L016C DCI: INTERFERON ALFA 2B

04/08/2020

L016C DCI: INTERFERON ALFA 2B

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/l016c-dci-interferon-alfa-2b-2/

DCI: INTERFERON ALFA 2B
A. DEFINIŢIA AFECŢIUNII:
– Leucemie cu celule păroase
I. CRITERII DE INCLUDERE:
– Tratamentul pacienţilor cu leucemie cu celule păroase.
II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):
– Doza recomandată este de 2 milioane UI/m2, administrată subcutanat, de
trei ori pe săptămână (o dată la două zile), atât pentru pacienţii care au
fost, cât şi pentru cei care nu au fost supuşi splenectomiei.
– La majoritatea pacienţilor cu leucemie cu celule păroase, normalizarea uneia
sau mai multor variabile hematologice apare într-o perioadă de una până la
două luni de tratament cu Interferon alfa 2b.
– Ameliorarea celor trei variabile hematologice (numărul de granulocite,
numărul de trombocite şi nivelul de hemoglobină) poate necesita şase luni
sau mai mult.
– Dacă boala nu prezintă o evoluţie rapidă sau dacă nu se manifestă o
intoleranţă severă, trebuie menţinută această schemă de tratament.
III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe
parcursul tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice,
control periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome
respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi
cu atenţie.
IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
– Reacţii adverse:
o Intrerupere tratament în caz de:
 afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă
şi persistentă, tentativă de suicid;
 reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem,
constricţie bronşică, anafilaxie);
 evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare,
pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează
cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea
tratamentului
– Co-morbiditati:
 Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente.
Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni
psihiatrice severe existente sau în antecedente este
contraindicată.
 Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune
întreruperea tratamentului.
 Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii
cu hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor
de coagulare.
V. PRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi
B. DEFINIŢIA AFECŢIUNII
– Leucemie mieloidă cronică
I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
– Leucemie mieloidă cronică: monoterapie: tratamentul pacienţilor adulţi cu
cromozom Philadelphia prezent sau leucemie mieloidă cronică cu translocaţie
bcr/abl pozitivă.
II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):
– Doza recomandată de Interferon alfa 2b este de 4 până la 5 milioane UI/m2,
administrate zilnic, subcutanat.
– S-a demonstrat că unii pacienţi obţin un beneficiu în urma tratamentului cu
Interferon alfa 2b , 5 milioane UI/m2, administrat zilnic, subcutanat, în
asociere cu citarabina (Ara-C), 20 mg/m2, administrată zilnic, subcutanat,
timp de 10 zile pe lună (până la o doză maximă zilnică de 40 mg).
– Când numărul de celule sanguine albe este sub control, pentru a menţine
remisia hematologică trebuie să se administreze doza maximă tolerată de
Interferon alfa 2b (4 -5 milioane UI/m2 şi zi).
III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe
parcursul tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control
periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome
respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi
cu atenţie.
IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
– Reacţii adverse:
o Intrerupere tratament în caz de:
 afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă
şi persistentă, tentativă de suicid;
 reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem,
constricţie bronşică, anafilaxie);
 evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare,
pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează
cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea
tratamentului
– Co-morbiditati:
 Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente.
Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni
psihiatrice severe existente sau în antecedente este
contraindicată.
 Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune
întreruperea tratamentului.
 Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu
hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de
coagulare.
Non-responder:
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt după 8 – 12 săptămâni,
dacă nu se realizează cel puţin o remisie hematologică parţială sau o
citoreducţie relevantă din punct de vedere clinic.
V. PRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi (daca este cazul)
C. DEFINIŢIA AFECŢIUNII:
– Limfom folicular
I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
– Tratamentul limfomului folicular cu o încărcătură tumorală mare, ca
terapie adjuvantă la chimioterapia asociată de inducţie, cum ar fi o
schemă asemănătoare schemei CHOP.
– Încărcătura tumorală mare este definită ca având cel puţin una dintre
următoarele caracteristici:
o masă tumorală mare (> 7 cm),
o apariţia unui număr de 3 sau mai multe determinări ganglionare (fiecare
> 3 cm),
o simptome sistemice (pierdere în greutate > 10%, febră > 38° C, timp de
peste opt zile sau transpiraţii nocturne),
o splenomegalie depăşind zona ombilicului,
o obstrucţie majoră a organelor sau sindrom de compresie,
o afectare orbitală sau epidurală,
o efuziune seroasă sau leucemie.
II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):
– Interferon alfa-2b poate fi administrat subcutanat, ca adjuvant la
chimioterapie, în doză de 5 milioane UI, de trei ori pe săptămână (o dată la
două zile), timp de 18 luni.
– Sunt recomandate schemele de tratament de tip CHOP.
III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe
parcursul tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control
periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome
respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi
cu atenţie.
IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
– Reacţii adverse:
o Intrerupere tratament în caz de:
 afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă
şi persistentă, tentativă de suicid;
 reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem,
constricţie bronşică, anafilaxie);
 evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare,
pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează
cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea
tratamentului
– Co-morbiditati:
 Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente.
Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni
psihiatrice severe existente sau în antecedente este
contraindicată.
 Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune
întreruperea tratamentului.
 Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu
hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de
coagulare.
V. bPRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi (daca este cazul)
D. DEFINIŢIA AFECŢIUNII
– Mielom multiplu
I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
– Ca terapie de întreţinere, la pacienţii la care s-a obţinut o remisiune
obiectivă (o scădere cu peste 50% a proteinelor mielomatoase), ca urmare a
chimioterapiei iniţiale de inducţie, reinductie si sau postautotransplant de
celule stem hematopoietice.
II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):
– Mielom multiplu: Terapie de întreţinere: La pacienţii care se află în faza de
platou (o reducere de peste 50% a proteinei mielomatoase) după
chimioterapia iniţială de inducţie, interferon alfa-2b poate fi administrat în
monoterapie, subcutanat, în doză de 3 milioane UI/m2, de trei ori pe
săptămână (o dată la două zile).
III. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate):
– Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe
parcursul tratamentului.
– Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control
periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
– La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome
respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare.
– Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi
cu atenţie.
IV. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
– Reacţii adverse:
o Intrerupere tratament în caz de:
 afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă
şi persistentă, tentativă de suicid;
 reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem,
constricţie bronşică, anafilaxie);
 evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare,
pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează
cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea
tratamentului
– Co-morbiditati:
 Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente.
Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni
psihiatrice severe existente sau în antecedente este
contraindicată.
 Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune
întreruperea tratamentului.
 Tratamentul cu Interferon alfa 2b trebuie întrerupt la pacienţii cu
hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de
coagulare.
V. PRESCRIPTORI:
– Medicii Hematologi, Oncologi
E. DEFINIŢIA AFECŢIUNII
– Sindroame mieloproliferative cronice fara cromozom Philadelphia (policitemia
vera (PV), trombocitemia esentiala (ET) si mielofibroza primara (PMF))
I. STADIALIZAREA AFECŢIUNII:
– Diagnosticul se stabileste conform criteriilor OMS
– Stabilirea categoriei de risc conform sistemelor de scor prognostic
internationale
II. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici, etc):
– Policitemia vera – high risk (varsta >60 ani si/sau istoric de tromboza) :
tratament de linia 1 si linia a-2 a
– Trombocitemia esentiala – high risk (varsta >60 ani si/sau istoric de tromboza)
: tratament de linia 1 si linia a-2 a
– Mielofibroza primara – (IPSS-International Prognostic Scoring System) – in
cazuri selectionate (in special in stadiul hiperproliferativ) .
– Sindroame mieloproliferative cronice fara cromozom Philadelphia,
simptomatice, ce necesita tratament, in sarcina.
– Intoleranta/rezistenta la hidroxiuree sau alte droguri
– Pacienti tineri ce necesita tratament cu hidroxiuree pe timp indelungat
III. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):
– PV: se incepe cu 3MU de 1-2X/saptamana cu posibilitatea cresterii lente pana
la maximum 3MU /zi
– ET: se incepe cu 3MU de 1-2X/saptamana cu posibilitatea cresterii lente pana
la maximum 3MU /zi
– PMF: 0,5 – 1,5 MU X3/saptamana cu posibilitatea cresterii la 15
MUX3/saptamana
IV. MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate):
– Este necesară efectuarea de examene hematologice complete atât la
începutul, cât şi în cursul terapiei cu Interferon alfa 2b.
– O atenţie deosebită trebuie acordată administrării de Interferon alfa 2b la
pacienţii cu depresie medulară severă, acesta având un efect supresiv
asupra măduvei osoase, cu scăderea numărului leucocitelor în special al
granulocitelor, a trombocitelor, şi, mai puţin frecvent, a concentraţiei
hemoglobinei. Consecutiv poate creşte riscul infecţiilor sau hemoragiilor.
– Este recomandata supravegherea periodica neuropsihiatrica a pacientilor.
– Tratamentul cu Interferon alfa 2b produce rareori hiperglicemie şi se va
controla periodic glicemia. La pacienţii cu diabet zaharat poate fi
necesară reevaluarea tratamentului antidiabetic.
V. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
– Reacţii adverse:
o Intrerupere tratament în caz de:
 afectiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideatie suicidala severa
şi persistenta, tentativa de suicid,
 reactii de hipersensibilitate acuta(urticarie, angioderm,
constrictie brionsica, anafilaxie).
o În cazul existenţei de disfuncţii renale, hepatice sau medulare
uşoare sau medii, este necesară monitorizarea atentă funcţiilor
acestor organe.
o Este recomandată supravegherea periodică neuropsihiatrică a
tuturor pacienţilor. S-a observat în cazuri rare tendinţa la suicid la
pacienţii în cursul tratamentului cu Interferon alfa 2b; în astfel de cazuri
se recomandă întreruperea tratamentului.
o O atenţie deosebită trebuie acordată administrării de Interferon alfa 2b
la pacienţii cu depresie medulară severă, acesta având un efect
supresiv asupra măduvei osoase, cu scăderea numărului leucocitelor
în special al granulocitelor, a trombocitelor, şi, mai puţin frecvent, a
concentraţiei hemoglobinei. Consecutiv poate creşte riscul infecţiilor
sau hemoragiilor.
o Este necesară efectuarea de examene hematologice complete atât
la începutul, cât şi în cursul terapiei cu Interferon alfa 2b.
– Co-morbiditati:
o O atenţie deosebită trebuie acordată administrării de Interferon alfa 2b
la pacienţii cu depresie medulară severă, acesta având un efect
supresiv asupra măduvei osoase, cu scăderea numărului leucocitelor
în special al granulocitelor, a trombocitelor, şi, mai puţin frecvent, a
concentraţiei hemoglobinei. Consecutiv poate creşte riscul infecţiilor
sau hemoragiilor.
o Este recomandata supravegherea periodica neuropsihiatrica a
pacientilor.
o Tratamentul cu Interferon alfa 2b produce rareori hiperglicemie şi se
va controla periodic glicemia. La pacienţii cu diabet zaharat poate fi
necesară reevaluarea tratamentului antidiabetic.
VI. PRESCRIPTORI:
– Medici Hematologi, Oncologi
F. Definiţia afecţiunii
– Melanom Malign
I. Stadializarea afecţiunii Interferon alfa 2b este indicat în stadiile: IIB, IIC, IIIA, B, C de
Melanom Malign
II. Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
Interferon alfa 2b este indicat ca terapie adjuvantă la pacienţii care după intervenţia
chirurgicală nu mai prezintă tumoră, dar la care există un risc crescut de recurenţă
sistemică, de exemplu pacienţii cu interesare primară sau recurentă (clinică sau
patologică) a ganglionilor limfatici.
III. Criterii de excludere din tratament:
• Hipersensibilitate acută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii
(urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie)
• Granulocitele < 500/mm3
• ALT/AST > 5 x limita superioară a valorii normale
• Antecedente de afecţiuni cardiace severe preexistente, de exemplu insuficienţă
cardiacă congestivă necontrolată, infarct miocardic recent, tulburări de ritm
cardiac severe
• Disfuncţie renală sau hepatică severă; incluzând cea produsă de metastaze
• Epilepsie şi/sau funcţie compromisă a sistemului nervos central (SNC)
• Hepatită cronică cu ciroză hepatică decompensată
• Hepatită cronică la pacienţi care sunt sau au fost trataţi recent cu medicamente
imunosupresoare, excluzând întreruperea pe termen scurt a corticosteroizilor.
• Hepatită autoimună sau altă boală autoimună în antecedente
• Transplant cu tratament imunosupresor
• Afecţiune tiroidiană preexistentă, cu excepția cazului în care aceasta poate fi
controlată prin tratament convenţional
• Existenţa sau antecedente de boală psihică severă, în special depresie severă,
ideaţie suicidară sau tentativă de suicide
• Alăptarea
IV. Criterii de întrerupere a tratamentului:
• Hipersensibilitate acută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii
(urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie)
• Granulocitele < 500/mm3 (întrerupere temporară a administrării medicamentului)
sau Granulocitele < 250/mm3 (întrerupere permanentă a administrării
medicamentului)
• ALT/AST > 5 x limita superioară a valorii normale (întrerupere temporară a
administrării medicamentului), sau ALT/AST > 10 x limita superioară a valorii
normale (întrerupere permanentă a administrării medicamentului)
• Intoleranţa persistentă după ajustarea dozei de interferon alfa 2b
• Evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia),
• Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare)
• Prelungirea markerilor de coagulare la pacienții cu hepatită cronică
• Afecţiuni oftalmologice noi sau agravarea cele preexistente
• Depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid
• Alăptarea
V. Tratament
Terapie de inducţie: interferon alfa-2b intravenos, 20 milioane UI/m2 zilnic, timp de 5
zile/săptămână, timp de 4 săptămâni;
Tratament de întreţinere, 10 milioane UI/m2 subcutanat, de 3 ori pe săptămână (o
dată la două zile), timp de 48 săptămâni.
Alternativa de tratament – regimul cu doze medii / mici (pentru pacientii cu toleranta
dificila a dozelor mari): interferon alfa-2b subcutanat, 3 milioane UI/m2, 3 zile pe
saptamana.
VI. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
Testele hematologice standard şi analizele de biochimie a sângelui (numărul total şi
diferenţiat de elemente sanguine, numărul de trombocite, electroliţi, enzime hepatice,
proteine serice, bilirubină serică şi creatinină serică) trebuie efectuate la toţi pacienţii
înainte şi apoi periodic în timpul tratamentului sistemic cu interferon alfa 2b
Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze săptămânal în
timpul fazei de inducţie a terapiei şi lunar în timpul fazei de întreţinere a terapiei
Electrocardiograma trebuie efectuată înainte şi în timpul tratamentului cu interferon
alfa 2b la pacienţii cu tulburări cardiace preexistente şi/sau care sunt în stadii avansate
de cancer
Înainte de iniţierea tratamentului, la toţi pacienţii trebuie efectuat un examen
oftalmologic
Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic
al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor.
La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie
să se efectueze radiografii pulmonare.
Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie.
VII. Reluarea tratament
După remiterea reacției adverse, tratamentul se va relua la 50% din doza anterioară.
I. Prescriptori Medici specialişti oncologie medicală. Continuarea tratamentului se
face de către medicii oncologi sau în baza scrisorii medicale de către medicii
desemnați.
G. Definiţia afecţiunii
Tumoră carcinoidă
I. Stadializarea afecţiunii – Tumoră carcinoidă
II. Criterii de includere (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
Tratamentul tumorilor carcinoide cu metastaze limfatice ganglionare sau hepatice şi
cu “sindrom carcinoid”.
III. Tratament (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)
Doza uzuală este de 5 milioane UI (3 – 9 milioane UI), administrată subcutanat, de trei
ori pe săptămână, (o dată la două zile). Pentru pacienţii cu boală avansată, poate fi
necesară o doză zilnică de 5 milioane UI. Tratamentul trebuie întrerupt temporar în
timpul şi după intervenţia chirurgicală. Tratamentul trebuie continuat cât timp pacientul
răspunde la tratamentul cu interferon alfa-2b.
IV. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi
periodicitate)
Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul
tratamentului. Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice,
control periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor. La pacienţii care prezintă
febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii
pulmonare. Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu
atenţie.
V. Criterii de excludere din tratament:
– Reacţii adverse
Intrerupere tratament în caz de afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie
suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid; reacţii de hipersensibilitate acută
(urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie); evenimente adverse pulmonare
(infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul; dacă
apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente trebuie avută
în vedere întreruperea tratamentului
– Co-morbiditati
Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa-2b
la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente este
contraindicată.
Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea
tratamentului. Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică
care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.
– Non-responder NA
– Non-compliant NA
Reluare tratament (conditii) – NA
VI: Prescriptori- Medici specialisti oncologie medicala”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Arafat: Folosirea certificatului Covid la intrarea in diferite locatii trebuie sa continue

Medicii de familie pot fi implicati in promovarea vaccinarii anti-Covid (Valeriu Gheorghita)

Medicamentul Favipiravir, in farmaciile cu circuit deschis pe baza de prescriptie

Mai mult de jumatate dintre medicii de familie din Arad fac teste Covid

Patriciu Achimas-Cadariu: Planul national de combatere a cancerului nu este o compunere