunsului complet
la terapia de prima linie
o pacientii care au la recadere situs-uri extraganglionare (chiar daca
recaderea este dupa 12 luni de la raspunsul terapeutic complet).
– Limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs)
– Limfom cutanat cu celule T CD30+(LCCT) după cel puțin 1 tratament
sistemic anterior
IV.CRITERII DE EXCLUDERE:
– hipersensibilitate la Brentuximab vedotin;
– administrarea concomitentă de bleomicină şi brentuximab vedotin
determină toxicitate pulmonară
V.TRATAMENT:
DOZE:
• LH netratat anterior
 Doza recomandată în asociere cu chimioterapie (doxorubicină [A],
vinblastină [V] și dacarbazină [D] [AVD]) este de 1,2 mg/kg administrată
prin perfuzie intravenoasă într-un interval de 30 minute în zilele 1 și 15 ale
fiecărui ciclu de 28 zile, timp de 6 cicluri.
 Profilaxia primară cu factor de creștere hematopoietică (G-CSF) este
recomandată pentru toți pacienții cu LH netratat anterior cărora li se
administrează tratament asociat, începând cu prima doză.
• LH recidivat sau refractar
 Doza recomandată este de 1,8 mg/kg, administrată ca perfuzie
intravenoasă timp de 30 de minute o dată la 3 săptămâni.
 Doza iniţială recomandată pentru reluarea tratamentului la pacienţii care
au răspuns anterior (RC sau RP) la tratamentul cu ADCETRIS este de 1,8
mg/kg, administrată prin perfuzie intravenoasă într-un interval de 30
minute, o dată la 3 săptămâni. Alternativ, tratamentul poate fi iniţiat la
ultima doză tolerate.
• LH cu risc de recidivă sau progresie
 Doza recomandată este de 1,8 mg/kg administrată prin perfuzie
intravenoasă într-un interval de 30 minute, o dată la 3 săptămâni.
 Tratamentul cu ADCETRIS trebuie inițiat după recuperarea în urma TCSA
pe baza opiniei clinice. Acestor pacienți trebuie să li se administreze până
la 16 cicluri.
• LACMs recidivat sau refractar
 Doza recomandată este de 1,8 mg/kg administrată prin perfuzie
intravenoasă într-un interval de 30 minute, o dată la 3 săptămâni.
 Doza inițială recomandată pentru reluarea tratamentului la pacienții care
au răspuns anterior (RC sau RP) la tratamentul cu ADCETRIS este de 1,8
mg/kg, administrată prin perfuzie intravenoasă într-un interval de 30
minute, o dată la 3 săptămâni. Alternativ, tratamentul poate fi inițiat la
ultima doză tolerată.
• LCCT
 Doza recomandată este de 1,8 mg/kg administrată prin perfuzie
intravenoasă într-un interval de 30 minute, o dată la 3 săptămâni.
• Doza terapeutică recomandată pentru pacienţii cu insuficienţă renală severă şi/sau cu
insuficienţă hepatică este de 1,2 mg/kg corp administrată intravenos timp de 30 minute la
fiecare 3 săptămâni.
• Doza totală care urmează să fie diluată = doza de brentuximab vedotin (mg/kg) x
greutatea corporală a pacientului (kg)/concentraţia flaconului reconstituit (5 mg/ml). Dacă
greutatea pacientului este peste 100 kg, în calculul dozei trebuie să intre 100 kg.
• Număr de flacoane necesare = doza totală de brentuximab vedotin (ml) care urmează să
fie administrată/volum total per flacon (10 ml/flacon).
Ajustări ale dozei
– Doza trebuie administrată cu întârziere dacă se manifestă neutropenie în
timpul tratamentului:
o se continuă cu aceeaşi doză în caz de neutropenie grad 1 (< LIN –
1.500/mm3;
< LIN -1,5 x 109/l) sau grad 2 (< 1.500 – 1000/mm3; < 1,5 -1,0 x 109/l);
o se întrerupe doza până când toxicitatea devine ≤ grad 2 sau la nivel
iniţial, apoi se reia tratamentul cu aceeaşi doză şi schemă dacă
neutropenia are gradele 3 (< 1.000 -500/mm3; < 1,0-0,5 x 109/l) sau 4 (<
500/mm3; < 0,5 x 109/l). Se consideră factorii de creştere
hematopoietică (G-CSF sau GM-CSF) în ciclurile ulterioare pentru
pacienţii care manifestă neutropenie de Gradul3 sau Gradul4.
 LIN=limita inferioara a valorilor normalului
– Dacă se agravează neuropatia senzorială sau motorie periferică în
timpul tratamentului:
o se continuă cu aceeaşi doză în neuropatie grad 1 (parestezie şi/sau
pierderea reflexelor, fără pierderea funcţiei);
o se întrerupe doza până când toxicitatea ≤ grad 1 sau la nivelul iniţial,
apoi se reia tratamentul cu o doză redusă de 1,2 mg/kg o dată la 3
săptămâni în neuropatie grad 2 (interferă cu funcţia, dar nu cu
activităţile cotidiene) sau grad 3 (interferă cu activităţile cotidiene);
o se întrerupe tratamentul în neuropatie senzorială grad 4 care
generează handicap sau neuropatie motorie cu risc letal sau care
duce laparalizie.
DURATA TRATAMENTULUI:
• Tratamentul trebuie continuat până la progresia bolii sau toxicitate inacceptabilă
• La pacienții cu LH netratat anterior se administrează în zilele 1 și 15 ale fiecărui ciclu de
28 zile, timp de 6 cicluri.
• Pacienţilor cu LH sau LACMs recidivat sau refractar care prezintă boală stabilă sau stare
ameliorată trebuie să li se administreze minim 8 cicluri şi până la maxim 16 cicluri
(aproximativ 1 an)
• La pacienţii cu LH care prezintă risc crescut de recidivă sau progresie după TCSA,
tratamentul cu brentuximab trebuie iniţiat după recuperarea în urma TCSA, pe baza opiniei
clinice. Acestor pacienţi trebuie să li se administreze până la 16 cicluri de tratament.
• Pacienților cu LCCT trebuie să li se administreze până la 16 cicluri.
MONITORIZAREA TRATAMENTULUI:
– Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru identificarea semnelor
sau simptomelor noi sau de agravare neurologică, cognitivă sau
comportamentală, care pot sugera apariţia leucoencefalopatiei
multifocale progresică (LMP) ca urmare a reactivării virusului John
Cummingham şi care, deşi este o afecţiune rară de demielinizare a
sistemului nervos centrat, este deseori letală.Dacă se confirmă un
diagnostic de leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP) se
intrerupe definitiv tratamentul.
– Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru dureri abdominale
noi sau agravate, care pot fi sugestive pentru pancreatita acută.
Tratamentul cu brentuximab vedotin trebuie suspendat temporar în
orice suspiciune de pancreatită acută. Tratamentul cu
brentuximab vedotin trebuie întrerupt dacă diagnosticul de
pancreatită acută este confirmat.
– Monitorizarea functiei pulmonare; in cazul în care apar simptome
pulmonare noi sau care se agravează (de exemplu tuse, dispnee),
trebuie efectuată o evaluare diagnostică promptă şi pacienţii
trebuie trataţi corespunzător. Se va lua în considerare opțiunea de
a menține doza de brentuximab vedotin în timpul evaluării și până
la îmbunătățirea simptomelor.
– Pacienţii trebuie monitorizaţi cu atenţie în timpul tratamentului
pentru identificarea apariţiei de posibile infecţii grave şi
oportuniste.
– Au fost raportate reacţii imediate şi întârziate datorate perfuziei
(IRR), cât şi reacţii anafilactice. Pacienţii trebuie monitorizaţi cu
atenţie în timpul şi după perfuzie. Dacă apare o reacţie
anafilactică, administrarea brentuximab vedotin trebuie oprită
imediat şi permanent şi trebuie administrat tratament
medicamentos adecvat.
– Sindromul Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică aufost
raportate în timpul tratamentului cu brentuximab vedotin;
tratamentul trebuie întrerupt şi trebuie administrat tratament
medicamentos adecvat.
– Pacienţii cu tumoră cu proliferare rapidă şi masă tumorală mare
prezintă risc de sindrom de liză tumorală; aceşti pacienţi trebuie
monitorizaţi cu atenţie şi li se va aplica conduita terapeutică în
conformitate cu cea mai bună practică medicală
– Monitorizare gastro-intestinala (ocluzie intestinală, enterocolită,
colită neutropenică, eroziune, ulcer, perforaţie şi hemoragie)
– Monitorizarea functiei hepatice; funcţia hepatică trebuie testată
înaintea iniţierii tratamentului şi trebuie monitorizată în mod curent
la pacienţii trataţi cu brentuximab vedotin. Pacienţii care suferă de
toxicitate hepatică pot necesita o amânare, o schimbare a dozei
sau o întrerupere a administrării brentuximab vedotin.
– Monitorizarea cu atenţie a valorilor glucozei serice la orice pacient
care prezintă un eveniment de hiperglicemie sau care are un
indice de masa corporeal crescut.
– Atentie in cazul pacientilor care respectă o dietă cu restricţie de
sodiu, deoarece acest medicament conţine maxim 2,1 mmol (sau
47 mg) de sodiu/doză;
– Sarcina: brentuximab vedotin nu trebuie utilizat în timpul sarcinii,
cu excepţia cazului în care beneficiul pentru mamă depăşeşte
riscurile potenţiale pentru făt. Dacă o femeie gravidă trebuie
tratată, trebuie sfătuită clar cu privire la riscul potenţial pentru făt.
– Alaptare: trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a
întrerupe/de a se abţine de la acest tratament, având în vedere un
risc potenţial al alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului
pentru femeie.
OPRIREA TRATAMENTULUI cu Brentuximab vedotin:
– decizia pacientului de a întrerupe tratamentul cu Brentuximab vedotin,
contrar indicaţiei medicale;
– decizie medicală de întrerupere a tratamentului cu Brentuximab vedotin în
cazul intoleranţei la tratament, a complianţei foarte scăzute, a
toxicitatii majore sau progresiei de boală (lipsă răspuns);
VI PRESCRIPTORI:
Medici din specialitatea hematologie şi oncologie medicala

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Senatul a respins proiectul privind obligativitatea certificatului Covid la locul de munca

Solidaritatea Sanitara: 23% din munca unui medic dintr-un spital Covid este neplatita

Managerul SJU Bistrita: Dati drumul la tratamentul antiviral din zona de prespital

ECDC: Sezonul gripal ar putea fi unul sever

Arafat: Solidaritatea pe care o vedem ne face sa simtim ca suntem cu prietenii alaturi