G002N DCI: ESTRADIOLUM VALERAT + DIENOGEST/COMBINAŢII

03/08/2020

G002N DCI: ESTRADIOLUM VALERAT + DIENOGEST/COMBINAŢII

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/g002n-dci-estradiolum-valerat-dienogest-combinatii/

DCI: ESTRADIOLUM VALERAT + DIENOGEST/COMBINAŢII
Combinaţii
Menopauza, etapa fiziologică a procesului de sexualizare, a fost definită de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind acel moment în timp în care apare oprirea
definitivă a menstrelor ca urmare a pierderii activităţii foliculare ovariene; este
practic un diagnostic retrospectiv, confirmat convenţional după un an de amenoree,
iar o valoare a FSH peste 40 mUI/ml este diagnostică. Vârsta medie de instalare se
situează la 50 de ani, variabilă în funcţie de factori multipli, deşi simptomele ce
reflectă declinul activităţii ovariene încep de obicei cu 5 ani anterior menopauzei.
Simptomatologia menopauzei constă în amenoree secundară definitivă,
manifestări vaso-motorii, modificări involutive şi de troficitate la nivelul pielii,
mucoaselor, sânului şi aparatului urinar, diminuarea masei osoase cu apariţia
osteoporozei, boli cardio-vasculare, modificări psihice şi alte fenomene asociate.
Obiectivele terapiei constau în ameliorarea sau amendarea fenomenelor
vegetative, magnitudinea răspunsului fiind direct proporţională cu doza agentului
terapeutic utilizat, ameliorarea simptomelor determinate de fenomenele de atrofie şi
prevenţia/tratarea osteoporozei şi reducerea riscului de fractură.
Terapia cu preparate estrogenice constituie cel mai eficient tratament pentru
simptomatologia de tip vaso-motor; se pot utiliza în acest scop toate formele de
preparate estrogenice şi pe orice cale de administrare.
În cazul simptomelor vulvo-vaginale sau urinare, terapia locală este cea mai
potrivită; sunt disponibile creme sau ovule cu estrogeni care au un grad de
absorbţie sistemică însă aceasta este de aproximativ o pătrime din cel care
corespunde administrării orale a unei doze similare.
De asemenea, administrarea estrogenilor scade în mod cert turnoverul osos şi
previne pierderea de masa osoasă, reducând riscul de osteoporoză şi de fractură.
I. CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENTUL CU AGENŢI
TERAPEUTICI ESTROGENICI – REGIMURI TERAPEUTICE
COMBINATE
1. Categorii de pacienţi eligibili pentru tratamentul cu agenţi terapeutici
estrogenici – regimuri terapeutice combinate
A. Paciente cu menopauza timpurie (sub 40 de ani) indusă chirurgical,
medicamentos sau radic;
B. Femeia în perioada de postmenopauză care survine unei menopauze normal
instalate în primii 5 ani după instalare pentru:
– tratarea simptomelor vaso-motorii moderate/severe asociate menopauzei care
nu răspund la alte tipuri de terapie;
– simptome moderate/severe de atrofie vulvo-vaginală; se utilizează preparate
intravaginale dacă tratamentul este ţintit pentru simptome vulvo-vaginale;
– prevenţia osteoporozei de postmenopauză; dacă indicaţia este strict doar pentru
osteoporoză se utilizează preparatele nonestrogenice.
2. Parametrii de evaluare minimă şi obligatorie pentru iniţierea
tratamentului cu agenţi terapeutici estrogenici – regimuri terapeutice
combinate
(evaluări nu mai vechi de 6 luni):
A. anamneză şi examen clinic;
B. examen ginecologic;
C. investigaţii paraclinice:
– examene biochimice incluzând obligatoriu glicemie, transaminaze, profil
lipidic;
– examen Babes-Papanicolau;
– mamografie bilaterală;
– evaluarea densităţii minerale osoase – examen DXA – în prezenta factorilor de
risc pentru osteoporoză sau la cele cu fracturi de fragilitate.
– evaluare endometrială prin ecografie transvaginală;
– investigarea tulburărilor de coagulare.
3. Evaluări complementare (nu mai vechi de 6 luni) obligatoriu prezente în
dosarul pacientului pentru iniţierea tratamentului cu agenţi terapeutici
estrogenici – regimuri terapeutice combinate:
– determinarea nivelului de FSH; o valoare peste 40 mUI/ml este diagnostica
pentru menopauză; o valoare de peste 10 – 12 mUI/ml în ziua 3 a ciclului menstrual
la femei în perimenopauză indică o rezervă ovariană diminuată.
– consult cardiologie cu EKG.
II. CRITERII DE PRIORITIZARE PENTRU PROGRAMUL CNAS A
TRATAMENTULUI CU AGENŢI TERAPEUTICI ESTROGENICI –
REGIMURI TERAPEUTICE COMBINATE
Pacienţii eligibili vor fi prioritizaţi în funcţie de vârstă (având prioritate cei cu
menopauză precoce de diverse cauze) şi de intensitatea simptomelor vaso-motorii,
la pacientele fără răspuns la terapiile alternative nonestrogenice.
III. SCHEMA TERAPEUTICĂ A PACIENTULUI CU AGENŢI
TERAPEUTICI ESTROGENICI – REGIMURI TERAPEUTICE
COMBINATE
Tratamentul cu agenţi terapeutici estrogenici – terapia combinată se va
administra pacienţilor care îndeplinesc criteriile de includere în Programul
terapeutic (a se vedea punctul 1.1). Medicaţia va fi prescrisă de medicul specialist
endocrinolog. Medicul curant este obligat să informeze pacientul asupra eficacităţii,
reacţiilor adverse şi vizitelor pentru monitorizarea tratamentului.
Când se foloseşte terapia combinată, medicul poate opta pentru administrarea
secvenţială sau continuă a progestativului; cea mai obişnuită schemă terapeutică
este cea secvenţială de mimare a secreţiei şi a raportului estro-progesteronic
normal, care constă în administrarea a 0.625 mg de Estrogeni Conjugati sau
Estradiol micronizat sau valerat 1 mg (sau doze echivalente din alţi produşi) cu
Medroxiprogesteron acetat 5 mg 14 zile/lună. Se mai pot administra în acelaşi
regim de 14 zile/lună – Progesteron micronizat 200 mg/zi sau Norethindronul 0.7
mg/zi.
Regimurile terapeutice continue constau în administrarea zilnică a unei
combinaţii estro-progestative fără pauza caracteristică regimurilor secvenţiale.
Dozele de estrogeni sunt aceleaşi cu cele menţionate anterior, în timp ce
administrarea continuă a progestativelor permite şi utilizarea unor doze mai mici
(2.5 mg Medroxiprogesteron, 100 mg Progesteron micronizat, 0.35 mg
Norethindrone, Ciproteron acetat 1 mg). Beneficiul major al acestui tip de
administrare este absenţa sângerărilor lunare, datorită atrofiei endometriale indusă
de efectul continuu al progesteronului.
IV. CRITERIILE DE EVALUARE A EFICACITĂŢII TERAPEUTICE
URMĂRITE ÎN MONITORIZAREA PACIENŢILOR DIN PROGRAMUL
TERAPEUTIC CU AGENŢI TERAPEUTICI ESTROGENICI – REGIMURI
TERAPEUTICE COMBINATE
Reevaluările pentru monitorizarea pacienţilor din programul terapeutic cu agenţi
terapeutici estrogenici vor fi efectuate de un medic specialist endocrinolog.
Perioadele de timp la care se face evaluarea (monitorizarea sub tratament):
– clinica – în cazul tulburărilor vaso-motorii – prima vizită la 3 luni, apoi bianual;
– examen ginecologic – bianual;
– examene de laborator – examene biochimice incluzând obligatoriu glicemie,
transaminaze, profil lipidic
– iniţial la 3 luni, apoi bianual;
– DXA în cazul osteoporozei – la minim 2 ani de tratament;
– mamografie bilaterală – anual;
– evaluare endometrială prin ecografie transvaginală – bianual.
– examen Babes-PapaNicolau – anual.
2. Criterii de eficacitate terapeutică:
– ameliorarea tulburărilor de tip vaso-motor şi de troficitate
3. Criterii de ineficientă terapeutică:
– menţinerea simptomatologiei de tip vegetativ şi atrofie
– scăderea densităţii minerale osoase sau apariţia de fracturi de fragilitate
V. CRITERIILE DE EXCLUDERE (ÎNTRERUPERE) A
TRATAMENTULUI CU AGENŢI TERAPEUTICI ESTROGENICI –
REGIMURI TERAPEUTICE COMBINATE
– Pacienţi cu contraindicaţii la tratamentul cu agenţi terapeutici estrogenici:
– cancer de sân prezent, trecut, suspect;
– alte boli maligne estrogen-sensibile cunoscute/suspecte;
– sângerare genitală nediagnosticată;
– hiperplazie endometrială netratată;
– trombo-embolism venos – tromboza venoasă sau embolie pulmonară sau
AHC de boli trombo-embolice;
– boala trombo-embolică arterială recentă sau activă – angina, infarct
miocardic;
– HTA netratată;
– Boala hepatică activă;
– Dislipidemie severă;
– Hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau excipienţi;
– Porfiria cutanea tarda.
– Litiaza biliară – poate fi agravată de terapie;
– Migrena cu aură.
– Paciente la mai mult de 5 ani de la instalarea menopauzei.
– Durata terapiei peste 5 ani.
– Intervenţiile chirurgicale, mai ales cele care presupun o imobilizare prelungită
necesită întreruperea terapiei cu 4 săptămâni anterior intervenţiei.
– Apariţia reacţiilor adverse la tratament;
– Complianţa scăzută la tratament şi monitorizare.
Prescriptori: Medici endocrinologi şi ginecologi, cu respectarea
protocolului, initiaza tratamentul, ce poate fi continuat si de medicul de
familie in baza scrisorii medicale.

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: