Din 2016, cardul de sanatate are putea fi obligatoriu si la Urgenta

05/01/2016

Din 2016, cardul de sanatate are putea fi obligatoriu si la Urgenta

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/din-2016-cardul-de-sanatate-are-putea-fi-obligatoriu-si-la-urgenta/

cardulCardul de sanatate ar putea deveni obligatoriu inclusiv in Urgenta. Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate iau in calcul variant utilizarii cardului de sanatate inclusiv pentru validarea urgentelor.

“Casa Nationala de Asigurari de Sanatate analizeaza cu specialistii posibilitatea utilizarii cardului de sanatate si pentru asiguratii care ajung la spital ca urgenta medicala. Atentie, nu vorbim de asiguratul cu politraumatism, de cel in coma sau in stare foarte grava, adica la urgenta majora de cod rosu. Vorbim de acele urgente mai mici, cum ar fi o durere de spate, de stomac sau de bila”, a declarat vasile Ciurchea, presedintele CNAS, citat de Mediafax si Hotnews.

In cazul internarilor de urgenta, cardul ar urma sa fie utilizat la externare.

“Dupa ce pacientul fost tratat si urmeaza sa fie externat, la plecarea din spital, va fi utilizat cardul, astfel incat, daca omului i-a fost rau si nu s-a mai gandit la cardul de sanatate, lunadu-si cu el doar buletinul, pentru ca fara un act de identitate nu poate fi internat, la externare, cineva sa-i poata aduce cardul la spital si sa fie validat serviciul. Este o analiza pe care o facem acum pentru anul 2016”, a mai mai afirmat Ciurchea.

 

Autor: FormareMedicala.ro

1 Comentarii

 1. olariu marian says:

  SFIDEAZA orice conventie sau orice alt protocol incheiat cu alte state-tari. Ministerul Sănătăţii
  Ordin nr. 154 din 26.02.2003
  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 296/2002 privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini …
  Publicat in Monitorul Oficial nr. 166 din 17.03.2003

  In temeiul prevederilor:
  – Legii 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetatenilor straini în baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii, la care România este parte;
  – O.U.G. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
  – H.G. 22/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sanatatii şi Familiei, cu modificarile şi completarile ulterioare,
  ministrul sanatatii şi familiei şi presedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
  Art. 1.
  Se aproba Normele metodologice privind modul de decontare şi documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale în România cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor cu care România a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii şi stiintelor medicale, precum şi cetatenilor romani aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartida, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  Art. 2.
  Lista tarilor cu care România a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sanatatii este prevazuta în anexa 1 la normele metodologice.
  Art. 3.
  Ministerul Sanatatii şi Familiei, denumit în continuare MSF, prin structurile sale teritoriale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita în continuare CNAS, prin casele de asigurari de sanatate judetene şi a municipiului Bucuresti, inclusiv prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor şi Locuintei şi Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autoritatii Judecatoresti, denumite în continuare case de asigurari de sanatate, precum şi furnizorii de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, prevazuti în cuprinsul normelor metodologice, vor aplică prevederile prezentului ordin.
  Art. 4.
  Serviciile medicale furnizate în baza acordurilor vor fi acordate de furnizorii de servicii medicale spitalicesti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, denumiti în continuare furnizori de servicii medicale.
  Art. 5.
  Tipurile de: Formular de raportare catre CNAS referitor la cetateni straini care beneficiaza de asistenta medicala în baza acordurilor; Formular pentru cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în România în baza acordurilor; Formular pentru cetatenii romani care beneficiaza de asistenta medicala în strainatate în baza acordurilor sunt prevazute în anexa 2 la normele metodologice.
  Art. 6.
  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I.

  ANEXA
  NORME METODOLOGICE
  privind modul de decontare şi documentele justificative pentru acordarea asistentei medicale în România cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor cu care România a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de reciprocitate în domeniul sanatatii şi stiintelor medicale, precum şi cetatenilor romani aflati pe teritoriul acestor state, în contrapartida

  CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
  Art. 1.
  In sensul prezentelor norme metodologice, acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele internationale cu prevederi în domeniul sanatatii în conditiile legii sunt denumite în continuare acorduri.
  Art. 2.
  Lista acordurilor la care România este parte, categoriile de persoane care beneficiaza de servicii medicale, precum şi tipul serviciilor medicale prevazute în aceste acorduri sunt prezentate în anexa 1.
  Art. 3.
  Contravaloarea serviciilor medicale furnizate în conditiile acordurilor cuprinse în anexa 1 se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la tarifele stabilite pentru cetatenii romani asigurati.
  Art. 4.
  MSF şi CNAS vor asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care România a incheiat acorduri.
  Art. 5.
  (1) In conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie prezentele norme metodologice se vor modifica şi completa în mod corespunzator.
  (2) Lista acordurilor se va actualiza semestrial în functie de semnarea noilor acorduri.

  CAPITOLUL II
  SECTIUNEA 1
  Acordarea asistentei medicale în România cetatenilor statelor cu care România a incheiat acorduri
  Art. 6.
  Cetatenii statelor cu care România a incheiat acorduri beneficiaza de servicii medicale prevazute în anexa 1, acordate de furnizorii de servicii medicale la tarifele stabilite pentru cetatenii romani asigurati, în conformitate cu prevederile acordurilor.
  Art. 7.
  Furnizorii de servicii medicale care acorda asistenta medicala în conditiile art. 2 pentru cetatenii straini vor raporta caselor de asigurari de sanatate în mod distinct serviciile medicale acordate, utilizand formularul prevazut în anexa 2.
  Art. 8.
  Acordarea asistentei medicale dupa depasirea situatiei de urgenta, constatata prin referat medical al sefului de sectie, se face numai în conditiile acordurilor incheiate.
  Art. 9.
  Furnizorii de servicii medicale transmit caselor de asigurari de sanatate decontul privind serviciile medicale acordate cetatenilor statelor cu care România a incheiat acorduri, insotit de documentele justificative care atesta calitatea de beneficiar al acordurilor incheiate de Romania.
  Art. 10.
  (1) Cetatenii statelor cu care România a incheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care sa ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza caruia primesc asistenta medicala.
  (2) Pentru acele acorduri în cazul carora se solicita un document de atestare a calitatii de asigurat şi acesta nu se prezinta, cetateanul strain va suporta integral contravaloarea serviciilor medicale primite.
  Art. 11.
  (1) Fiecare furnizor de servicii medicale transmite casei de asigurari de sanatate o situatie statistica referitoare la asistenta medicala acordata cetatenilor straini, pana pe data de 3 a lunii urmatoare.
  (2) Casele de asigurari de sanatate vor centraliza aceste situatii şi le vor transmite CNAS în termen de 15 zile de la sfarsitul fiecarei luni, conform formularului prevazut în anexa 2.
  Art. 12.
  (1) CNAS solicita organismelor de legatura ale statelor ai caror cetateni au beneficiat de asistenta medicala pe teritoriul României , în baza acordurilor, decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate, conform prevederilor fiecarui acord.
  (2) Moneda în care se solicita efectuarea platii este cea prevazuta în acord. Daca moneda nu este prevazuta în acord, plata se efectueaza în euro sau în dolari S.U.A.
  (3) In cazul în care CNAS nu primeste sumele solicitate, are obligatia de a retransmite solicitarea organismului de legatura în cauza şi se vor face demersuri instrumentate juridic catre Ministerul Afacerilor Externe pentru recuperarea sumelor.

  SECTIUNEA a 2-a
  Acordarea asistentei medicale cetatenilor romani în strainatate
  Art. 13.
  Cetatenii romani aflati pe teritoriul statelor cu care România a incheiat acorduri beneficiaza de asistenta medicala, în conditiile prevazute de acordurile la care România este parte.
  Art. 14.
  (1) Cetatenii romani aflati pe teritoriul statelor cu care România a incheiat acorduri vor prezenta, în conditiile în care acordul nu prevede altfel, un document care sa ateste calitatea de beneficiar al acordului, în baza caruia primesc asistenta medicala. In conditiile în care cetatenii romani nu prezinta documentele respective, suporta integral contravaloarea serviciilor medicale primite.
  (2) Modelele de formulare eliberate sunt cele utilizate pentru aplicarea fiecarui acord.
  (3) Duratele pentru care se pot elibera formularele sunt cele prevazute în fiecare acord.
  (4) In termen de 15 zile de la sfarsitul fiecarei luni casele de asigurari de sanatate vor transmite catre CNAS o situatie centralizata a cetatenilor romani care au solicitat documentele mentionate la alin. (1) conform modelului prevazut în anexa 2.
  Art. 15.
  Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa elibereze formularul în functie de fiecare acord, pe baza de documente justificative.
  Art. 16.
  CNAS, în conformitate cu prevederile fiecarui acord, poate transmite organismelor de legatura din strainatate acceptul pentru continuarea acordarii asistentei medicale dupa depasirea situatiei de urgenta.

  CAPITOLUL III
  Decontarea asistentei medicale cetatenilor romani în strainatate, conform acordurilor
  Art. 17.
  (1) Deconturile primite de la organismele de legatura din strainatate vor fi verificate de CNAS pentru fiecare caz.
  (2) Verificarea se refera la:
  – daca persoana care a primit asistenta medicala era indreptatita sa o primeasca conform acordului;
  – daca asistenta medicala era cea prevazuta în acord;
  – în cazul în care a fost acordata asistenta medicala dupa depasirea situatiei de urgenta, daca aceasta era aprobata de CNAS.
  (3) Rezultatul verificarii va fi adus la cunostinta organismului de legatura din strainatate, conform acordului de la primirea decontului, cu justificarea faptului pentru care se refuza decontarea unor servicii medicale.
  (4) Plata asistentei medicale acordate cetatenilor romani în strainatate se efectueaza conform acordurilor.
  (5) Moneda în care se efectueaza plata este cea prevazuta în acord. Daca aceasta nu este prevazuta, plata se efectueaza în euro sau în dolari S.U.A.
  Art. 18.
  Sumele pentru decontarea platii asistentei medicale acordate cetatenilor romani în strainatate, conform acordurilor, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate la tarifele prevazute pentru cetatenii romani asigurati.

  CAPITOLUL IV
  Dispozitii finale
  Art. 19.
  Ministerul Sanatatii şi Familiei, ca autoritate competenta nationala în domeniul sanatatii publice, are urmatoarele atributii:
  a) asigura, raspunde, coordoneaza şi controleaza, dupa caz, organizarea activitatii de asistenta medicala acordata în cazul aplicarii acordurilor;
  b) asigura supravegherea şi controlul respectarii prezentelor norme metodologice de catre toti furnizorii de servicii medicale, colaborand în acest scop cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din România şi Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, cu autoritatile publice locale şi cu alte institutii abilitate;
  c) aplică masurile corespunzatoare în situaţiile în care se constata de catre organele abilitate nerespectarea prevederilor legale.
  Art. 20.
  CNAS este organismul de legatura pentru aplicarea acordurilor cu prevederi în domeniul sanatatii.
  Art. 21.
  Anexele 1 şi 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

  ANEXA 1 *)
  la normele metodologice
  ACORDURI – privind asistenta medicala gratuita pe baza de reciprocitate pentru membrii misiunilor diplomatice, incheiate de Ministerul Afacerilor Externe
  NR. / TARA / DOCUMENT
  1. Republica P. Albania
  Acord, prin schimb de note verbale, intre R.P. Romana şi R.P. Albania privind acordarea pe baza de reciprocitate de asistenta medicala gratuita membrilor misiunilor diplomatice şi a altor resortisanti, semnat la Bucuresti, la 31.10.1959, intrat în vigoare la data semnarii.
  2. Republica P.Bulgaria
  Acord, prin schimb de note verbale intre R P.Romana şi R.P.Bulgaria privind acordarea de asistenta medicala gratuita personalului ambasadelor, semnat la Bucuresti, la 11.06.1959,intrat în vigoare la 01.07.1959.
  3. R.P.D.Coreene
  Acord prin schimb de note verbale, privind asistenta medicala gratuita pentru personalul ambasadelor R.P.Romane şi R.P.D.Coreene, semnat la Bucuresti,la 01.06.1959, intrat în vigoare la 01.07.1959
  4. Republica Cuba
  Intelegere intre Guvernul R.P.Romane şi Guvernul Republicii Cuba cu privire la acordarea asistentei medicale gratuite membrilor ambasadelor celor doua tari, semnat la Bucuresti la 29/30.01.1968, intrat în vigoare la data de 01.02.1968
  5. R.S.F.Iugoslavia
  Acordul intre Guvernul R.S.Romania şi R.S.F.Iugoslavia privind acordarea asistentei medicale personalului diplomatic şi functionarilor reprezentantelor permanente ale celor doua tari semnat la Bucuresti ,la 19.05.1958, intrat în vigoare la data semnarii
  Acordul se aplică şi în relatiile dintre România şi F.R.I.Macedonia, ca urmare a acordului incheiat la Skopje, la data de 8.03.1996 a Protocolului privind cadrul juridic bilateral, intrat în vigoare la data de 10.07.1998 şi publicat în M.O. 952/07-07-1998.
  Acordul se aplică şi în relaliile dintre România şi Bosnia şi Hertegovina.
  Se aplică “de facto” şi în relatiile dintre România şi Croatia (personalul ambasadei României la Zagreb beneficiind de asistenta medicala gratuita în aceleasi conditii ca populatia locala care are asigurari sociale)
  6. R.P. Mongole
  Intelegere, prin schimb de note verbale, intre Guvernul R.S.Romania şi Guvernul R.P.Mongole privind acordarea pe baza de reciprocitale de asistenta medicala gratuita membrilor ambasadelor cclor doua tari, semnat la Bucuresti, la 2 şi 16.07 şi 30.08.1965, intrata în vigoare la data semnarii. Acordul nu se aplică în prezent deoarece România şi Mongolia nu mai au misiuni diplomatice acreditate la Ulan Bator, respectiv Bucuresti
  7. U R.S.S.
  Intelegere, prin schimb de note verbale, intre Guvernul R.S.Romania şi Guvernl U.R.S.S. privind acordarea, pe baza de reciprocitate, de asistenta medicala gratuita membrilor ambasadelor celor doua tari, precum şi altor categorii de cetateni, semnat la Bucuresti, la 26.11.1968, intrata în vigoare la data de 01.12.1968 – acordul se aplică numai în relatiile dintre România şi Federatia Rusa.
  8. R.P.Ungare
  Acord, prin schimb de note verbale, intre Guvernul R.P.Romane şi Guvernul R.P.Ungare privind acordarea, pe baza de reciprocitate, de asistenta medicala membrilor ambasadelor şi altor reprezentanti ai tarilor respective semnat la Bucuresti, la 21.02.1959, intrat în vigoare la id 01 03 1959 – personalul roman aflat în misiune în Republica Ungara, cat şi personalul Ambasadei Republicii Ungare la Bucuresti vor beneficia, de asemenea, numai de asistenta medicala de urgenta.
  9. Republica Polona
  Acord, prin schimb de note verbale, din 16.septembrie 2002, respectiv l8 septembrie 2002, privind acordarea de asistenta medicala gratuita pentru membrii Ambasadei României la Varsovia şi ai Ambasadei Republicii Polone la Bucuresti.

  ACORDURI
  incheiate de Ministerul Sanatatii şi Familiei sau de alte organisme guvernamentale în numele Ministerului Sanatatii şi Familiei cuprinzand prevederi referitoare la acordarea gratuita a asistentei de sanatate, pe baza de reciprocitate, cetatenilor uneia dintre partile contractante
  Nr. / Tara / Document / Prevederi privind gratuitatea
  1. / Albania / Nu este document MSF / –
  2. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord / In vigoare prin reconductie tacita / –
  3. Republica Armenia
  In vigoare prin reconductie tacita
  Servicii diferentiate pe grupe de pacienti
  Art 6.1 Aflati temporar pe teritoriul tarii şi în interes de serviciu conf art 1 şi 2: ingrijire medicala, medicatie şi materiale sanitare gratuite;
  Art 6.2 Turisti: ingrijire medicala în acord cu reglementarile privind proprii cetateni pina cind repatrierea este posibila dpdv medical;
  Art 6.3 Toti cetatenii:
  – în caz de boli transmisibile cu impact epidemiologic major: ingrijire medicala gratuita
  – în caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv imbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite J
  4. Republica Bulgaria
  In vigoare
  6.a.Toti cetatenii pt servicii medicale în caz de accidente, boli contagioase şi imboinaviri subite ce pericliteaza viata şi pina la posibiiitatea medicala a repatrierii: gratuitate.
  6.b Toti cetatenii cu patologie diferita de 6.a aflati temporar pe teritoriul celeilate parti: servicii (inclusiv transport) contra-cost la tarifele stabilite de MSF
  6.d Toti cetatenii în caz de deces: servicii medico-legale, dar exclusiv transportul;
  5. China / In vigoare prin reconductie tacita / Asistenta medicala pe baza de reciprocitate
  6. Cipru
  In vigoare
  6.1 Cetateni aflati în vizita: pentru boli acute = asistenta medicala gratuita
  6 2 Alte categorii: asistenta conta-cost la, tarifele tarii gazda
  7. Cuba
  In vigoare
  7.1. In caz de urgente medicale şi chirurgicale: asistenta medicala, medicatie, materiale sanitare gratuite pina la posibilitatea medicala a repatrierii;
  7.3 Toti cetatenii: în caz de boli transmisibile cu impact epidemiologic major: ingrijire medicala gratuita;
  7.5 Toti cetatenii:in caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv imbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite
  8. Egipt / In vigoare prin reconstructie tacita / în caz de imbolnavire acuta = asistenta medicala gratuita
  9. Grecia
  In vigoare
  Vizitatori: în caz de imboinaviri acute sau alte urgente: asistenta medicala gratuita
  In caz de deces:la cerere şi contra-cost servicii de medicina-legala şi transport
  10. Yugoslavia / Nu este acord MSF / –
  11. Liban
  In vigoare
  Experti în vizite oficiale: în caz de urgente medico chirurgicale, pe baza de reciprocitate şi în institutii publice: asistenta medicala gratuita
  12. Republica Moldova
  In vigoare
  Toti cetatenii aflati temporar pe teritoriul celeilate parti şi personalul diplomatic: în caz de urgente medico chirurgicale şi în caz de boli transmisibile cu impact epidemiologic major: ingrijire medicala gratuita pina la posibilitatea medicala a repatrierii, eventual transportul pina la granita.
  Toti cetatenii: în caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv imbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite
  13. Federatia Rusa
  In vigoare prin reconductie tacita
  Asistenta medical şi ingrijire în conditiiile prevazute pentru cetatenii proprii;
  14. Siria
  In vigoare
  Toti cetatenii: în caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv irnbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite
  Studenti: asistenta şi ingri jiri medicale ca şi propriilor studenti;
  Asistenta medico-chirurgicala: gratuita
  15. Tunisia
  In vigoare
  Experti: asistenta medicala gratuita pe baza de reciprocitate
  Toti cetatenii: în caz de boli transmisibile cu impact epidemiologic major: ingrijire medicala gratuita
  Toti cetatenii: în caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv imbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite
  16. Turcia
  In vigoare
  Cetatenii aflati pe teritoriul celeilalte parti temporar şi în interes de serviciu: în caz de urgente şi accidente, boli contagioase: asistenta medico-chirurgicala gratuita
  Turisti: în cazuri de boli contagioase: ingrijiri medicale ca şi propriilor cetateni pina la posibilitatea medicala a repatrierii;
  Toti cetatenii: în caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv imbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite
  17. Ucraina
  In vigoare
  Cetatenii aflati pe teritoriul celeilalte parti temporar şi în interes de serviciu: asistenta medico-chirurgicala gratuita, inclusiv medicatie şi materiale sanitare
  Turisti: în cazuri de urgenta medico-chirurgicala asistenta şi ingrijiri medicale ca şi propriilor cetateni pina la posibilitatea medicala a repatrierii;
  Toti cetatenii: în caz de deces: servicii medico-legale, inclusiv imbalsamarea, exclusiv transportul = gratuite

  ACORDURI INTERNATIONALE
  incheiate de Ministerul Educatiei şi Cercetarii, în care exista prevederi referitoare la asigurarea asistentei medicale
  NR. / Tara / Document / Prevederi
  1. Republica Austria
  Program de colaborare culturala intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2002-2005, urmeaza sa intre în vigoare
  -lector-conditiile asigurarii medicale se vor stabili în contractul de munca
  -experti-se asigura, în caz de imbolnaviri acute sau accidente, tratamentul primar şi de urgenta
  2. Regatul Danemarcei
  Program de colaborare romano-danez pentru 1997-1999, în vigoare
  in caz de urgenta sau boala acuta, partea primitoare va acoperi costurile necesare pentru asistenta medicala.
  3. Republica Araba Egipt
  Programul executiv al Acordului de colaborare în domeniile educatiei, stiintei şi culturii intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru anii 1999-2001, în vigoare
  -pentru vizite scurte~mai putin de o luna) se asigura ingrijire medicala gratuita în caz de accidente, boli transmisibile sau acute
  -bursieri-ingrijire medicala gratuita în caz de accidente, boli transmisibile sau acute
  4. Statul Israel
  Programul pentru cooperare în domeniul culturii, educatiei şi stiintei intre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2002-2006, urmeaza sa intre în vigoare
  -pentru vizite scurte( mai putin de o luna)-se asigura ingrijire medicala gratuita în caz de urgenta, în acord cu
  legislatia Statului sau
  -bursieri- asigura costurile pentru ingrijire medicala gratuita în caz de urgenta
  Statul Israel
  Program pentru implementarea Acordului de cooperare în domeniul culturii, educatiei şi stiintei intre Guvernul României şi Guvernul Statului israel pentru anii 1998-2001, în vigoare
  -pentru vizite scurte-ingrijire medicala gratuita în caz de urgenta, în acord cu legislatia interna
  -bursieri-se asigura costurile pentru ingrijire medicala gratuita în caz de urgenta
  5. Republica italiana
  Programul de colaborare culturala romano – italian pentru anii 2002-2005, urmeaza sa intre în vigoare
  -lector-asigurare medicala în caz de boli acute sau accident
  -bursieri italieni-partea romana asigura asistenta medicala în caz de boala şi accidente
  Programul executiv al acordului cultural dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene pentru anii 1995-1998, în vigoare
  -bursieri-asistenta medicala gratuita în caz de imbolnavire şi accidente, cu exceptia bolilor incurabile şi a protezelor dentare
  -profesori sau experti- asistenta medicala gratuita în caz de urgenta -lectorii italienI -asistenta medicala gratuita în caz de maladie acuta sau accident
  6. Regatul Spaniei
  Programul de cooperare în domeniul educatiei, culturii, tineretului şi sportului intre România şi Spania pentru anii 1999-2002
  -specialisti-beneficiaza de asistenta medicala, în cazul unei imbolnaviri neprevazute sau în caz de accident, fara plata medicamentelor, cu exceptia serviciului stomatologic sau a tratamentului maladiilor cronice
  -bursierii spanioli vor beneficia de asigurare medicala în cazul unei imbolnaviri neprevazute sau în caz de accident, în aceleasi conditii ca şi studentii romani, în conformitate cu legislatia în vigoare
  7. Albania
  Protocol de colaborare intre MEC şi Min. Invatamantului şi Stiintei din Albania pentru anii 1999-2001, prelungit pana la 7 octombrie 2002.
  -bursieri-asistenta medicala de urgenta în conditiile prevazute pentru studentii proprii.
  -lectorii şi fan iliile acestora-asistenta medicala şi internari în spital, gratuit, în caz de urgenta
  8. Armenia
  Program de colaborare în domeniile culturii, educatiei şi stiintei intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru anii 2001, 2002, 2003 şi 2004
  -studenti şi stagiari-asistenta medicala de urgenta în regimul studentilor proprii, în conformitate cu legislatia interna
  -profesori-ajutor medical de urgenta în caz de imboluavire subita sau accident şi asistenta medicala în conformitate cu legislatia în vigoare a Partii Contractante primitoare
  9. Belarus
  Intelegere de colaborare intre Min.Educatiei Naţionale şi Min.lnvatamantului din Republica Belarus, semnat la 14 februarie 1998
  -studenti, doctoranzi, persoane venite la specializare,profesori-asistenta medicala gratuita în institutiile medicale de stat(cu exceptia bolilor cronice şi a protezelor dentare)
  10. Bulgaria
  Program intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile stiintei, invatamantului şi culturii pentru anii 1996-1998, prelungit prin schimb de note verbale pana la semnarea noului Program
  -bursieri-asistenta medicala şi spitalizare în caz de imbolnavire acuta sau urgenta medico-chirurgicala potrivit prevederilor legislatie în vigoare
  -lectorii şi familiile lor-asistenla medicala gratuita , în caz de imbolnavire acuta sau urgenta medico chirurgicala.
  11. Belgia
  Program de cooperare pentru anii 2001-2002 intre Guvernul Flandrei şi Guvernul României în aplicarea Acordului de cooperare incheiat intre Guvernul Flandrei şi Guvernul României
  -bursierii la specializare sau cercetare asigurare de sanatate şi asigurare de raspundere civila (conforrn legislaţiei belgiene) şi asigurare de sanatate, cu exceptia maladiilor cronice şi a protezelor dentare (in Romania)
  -bursierii pentru bursele de vara-asigurare de sanatate şi aigurare de raspundere civila (confoml legislaţiei belgiene) şi asigurare de sanatate (cu exceptia cheltuielilor de medicamente) în caz de boala sau accident, cu exceptia maladiilor cronice şi a protezelor dentare(in Romania)
  12. Cehia
  Intelegere intre MEC şi Min.Invatamantului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul invatamantului pe anii 2002-20()5, semnat la data de 12 aprilie 2002
  -persoanele primite în baza aceste intelegerI -beneficiaza de asistenta medicala în volum strict necesar, în caz de imbolnavire acuta sau accident , cu exceptia afectiunilor cronice şi dentare
  13. China
  Intelegere intre MEC şi Min Invatamantului al Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniul invatamantului în perioada 2002-2004
  -pentru vizitele delegatilor şi pentru persoanele pentru cursurile de vara asistenta medicala în caz de urgenta în conformitate cu reglementarile interne în vigoare
  -bursieri-asistenta medicala în regimul studentilor proprii
  -lectori-asistenta medicala în regimul cadrelor proprii
  14. Iugoslavia
  Program de colaborare în domeniul invatamantului, stiintei şi culturii, Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii lugoslavia pentru anii 1998, 1999 şi 2000, prelungit pana la intrarea în vigoare a unui nou Program.
  -bursieri-asistenta medicala gratuita, cu intre exceptia bolilor cronice şi a protezelor dentare
  -lectori-asistenta medicala în conformit?te cu reglementarile interne în vigoare.
  15. Georgia
  Program de colaborare în domeniul invatamantului intre MEC şi Min.lnvatamantului din Georgia pentru anii 2002-2004, semnat la 2 iulie 2002
  -bursieri-asistenta medicala gratuita cu exceptia bolilor cronice şi a protezelor dentare
  -lectori- asistenta medica]a de urgenta, cu exceptia bolilor cronice şi a protezelor dentare.
  -participantii la cursurile de vara asistenta medicala şi spitalizate gratuite în caz de boli transmisibile şi urgente medico-chirurgicale
  16. Slovenia
  Program exesutiv de colaborare în domeniile educatiei, stiintei şi culturii, intre Guvernul României şi Guvernul republicii Slovenia pentru anii 2001, 2002, 2003, 2004 şi 2005, semnat la 8 iulie 2002
  -bursieri-asistenta medicala în aceleasi conditii ca şi propriilor studenti
  -lectori-asistenta medicala în aceleasi conditii ca şi cadrele didactice proprii.
  17. Polonia
  Intelegere de colaborare intre Min.Educatiei Naţionale din România şi Min. Educatiei Naţionale din Republica Polona pentru perioada 1997-2000(este expirat dar schimburile de studenti şi lectori se desfasoara în baza Acordului interguvernarnental şi în conditiile financiare ale acestei intelegeri)
  -bursieri, educatori, cadre didactice şi lectori(precum şi familiilor acestora)asistenta medicala gratuita în unitatile de asistenta medicala publice(cu exceptia bolilor cronice şi aprotezelor dentare)
  18. Slovacia
  Program de colaborare intre MEC şi Min. Invatamantului din Republica Slovaca pentru anii 2001-2004, semnat la Bratislava, la 19 februarie 2002
  -pentru persoanele trimise în cadrul acestui Program de asistenta medicala de urgenta, în conformitate cu norrnele interne ale statului primitor
  19. Grecia
  Program de colaborare intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene în perioada 1999-2002, semnat la Atena, la 13 martie 1999
  -pentru persoanele trimise în cadrul acestui Program, asistenta medicala gratuita în caz de urgenta
  20. Rebublica Franceza
  Program Romano- Francez de cooperare culturala, stiintifica şi tehnica pentru anii 2001 – 2004
  -asigurare de sanatate, cu exceptia bolilor cronice şi aprotezelor dentare(in Romania) şi asigurare pentru boala şi maternitale, în conformitate cu legislatia în vigoare(in Franta)
  2l. Tunisia
  Progam de colaborare culturala , stiintifica şi tehnica pentru anii 200t), 2001 şi 2002
  -bursieri-asistenta medicala gratuita, în spitalele publit, în caz de boala transmisibila
  22. Vietnam
  Program de aplicare a Acordului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam în domeniile culturii, stiintei, invatamantului şi sportului pe anii 1999-2004
  -bursieri şi delegati-asistenta medicala şi spitalizare gratuita
  23. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
  Protocol al Comisiei Mixte Consacrate Cooperarii în Domeniile invatamantului stiintei şi culturii intrc Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi România pe perioada 1999 – 2002
  – se acorda asistenta medicala pentru urgente în caz de imbolnavire şi pentru urgente stomatologice, în conditii similare celor asigurate propriilor cetateni
  24. Republica India
  Program de colaborare în domeniile educatiei, stiintei şi culturii intre Guvernul României şi Guvernul Republicii India pe anii 1997,1998 şi 1999
  -se va acorda tratament medical de urgenta , în conformitate cu reglementarile interne în vigoare în tara sa
  25. Republica Turcia
  Program de Aplicare a Acordului de Schimburi în Domeniile invatamantului, Stiintei, Culturii şi Artei intre Guvernul Republicii România şi Republicii Turcia pentru anii 1997-2001, prelungit pana la intrarea în vigoare a noului Program
  -bursieri-asigurarea serviciilor de asistenta medicala gratuita, cu exceptia interventiilor chirurgicale care nu sunt urgente, a protezelor dentare şi bolilor cronice
  -lectori-tratament medical şi spitalizare gratuite în caz de urgenta sau boala acuta.
  26. Republica Columbia
  Programul de colaborare Culturala, stiintifica şi în Domeniul educatiei pentru anii 2001-2003 intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia, nesemnat inca
  -partea primitoare va suporta şi garanta cheltuielile de ingrijire medicala în cazuri de urgenta în conformitate cu reglementarile interne ale fiecarui stat
  27. Regatul Hasemit al Iordaniei
  Program Cultural intre Guvernul României şi Guvernul Regatului Hasemit al lordaniei pentru anii 2001, 2002 şi 2003
  -partea primitoare va asigu}a asistenta medicala în caz de urgenta
  28. Republica Irak
  Program de Aplicare a Acordului de Colaborare în domeniile culturii, invatamantului şi stiintei intre Guvernul României şi guvernul Republicii Irak pentru anii 2000, 2001 şi 2002
  -delegatii-pentru vizite de scurta durata, vor primi gratuit asistenta medicala în spitale publice, cu exceptia bolilor cronice şi a protezelor dentare
  -studenti bursieri-pentru vizite de lunga durata, asigurare medicala gratuita, în aceleasi conditii ca pentru proprii studenti, cu exceptia bolilor cronice şi a protezelor dentare
  29. Republica Peru
  Programul executiv al Acordului de cooperare în domeniile culturii, educatiei, stiintei, tineretului şi sportului intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru pentru anii 2002 2004 nesemnat inca
  -bursieri-asistenta medicala, în aceleasi conditii ca şi pentru proprii studenti
  30. Japonia
  Programul pentru Voluntari al Cooperarii Japoneze Transoceanice
  -voluntarii japonezi în Romania-pe perioada misiunii,asistenta medicala gratuita, în conditii egale cu cetatenii romani
  31. Suedia
  Program romano-suedez de colaborare în domeniul culturii, stiintei şi educatiei pentru anii 1997-1999, prelungit
  -se va asigura asistenta medicala gratuita, incluzand tratamentul în spital , în caz de imbolnavire subita sau accident
  32. Republica Finlanda
  Programul de aplicare a Acordului de colaborare intre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Finlanda în domeniile culturii, stiintei şi în alte domenii aferente, pentru perioada 2002-2006, nesemnat inca
  -bursierii finlandezi-asistenta medicala, în conditii identice celor pentru studentii romani
  33. Regatul Norvegiei
  Program de colaborare în domeniile culturii, educatiei şi cercetarii dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei
  -bursierI – tratament medical gratuit cu exceptia bolilor cronice şi protezelor dentare, în aceleasi conditii ca şi pentru proprii studenti
  34. Republica Islamica lran
  Program cultural de colaborare intre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, pentru anii 2003-2006
  -experti-se suporta asigurarea medicala în caz de urgenta
  -bursieri-se asigura ingrijire medicala în aceleasi conditii ca pentru proprii studenti
  35. Republica Araba Siriana
  Program de aplicare a Acordului de colaborare culturala dintre Guvernul României şi Guvernul R.A.Siriene pentru anii 1998-2000, prelungit
  -se va asigura tratament medical gratuit în caz de urgenta, la un spital de stat

  ANEXA 2
  la normele metodologice
  FORMULAR DE RAPORTARE
  catre CNAS referitor la cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în baza acordurilor
  Casa de Asigurari de Sanatate …
  Numele/Prenumele
  CNP/Seria pasaportului
  Documentele justificative privind calitatea de asigurat
  Domiciliul (tara, orasul)
  Asistenta medicala acordata in
  – Spitalul
  – Sectia
  – Durata spitalizarii
  Tarif/zi/sectie
  Serviciul medical/urgente
  Suma totala
  Formularul se intocmeste în doua exemplare de catre casa de asigurari de sanatate, din care un exemplar se inainteaza CNAS pana la data de … .
  FORMULAR
  pentru cetatenii straini care beneficiaza de asistenta medicala în România în baza acordurilor
  Spitalul …
  Sectia
  Numele/prenumele
  CNP/Seria pasaportului
  Domiciliul (tara/orasul)
  Perioada de internare
  Durata spitalizarii
  Tarif/zi/sectie
  Serviciul medical/urgente
  Suma totala
  Formularul se intocmeste în doua exemplare, din care un exemplar ramane la furnizorul de servicii medicale, iar celalalt se depune la casa de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare pana la data de … .
  FORMULAR
  pentru cetatenii romani care beneficiaza de asistenta medicala în strainatate în baza acordurilor
  Casa de Asigurari de Sanatate…
  Numele/ prenumele
  CNP/Seria pasaportului
  Domiciliul (tara/orasul)
  Perioada de asigurare în strainatate
  Seria şi nr. formular
  Tara de destinatie
  Serviciul medical/urgente
  Suma totala

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Radu Ganescu: Siguranta pacientului, un subiect uitat o lunga perioada de timp

Medicii din centrele de vaccinare isi primesc salariile restante din august

CMR cere eforturi din partea tuturor factorilor pentru a asigura nasteri in siguranta

Citu, despre certificatul verde Covid: Chiar nu este nicio discriminare

Dr. Catalina Poiana: Am ales profesia de medici pentru ca punem pacientul mai presus de orice