Guvernul a prelungit termenul de aplicare a prevederilor HG 140/2018 pentru pachetele de servicii si Contractul-cadru

17/12/2020

Guvernul a prelungit termenul de aplicare a prevederilor HG 140/2018 pentru pachetele de servicii si Contractul-cadru

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/guvernul-a-prelungit-termenul-de-aplicare-a-prevederilor-hg-140-2018-pentru-pachetele-de-servicii-si-contractul-cadru/

La solicitarea Ministerului Sanatatii, Executivul a aprobat in sedinta de joi, 17 decembrie 2020, Hotararea Guvernului privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, precum si pentru prorogarea unor termene si completarea Anexei nr.2 la hotarare.

Conform documentului, la fel ca in cazul programelor nationale de sanatate, Contractul –Cadru care reglementeaza conditiile de acordare a asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivele medicale se prelungeste pana la 31 martie 2021. Mai mult, se asigura cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul I al anului 2021, care se va realiza prin acte aditionale la contractele derulate in anul 2020 de casele de asigurari de sanatate cu furnizorii.

In contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, tot pana la 31 martie 2021 vor fi introduse reglementari pentru asigurarea unui acces neintrerupt si facil al pacientilor la asistenta medicala.

Astfel, vor putea fi acordate, in continuare consultatii medicale la distanta acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare, si vor fi validate fara a fi necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate sau a documentelor inlocuitoare ale acestuia deoarece sunt considerate consultatii acordate in regim off-line.

Si serviciile de sanatate conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped prevazute in pachetul de servicii de baza din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice pot fi acordate si la distanta – prin mijloace de comunicare la distanta.

“Pentru consultatiile la distanta din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare, precum si cele de ingrijiri paliative in ambulatoriu nu va fi necesara prezentarea biletului de trimitere. De asemenea, pacientii simptomatici, pentru manifestari clinice sugestive pentru COVID-19, vor beneficia, in continuare, de consultatii, inclusiv consultatii la distanta ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie si de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii/ora.”, transmite Ministerul Sanatatii intr-un comunicat de presa.

Potrivit sursei citate, numarul maxim de consultatii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice va fi de maximum 8 consultatii pe ora/medic, cu posibilitatea acordarii de catre medicul de familie a doua consultatii/luna/pacient cu boli cronice.

Prin derogare de la legilatia in vigoare:

a) medicul de familie va putea initia tratamentul specific si in absenta unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru o parte din medicamentele din lista de compensate si gratuite;
b) medicul de familie va avea permisiunea de a emite prescriptie medicala in continuare pentru pacientii cu boli cronice cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de catre medicul specialist – scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere, si pentru medicamentele care se prescriu de catre medicii specialisti in conformitate cu limitarile de prescriere. Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate curative care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi, in conditiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative.

Mai mult, medicii din spital vor elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu pentru maximum 90/91/92 de zile, cu exceptia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de pana la 30 de zile.

Etichete: hotararea guvernului nr. 140/2018, contract-cadru, pachet de servicii medicale

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: