Disfunctionalitati aparute la Platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS)

23/09/2023
Disfunctionalitati aparute la Platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS)

Disfunctionalitati aparute la Platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS)

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/disfunctionalitati-aparute-la-platforma-informatica-a-asigurarilor-de-sanatate-pias/

Disfunctionalitati aparute la Platforma informatica a asigurarilor de sanatate (PIAS). Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) transmite ca in derulare activitati specifice pentru remedierea acestora.

“Avand in vedere:

• dispozitiile art. 209 – 212 din Anexa 2 la HG nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, potrivit carora in situatia producerii unor intreruperi in functionarea Platformei informatice din asigurarile de sanatate, constatate si comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda in regim off-line. Transmiterea in PIAS de catre furnizorii de servicii medicale si de dispozitive medicale a serviciilor acordate in regim off-line pe perioada intreruperii PIAS si a serviciilor acordate off-line anterior producerii intreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada intreruperii, conform prevederilor contractuale, se face pana la sfarsitul lunii in curs sau cel tarziu pana la termenul de raportare a activitatii lunii anterioare prevazut in contract.

• dispozitiile art. 25 – 28 din HG nr. 423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate care cuprind prevederi similare celor mai sus mentionate pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea acordate bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate curative;

• identificarea de fluctuatii si disponibilitatea intermitenta aparute in functionarea PIAS, care creeaza dificultati in desfasurarea activitatii furnizorilor aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate

Va informam ca in prezent sunt in derulare activitati specifice pentru remedierea disfunctionalitatilor aparute, iar pe perioada de indisponibilitate a PIAS, incepand cu data de 18.09.2023, sunt aplicabile dispozitiile legale mai sus mentionate, urmand ca prin ordin al presedintelui CNAS sa fie stabilita procedura de transmitere in PIAS a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate off-line in aceasta perioada, a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate off-line anterior producerii disfunctionalitatilor, care aveau termen de transmitere in aceasta perioada, precum si a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale care aveau termen de raportare in aceasta perioada si care nu au putut fi raportate.”, a transmis CNAS.

Etichete: PIAS, CNAS

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: