Dezbatere privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

05/01/2015

Dezbatere privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/dezbatere-privind-modificarea-normelor-metodologice-de-aplicare-prevederilor-privind-cardul-european-si-cardul-national-de-asigurari-sociale-de-sanatate/

senat-camera-deputatilorMinisterul Sanatatii a lansat in dezbatere publica marti, 30 decembrie 2014, proiectul de Hotarare privind modificarea HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ Art.2. Utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati si furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se face incepand cu 1 februarie 2015.”

2.La articolul 6 din Anexa Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din Titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, alin. (3), (4) si (5) se modifica dupa cum urmeaza:

“(3) Asiguratul suporta contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile aferente distributiei acestuia, in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, precum si in situatia modificarii datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceste situatii, asiguratul suporta cheltuielile la nivelul celor suportate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in conditiile art. 4 alin. (5), respectiv art. 5 alin. (9), iar Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este mandatata sa incheie o conventie cu Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. in vederea producerii si platii duplicatelor.

(4) In termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (3), titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia este obligat sa solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate eliberarea unui nou card national, pe baza unei cereri insotite de dovada platii contravalorii cardului si a cheltuielilor de distributie a acestuia.

(5) Eliberarea unui nou card national se face in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla persoana respectiva. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor
medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte eliberate de casele de asigurari de sanatate pana la eliberarea unui nou card national.

Proiectul si nota de fundamentare pot fi descarcate aici.

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: