J05AX12 DCI DOLUTEGRAVIRUM

04/08/2020

J05AX12 DCI DOLUTEGRAVIRUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/j05ax12-dci-dolutegravirum-2/

DCI DOLUTEGRAVIRUM
Indicatie: in asociere cu alte medicamente antiretrovirale destinate tratamentului
infectiei cu virusul imunodeficientei umane (Human Immunodeficiency Virus-HIV)
la adulti, adolescenti si copii cu varsta peste 6 ani si greutatea de peste 15 kg
I. Definiţia afecţiunii
Infecţia HIV/SIDA este o infecţie cu virusul imunodeficienţei umane, cronică,
progresivă, care afectează şi elimină celulele sistemului imun responsabil de apărarea
nespecifică, dar mai ales specifică. În lipsa unui tratament antiviral, evoluţia este spre
deces prin boli infecţioase cu germeni oportunişti. Evoluţia bolii grefată de infecţiile
secundare reprezintă o presiune permanentă asupra sistemului de sănătate.
II. Stadializarea afecţiunii
Conform definiţiei CDC revizuite în 2003, infecţia HIV/SIDA recunoaşte:
• stadiul I, când limfocitele CD4 sunt > 500/ml sau procentual >/= 29% şi nu sunt
manifestări clinice;
• stadiul II, când limfocitele CD4 sunt între 200 şi 499/ml sau procentual între 14 şi 28%;
• stadiul III, când limfocitele CD4 < 200/ml sau < 14% din nr. total.
Manifestările clinice pot sugera stadiul imunologic, dar nu sunt obligatorii pentru
încadrarea într-unul din stadii. Terapia antivirală produce o supresie a replicării virusului,
transformând infecţia cronică progresivă într-o infecţie cronică inactivă, eliminând
numeroasele morbidităţi. În acest sens, în prezent se foloseşte o asociere de
medicamente antivirale din mai multe clase, care să asigure efectul antiviral şi să
prevină apariţia rezistenţei – asociere şi secvenţiere conform ghidurilor naţionale şi
internaţionale. Dolutegravir aparţine unei clase noi de medicamente ARV (inhibitori de
integrază), fiind, cronologic, al doilea produs recomandat la noi în ţară. Conform
recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, publicate in luna decembrie 2018,
Dolutegravir este optiunea de tratament preferata pentru toate categoriile de pacienti (1).
III. Criterii de includere (vârstă, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
• pacienţi adulţi, adolescenţi si copii cu varsta peste 6 ani si greutatea de peste
15 kg, infectaţi cu HIV-1, fără rezistenţă documentată sau suspectată clinic la
clasa inhibitorilor de integrază;
• naivi la terapia ARV – fără scheme anterioare de tratament;
• experimentaţi la terapia ARV – dar nu la clasa inhibitorilor de integrază şi fără
rezistenţă documentată la această clasă.
• Experimentati la terapia ARV cu rezistenta documentata sau suspectata clinic la
clasa inhibitorilor de integraza
Grupe speciale de pacienţi
Copii şi adolescenţi 6 – 18 ani
Farmacocinetica dolutegravirum la pacienţi infectaţi cu HIV-1 cu varsta intre 12 si 18 ani,
expuşi tratamentului cu antiretrovirale a indicat că o doza orală de 50 mg dolutegravirum
o dată pe zi a condus la o expunere la dolutegravirum comparabilă cu cea observată la
adulţii trataţi cu dolutegravirum 50 mg pe cale orală, o dată pe zi. In prezent, FDA si
EMA au aprobat tablete filmate pentru utilizare pediatrica, cu doze adaptate in functie de
greutatea corporala, care pot fi administrate de la varsta de 6 ani si greutatea de peste
15 kg (1).
Vârstnici
Analiza farmacocinetică populaţională a dolutegravirum în care s-au folosit date obţinute
de la adulţi infectaţi cu HIV-1 a demonstrat că nu a existat niciun efect clinic relevant din
punct de vedere al vârstei asupra expunerii la dolutegravirum.
Insuficienţă renală
Clearance-ul renal al substanţei active nemodificate este o cale minoră de eliminare
pentru dolutegravirum. Nu este considerată necesară ajustarea dozei la pacienţii cu
insuficienţă renală.
Dializa: dolutegravirum nu a fost studiat la pacienţii care fac dializă.
Insuficienţă hepatică
Dolutegravirum este metabolizat şi eliminat în principal de ficat. Nu este considerată
necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată.
Sarcina
Nu sunt date despre riscul fetal la femeia HIV+ sub terapie cu dolutegravirum. Testele
de laborator nu au arătat scăderea fertilităţii sau risc mutagen.
Sex
Analizele de farmacocinetică populaţională care au folosit datele farmacocinetice
cumulate din studiile de fază IIb şi de fază III pentru adulţi nu au evidenţiat efecte clinic
relevante din punct de vedere al sexului asupra expunerii dolutegravirum.
Rasă
Analizele de farmacocinetică populaţională nu au evidenţiat efecte clinic relevante din
punct de vedere al rasei asupra expunerii dolutegravirum.
IV. Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
Formulare: tablete 10mg, 25 mg, 50 mg
Doze
Doza recomandată de dolutegravirum pentru pacienti infectaţi cu HIV-1este de (WHO,
2018):
• 50 mg (un comprimat) oral o dată pe zi, pentru adulti si adolescenti > 40kg fara
rezistenta documentata sau suspectata clinic la clasa inhibitorilor de integraza
o La aceasta categorie de pacienti, dolutegravir trebuie administrat de 2 ori
pe zi cand se administreaza concomitent cu alte medicamente (de
exemplu: efavirenz, nevirapine, tipranavit/ritonavir sau rifampicina pentru
tratamentul tuberculozei)
• 50 mg (un comprimat) de 2 ori pe zi, pentru pacientii cu rezistenta documentata
sau suspectata clinic la clasa inhibitorilor de integraza
• 35 mg pentru copii cu greutatea intre 30 si 40 kg
• 25 mg pentru copii cu greutatea intre 20 si 30 kg
• 20 mg pentru copii cu greutatea intre 15 si 20 kg.
Modificarea dozelor
Administrarea concomitentă cu etravirină plus inhibitorii de protează bustaţi (Darunavir/r;
Atazanavir/r; Lopinavir/r) nu necesită ajustarea dozei de dolutegravirum. Administrarea
concomitentă cu etravirină fără inhibitori de protează bustaţi nu se face în doza de 50
mg/zi. (la aceasta categorie de pacienti este necesara dublarea dozei conform RCP).
Administrarea concomitentă cu Tipranavir/r; Fosamprenavir/r şi Nevirapine nu se poate
face în doza de 50 mg/zi (la aceasta categorie de pacienti este necesara dublarea dozei
conform RCP). Asocierea cu alte clase de medicamente impune verificarea
interacţiunilor conform datelor cunoscute. Acest lucru este de altfel valabil pentru toate
medicamentele antiretrovirale şi nu numai.
Durata
Durata tratamentului ARV este pe toată viaţa, în condiţiile în care se menţine supresia
virală ca urmare a eficienţei schemei şi a complianţei pacientului. În condiţiile apariţiei
eşecului virusologic, conduita va fi dată de rezultatele testelor de rezistenţă şi conform
ghidurilor în vigoare.
V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
Clinic: se impune în primele 2 săptămâni, avand in vedere posibilitatea apariţiei
sindromului de reconstrucţie imună sau a reacţiilor de hipersensibilizare necunoscute.
Parametrii biochimici:
• creatinina serică şi enzimele hepatice: ALT, AST, GGTP
• de verificat după 2 săptămâni de la iniţierea dolutegravirum, apoi la 6 luni conform
ghidurilor în vigoare.
Ambele situaţii nu necesită neapărat oprirea schemei în întregime a dolutegravirumului,
medicul specialist fiind cel care va acţiona conform practicii locale şi RCP-ului
produselor.
Parametrii imunologici şi virusologici:
• HIV-RNA, CD4;
• la 6 luni de la iniţierea schemei de tratament care conţine şi dolutegravirum.
Obţinerea supresiei virale permite continuarea schemei respective. Lipsa unui răspuns
virusologic după 9 – 12 luni de la iniţierea terapiei impune reevaluarea schemei, conform
ghidului naţional.
Criterii de excludere din tratament:
• pacienţii cu hipersensibilizare cunoscută la substanţa de bază sau la excipienţi;
• concomitenţa unei suferinţe hepatice cu valori TGP, TGO de 5 ori mai mari decât
valorile normale; • pacienţii cu dializă, la care nu sunt date asupra nivelurilor serice de
dolutegravirum.
VI. Reluare tratament (condiţii):
Dolutegravirum se poate relua în schema terapeutică, dacă:
• nu a fost anterior oprit pentru alergie şi/sau hipersensibilizare;
• testele de rezistenţă nu documentează mutaţii specifice care să crească FC (fold
change).
VII. Prescriptori:
Medicii specialişti în boli infecţioase din centrele regionale HIV şi din spitalele de boli
infecţioase din ţară care au dreptul de a prescrie tratament specific în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Senatul a respins proiectul privind obligativitatea certificatului Covid la locul de munca

Solidaritatea Sanitara: 23% din munca unui medic dintr-un spital Covid este neplatita

Managerul SJU Bistrita: Dati drumul la tratamentul antiviral din zona de prespital

ECDC: Sezonul gripal ar putea fi unul sever

Arafat: Solidaritatea pe care o vedem ne face sa simtim ca suntem cu prietenii alaturi