Examen pentru obtinerea titlului de specialist ATI

29/08/2019

Examen pentru obtinerea titlului de specialist ATI

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/examen-pentru-obtinerea-titlului-de-specialist-ati/

Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019, sesiune de examen pentru obtinerea titlului de specialist in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva, simultan cu examenul EDA.

La acest examen se pot prezenta:

1.Medicii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care la data de 31 decembrie 2019incheie stagiul de pregatire (inclusiv audierea cursurilor-conferinta), conform curriculei aprobate pentru aceasta specialitate;

2.Medicii rezidenti, inclusiv cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, confirmate in rezidentiat, care au incheiat stagiul de pregatire si nu au sustinut acest examen sau nu l-au promovat in sesiunile anterioare.

Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termende maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.

3.Medicii specialisti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sanatatii pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati si care, la data de 31 decembrie 2019, incheie stagiul de pregatire in noua specialitate;

4.Medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educatiei Nationale si care finalizeaza pregatirea pana la data de 31 decembrie 2019 ;

La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare si candidatii care incheie stagiul de pregatire in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2020 si pana la 15aprilie 2020, inclusiv.

Dosarele depuse pentru aprobarea derogarilor de vechime, vor include si recomandarea coordonatorului in rezidentiat, respectiv de pregatire in a doua specialitate, document care trebuie sa poarte semnatura si parafa coordonatorului de pregatire in aceasta specialitate.Pentru aceasta categorie de candidati, confirmarea ca medic specialist, se va face cu data de intai a lunii urmatoare finalizarii stagiului de pregatire, pe baza adeverintei eliberata de unitatea angajatoare pentru rezidenti, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflati la pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa, din care sa rezulte efectuarea integrala a pregatirii de specialitate.

Aceste documente trebuie sa poarte antetul unitatii sanitare emitente, numar si data de eliberare, semnatura managerului si stampila rotunda a unitatii. Examenul se va desfasura cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, in centrele universitare medicale Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Desfasurarea examenului:

Examenul consta din proba scrisa, probele clinice si proba practica, conform prevederilor tematicii valabile.
Prima proba de examen, proba scrisa, se va desfasura sambata 14 septembrie 2019, in centrul universitar Bucuresti.
Proba scrisa (testul A si testul B), cu 120 de intrebari cu raspunsuri multiple, la alegere.
Fiecare test are 60 intrebari, dureaza 2 oresi se sustine dupa testele-grila elaborate de catre Societatea Europeana de Anestezie.

Probele clinice si proba practica, se sustin conform tematicii de examen. Acestea se vor sustine dupa promovarea probei scrise, incepand cu 15 octombrie 2018, in centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Tg. Mures.

Nota minima pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.

Nota minima pentru confirmarea ca medic specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensivaeste 7,00. Nota minima pentru obtinerea si a Diplomei Europene in Anestezie si Terapie Intensiva este punctajul minim european pentru proba scrisa, stabilit de catre Societatea Europeana de Anestezie.

Inscrieri:

1. Medicii rezidenti din reteaua de asistenta medicala, vor depune dosarele de inscriere in perioada 19 august – 3 septembrie 2019, inclusiv,la Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Tg. Muresunde au efectuat majoritatea pregatirii in rezidentiat.

2. Pregatirea efectuata in strainatate si recunoscuta de Ministerul Sanatatii se considera ca fiind efectuata in centrul universitar de care apartine ca indrumare rezidentul.

3. Rezidentii care au efectuat pregatirea in centrele universitare Craiova si Constanta vor depune dosarele de inscriere la Directia de Sanatate Publica a municipiul ui Bucuresti, rezidentii care auefectuat pregatirea in centrul universitarArad vor depune dosarele de inscriere la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, rezidentii care au efectuat pregatirea in centrul universitar Oradea vor depune dosarele de inscriere la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj-Napoca, rezidentii care au efectuat pregatirea in centrele universitare Brasov si Sibiu vor depune dosarele de inscriere la Directia de Sanatate Publica a Judetului Mures, rezidentii care au efectuat pregatirea in centrul universitar Galati vor depune dosarele de inscriere la Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi.

4. Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala, precum si specialistii aflati la a doua specialitate in regim cu taxa, vor depune dosarele de inscriere tot in perioada cuprinsa intre 19 august – 3 septembrie 2019, inclusiv, la Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica alMinisterului Sanatatii din str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti.

5. Medicii, medicii dentisti si farmacistii, care au efectuat specializare prin Ministe r ul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice vor depune dosarele de inscriere tot in perioada 19 august-03 septembrie 2019, inclusivla Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica alMinisterului Sanatatii din str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti.

6. Candidatii care finalizeaza pregatirea dupa data de 31 decembrie 2019, si solicita sustinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune dosarele de inscriere in perioada19 august-03 septembrie 2019, inclusivla Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica / Ministerului Sanatatii din str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti.

Dosarele de inscriere ale candidatilor, pot fi transmise pe raspunderea candidatului, prin orice serviciu postal, la adresele indicate pentru depunere. Directiile de Sanatate Publica Judetene vor completa listele candidatilor online la adresa: http://examene.meddb.ro, pana la data de 05 septembrie 2019, ora 12,00.

Tabelele cuprinzand candidatii inscrisi prin institutiile teritoriale, pe suport de hartie, insotite de adresa semnata de conducerea institutiei, se vor transmite pana la data de 9 septembrie 2019, pe adresa Ministerului Sanatatii, str. Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti.

Etichete: examen medici, medici anestezisti, medici rezidenti, ATI

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: