H01AC03 DCI MECASERMIN

04/08/2020

H01AC03 DCI MECASERMIN

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/h01ac03-dci-mecasermin/

DCI MECASERMIN
INTRODUCERE
Creșterea liniară postnatală la copii este influențată de o serie de factori de mediu
și genetici printre care un rol major îl are axul GH (hormonul de creștere hipofizar)/IGF-1
(factorul de creștere asemănător insulinei tip 1). IGF-1 este un hormon peptidic cu 70 de
aminoacizi, sintetizat la nivel hepatic, cu o structură similară proinsulinei, avînd rol și de
factor de creștere. La copiii normali, GH este principalul reglator al secreției IGF-1 care
circulă în sânge sub forma unui complex ternar alcătuit din IGF-1, subunitatea acid-labilă
(ALS) și proteina de legare a IGF-1 (IGFBP-3). Nivelul seric al ultimelor două (ALS și
IGFBP-3) este de asemenea dependent de un nivel normal de GH.
Deficitul primar sever de IGF-1 (DPSIGF) se caracterizează printr-o producție
inadecvată de IGF-1, în ciuda unei secreții suficiente de GH, cu repercusiuni importante
asupra creșterii staturale. Forma clasică severă se datorează unui defect genetic care
afectează receptorul hormonului de creștere (GHR) și poarta denumirea de nanism
Laron. Acesta asociază valori extrem de reduse, chiar nedozabile, ale nivelului
plasmatic al IGF-1.
Din punct de vedere genetic și molecular sunt descrise și alte defecte sau
anomalii postreceptor ce afecteaza căile de transmitere a GH (de exemplu STAT5b) sau
include mutații ale genei IGF-1.
Indicatie
tratamentul de lunga durata al deficitului de creștere la copiii si adolescenții cu
vârste cuprinse intre 2-18 ani cu diagnosticul de DPSIGF.
SCOPUL TRATAMENTULUI CU MECASERMIN LA COPII
• Promovarea pe termen lung a unei creşteri liniare compensatorii la cei cu hipostatură
datorat deficitului de IGF-1 în condiții de siguranță terapeutică.
• Atingerea potenţialului genetic şi familial propriu fiecărui individ; atingerea înălţimii
finale a populaţiei normale, dacă este posibil.
CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENTUL CU MECASERMIN
1. Categorii de pacienţi eligibili pentru tratament: copii peste 2 ani cu statură mai
mică sau egală -3 DS faţă de talia medie normală pentru vârstă şi sex, cu varsta osoasă
intarziată faţă de varsta cronologica, la care s-au exclus in mod obligatoriu cauzele
secundare de deficitul de IGF-1 precum: malnutriția, afecțiunile inflamatorii cronice sau
terapia sistemică cu doze farmacologice de corticosteroizi, hipotiroidismul precum și
orice alte cauze de faliment al creşterii si care se încadrează în una din următoarele
situații*:
• Pacienții cu tabloul clinic și genetic clasic de nanism Laron (identificarea
mutațiilor în gena GHR, istoric familial pozitiv, consangvinitate, trăsături
clasice fenotipice – hipotrofia etajului mijlociu facial, bose frontale, privire în
„apus de soare”, nas „în şa”) sau cei cu alte mutații documentate ale genelor
implicate în transmiterea semnalului GH. La aceștia valori bazale crescute ale GH
asociate cu valori reduse de IGF-1 și /sau IGFBP-3 (sub percentila 2,5, respectiv sub
-2DS pentru vârstă și sex) permit începerea tratamentului. Aceste dozări hormonale
trebuie efectuate prin metode imunometrice de dozare, la un laborator acreditat, care
utilizează calibratorul recomandat de OMS – IS 02/254 WHO reference standard și
cu precizarea intervalului de confidență.
• In absența trăsăturilor clasice de nanism Laron și/sau a mutațiilor identificate
pentru DPSIGF investigarea axului GH/IGF-1 se va face respectand obligatoriu
următoarele etape:
• Dacă GH bazal (măsurat prin metode imunometrice) este sub 10 ng/ml,
copilul trebuie să aibă cel puțin un test pentru aprecierea secreţiei GH (insulina,
arginina hidroclorid/arginină hidroclorid-GHRH, clonidina, glucagon, L-DOPA). O
valoare a GH de peste 10 ng/ml în testul de stimulare (minim 4 probe de GH in
testul de stimulare) concomitent cu o valoare a IGF-1 sub percentila 2,5,
respectiv -2 DS pentru varsta si sex este inalt sugestivă pentru rezistenta la
GH, care va fi confirmată prin testul de generare IGF1 (punctul urmator); o
valoare a GH bazal ≥ 10 ng/ml (metode imunometrice de dozare) nu mai impune
test de stimulare a secretiei de GH;
• Confirmarea diagnosticului se va face cu testul de generare IGF-1 care
evaluează capacitatea hepatică de producere a IGF-1 la administrarea exogenă
de rhGH. Se vor administra seara, timp de 4 zile, 0,033 mg/kgcorp/zi
Somatropinum cu dozarea IGF-1 +/- IGFBP3 în prima zi și în ziua 5. O creștere a
IGF 1 fața de valoarea bazală cu mai puțin de 15 ng/ml si/sau a IGFBP3 cu mai
puțin de 0,4 mg/l este sugestivă pentru DPSIGF.
* este preferabila confirmarea genetică (analiza mutațiilor receptorului de
GH/STAT5b/ALS/genă IGF1); în cazul în care aceasta nu se poate realiza se indică
recoltarea și păstrarea probelor de ADN înainte de inițierea terapiei în vederea
unei eventuale viitoare evaluări genetice.
2. Parametrii de evaluare minimă şi obligatorie pentru iniţierea tratamentului cu
Mecasermin (* evaluări nu mai vechi de 3 luni, ** evaluări nu mai vechi de 6 luni):
a. criterii antropometrice* (greutate, înălțime, talie în poziție șezândă, BMI) + evaluare
clinică (stadiu pubertar după criteriile Tanner, TA etc)*
• standardele antropometrice recomandate pentru înălțime sunt curbele
sintetice pentru România – anexate (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu
CP, Gherlan I, Marginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi C, Hermanussen M.
Development of Synthetic Growth Charts for Romanian Population. Acta
Endocrinologica (Buc), 2016, 12 (3): 309-318)
b. radiografie mână nondominantă pentru vârsta osoasă**;
• aprecierea vârstei osoase corespunde atlasului Greulich & Pyle, 1959
c. dozare IGF I*(prin metode imunometrice, cu precizarea intervalului de confidenta)
d. dozare GH în cursul unuia dintre testele de stimulare (testele descrise la punctul 1)**.
e. biochimie generală: hemogramă, glicemie, transaminaze, uree, creatinină, profil
lipidic, calcemie totala, ionica, fosfatemie, explorarea funcţiei tiroidiene*
f. fund de ochi*
g. examen cardiologic cu ecografie cardiacă**
h. opțional DXA – întregul corp **
i. opțional – examen ORL – status auditiv, status tonsilar **
j. opțional, în cazuri selecționate, și în cadrul unor laboratoare acreditate – IGFBP3
(proteina de legare 3 a IGF1), subunitatea acid-labila (ALS), GHBP (proteina de legare
GH).
k. se mai recomandă pentru excluderea altor cauze de hipostatură: teste genetice,
cariotip, talie parinti, screning pentru boala celiacă sau alte enteropatii, parazitoze,
deficit proteo-energetic, boli organice: cardiace, renale, hepatice**
SCHEMA TERAPEUTICĂ PENTRU MECASERMIN ÎN DPSIGF (INIȚIERE ȘI
MONITORIZARE)
• Terapia cu Mecasermin trebuie iniţiată şi monitorizată, în toate circumstanţele, de
către un endocrinolog cu expertiză în terapia de promovare a creșterii la copii.
• Contraindicațiile inițierii tratamentului sunt: sensibilitatea la substanța activă și
prezența sau suspiciunea de neoplazii active.
• Inițierea tratamentului poate necesita internarea în clinicile de specialitate pentru
câteva zile, în special în cazul copiilor de vârstă mică datorită riscului potențial de
hipoglicemie.
• Doza de inițiere este de 40 ug/kg corp de două ori pe zi, administrată la 20-30 de
minute după o masă sau gustare – doza se menține cel puțin o săptămână și se
va crește treptat, doar în lipsa reacțiilor adverse, cu 40 ug/kgcorp de două ori pe
zi la fiecare 1-2 săptămâni pentru a se ajunge la doza eficientă, de menținere, de
120 ug/kgcorp de două ori pe zi. După fiecare creștere se recomandă
monitorizarea glicemiei preprandial (dimineața și seara) pentru 2 zile. În primele
luni de tratment se va evita efortul fizic susținut și intens la 2-3 ore de la
administrarea preparatului. Intervalul recomandat pentru atingerea dozei eficiente
este de aproximativ 3 luni.
• Vizitele clinice se vor efectua la interval de 3-4 luni și vor include
• evaluare auxologică, clinică (inclusiv examinarea locului de injectare),
oftalmologică, evaluarea hipertrofiei amigaliene,
• consiliere dietetică.
• evaluarea aderenței la tratament (prezentarea flacoanelor goale)
• monitorizarea apariției celor mai frecvente reacții adverse: hipoglicemia,
hiperplazia limfoidă (vegetații adenoide, hipertrofia amigdaliană),
hipertensiunea intracraniană, epifizioliza capului femoral, scolioza, reacții
alergice, lipohipertrofia, hipoacuzia, tahicardia, excesul ponderal,
hiperandrogenism, hipertrofie cardiacă.
• Evaluarea biochimică se va efectua la 6 luni sau ori de cîte ori este nevoie.
• Anual se recomandă dozarea IGF-1 (acesta este recomandat a se efectua ori de
cîte ori există susupiciune de non-complianță), examen cardiologic cu ecografie
cardiacă și radiografie de mână pentru vârstă osoasă.
• Opțional, anual se poate efectua DXA (întregul corp) și audiologie. În caz de
simptomatologie clinică se recomandă și polisomnografie și pulsoximetrie.
CRITERIILE DE EVALUARE A EFICACITĂŢII TERAPEUTICE URMĂRITE ÎN
MONITORIZAREA COPIILOR DIN PROTOCOLUL TERAPEUTIC CU MECASERMIN
• Evaluarea şi reevaluarea pacienţilor se face de către un medic PRIMAR
ENDOCRINOLOG dintr-o clinică universitară de Endocrinologie sau cu
compartiment de endocrinologie cu experienţă în terapia de promovare a creșterii
la copil (Bucureşti, Iaşi, Tg. Mureş, Cluj) numit evaluator.
• Criterii de apreciere a eficienţei terapiei: în cursul primului an de tratament
creșterea velocității de creștere cu cel puțin 30% față de velocitatea de dinaintea
începerii tratamentului sau recuperarea a 0,3 DS din intarzierea de crestere
• În cursul următorilor ani de tratament reducerea progresivă a deficitului statural
(DS) cu excepția cazurilor în care înălțimea a ajuns deja pe canalul genetic de
creștere
• Rezultatul reevaluării poate fi:
• ajustarea dozei zilnice,
• oprirea temporară (min 6 luni) sau definitivă a tratamentului.
• Situaţii de oprire definitivă a tratamentului pentru promovarea creşterii:
• Vârsta osoasă 14 ani la fete şi 15,5 ani la băieţi sau
• Viteza de creştere sub 2,5 cm pe an sau
• Refuzul părinţilor, al susţinătorilor legali sau al copilului peste 12 ani sau
• Complianță inadecvată sau
• Apariția de reacţii adverse grave sau contraindicaţii ale tratamentului – pe
parcursul terapiei
Prescriptori: medici endocrinologi si pediatri. Aceştia vor asigura supravegherea
evoluţiei clinice a pacientului (inclusiv reacții adverse), vor efectua ajustarea dozei la
modificările de greutate, vor monitoriza corectitudinea administrării şi a complianţei între
evaluări. ”

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Vlad Voiculescu: Solutia militara nu este o solutie pentru Romania

OMS: 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid administrate in regiunea europeana

Dr. Catalina Poiana: Controlul osteoporozei trebuie sa fie o prioritate

Asociatiile de pacienti: Romania nu se confrunta doar cu problema Covid

UMF “Iuliu Hatieganu”, in topul celor mai bune universitati