Important pentru medicii de familie | Reglementari in sistemul de sanatate pentru trimestrul II al anului 2021

29/03/2021
Important pentru medicii de familie | Reglementari in sistemul de sanatate pentru trimestrul II al anului 2021

Important pentru medicii de familie | Reglementari in sistemul de sanatate pentru trimestrul II al anului 2021

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/important-pentru-medicii-de-familie-reglementari-in-sistemul-de-sanatate-pentru-trimestrul-ii-al-anului-2021/

Executivul a aprobat doua acte normative care reglementeaza conditiile de acordare a serviciilor medicale in sistemul de sanatate in trimestru II al anului 2021, urmand ca pana la data de 1 iulie 2021 sa fie elaborate si aprobate actele normative necesare pentru punerea in aplicare a unor noi reglementari, anunta CNAS.

Potrivit sursei citate, actele normative aprobate de Guvern asigura cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale contractate, precum si reglementarile aplicabile in contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru trimestrul II al anului 2021, printre care se numara urmatoarele:

Consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si in ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare.

Consultatiile medicale la distanta se acorda si se valideaza fara a fi necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate sau a documentelor inlocuitoare ale acestuia; toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sanatate.

Consultatiile la distanta din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare, precum si cele de ingrijiri paliative in ambulatoriu se acorda fara a fi necesara prezentarea biletului de trimitere. Pentru toate celelalte consultatii este necesar biletul de trimitere.

Medicii de familie pot prescrie in continuare pentru pacientii cronici inclusiv medicamentele restrictionate din lista de medicamente compensate si gratuite care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu mentiunea ca pentru medicamentele care se elibereaza in baza unor protocoale terapeutice si a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)β in Lista de medicamente compensate si gratuite) este necesara evaluarea periodica a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevazute in protocoalele terapeutice sau in scrisorile medicale.

Medicii de familie initiaza tratamentul specific si in absenta unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate si gratuite, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008.

Medicii de familie pot emite prescriptie medicala in continuare pentru pacientii cu boli cronice cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de catre medicul specialist – scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere, si pentru medicamentele care se prescriu de catre medicii specialisti in conformitate cu limitarile de prescriere prevazute in Hotararea Guvernului nr. 720/2008.

• Pentru situatiile care necesita prezentarea de documente casei de asigurari de sanatate de catre asigurat, documentele pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse in numele asiguratului de orice persoana. Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi si pentru transmiterea de catre casele de asigurari de sanatate a documentelor eliberate necesare asiguratilor.

Important! O serie de documente, a caror valabilitate a fost prelungita in repetate randuri pe perioada starii de alerta, isi vor pierde valabilitatea in data de 31 martie, fiind necesara o noua evaluare a medicului specialist pentru emiterea de noi documente:

o biletele de trimitere pentru specialitati clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare;
o biletele de trimitere pentru specialitati paraclinice;
o recomandarile medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurari de sanatate;
o deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor si dispozitivelor asistive.

Conform reglementarilor in vigoare, perioada de valabilitate a acestor documente este urmatoarea:

Biletul de trimitere pentru specialitati clinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Exceptii:

o Pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitatile clinice si pentru ingrijiri paliative in ambulatoriu au valabilitate de pana la 90 de zile calendaristice.

o Biletul de trimitere pentru specialitati clinice recomandate de medicul de familie, care are evidentiat “management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.
Biletul de trimitere pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare are o valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii.

Biletul de trimitere pentru specialitati paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin exceptie:

o Pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice este de pana la 90 de zile calendaristice.
o Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice – examinari histopatologice si citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice.
o Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidentiat “management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.
o Biletul de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta (RMN, CT, scintigrafie si angiografie) are valabilitate 90 de zile.

Recomandarea medicala pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive isi pierde valabilitatea daca nu este depusa la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Precizari:

o In situatia pacientilor cu stome permanente, pentru obtinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescriptia medicala se depune impreuna cu cererea la casa de asigurari de sanatate o singura data pentru un interval de maximum 12 luni consecutive.
o In situatia pacientilor cu incontinenta urinara permanenta, pentru obtinerea dispozitivelor de incontinenta urinara, prescriptia medicala se depune impreuna cu cererea la casa de asigurari de sanatate o singura data pentru un interval de maximum 12 luni consecutive.
o Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie si ventilare noninvaziva prescriptia medicala se depune impreuna cu cererea la casa de asigurari de sanatate o singura data pentru un interval de maximum 90/91/92 de zile, in functie de starea clinica si evolutia afectiunii pentru persoanele care nu sunt incadrate in grad de handicap si de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt incadrate in grad de handicap accentuat sau grav.

Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical are un termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de catre casa de asigurari de sanatate, cu exceptia urmatoarelor situatii:

o Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, dupa caz. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este insotita de o anexa cu 3 taloane sau 12 taloane, dupa caz, corespunzator perioadelor lunare, pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala.
o Decizia de aprobare pentru inchirierea fotoliilor rulante este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice.
o Pentru echipamentele pentru oxigenoterapie decizia de aprobare este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, respectiv maximum 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, dupa caz.
o Pentru aparatele de ventilatie noninvaziva decizia de aprobare este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala si nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice sau maximum 12 luni consecutive, dupa caz.
o Decizia de aprobare pentru inchirierea fotoliilor rulante, aparatelor pentru administrarea continua cu oxigen si ventilatie noninvaziva este insotita de o anexa cu 3 sau 12 taloane, dupa caz, corespunzator perioadelor lunare, pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala.

Diabetul zaharat tip 2 si abordarea integrata a pacientului

“In conditiile determinate de evolutia situatiei epidemiologice, aceste noi masuri asigura accesul neintrerupt si nediscriminatoriu al asiguratilor la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea si monitorizarea bolilor, inclusiv a celor cu impact major asupra starii de sanatate”, a declarat Adrian Gheorghe, presedintele CNAS.

Reglementarile fac obiectul celor doua acte normative aprobate de guvern in data de 25 martie 2021: Hotararea de Guvern care prevede prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 si Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din OUG nr. 70/2020.

Etichete: servicii medicale, prescriptii medicii de familie, retete medicamente gratuite si compensate, teleconsultatii, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

1 Comentarii

  1. RauleaMarcela says:

    👍

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: