De la 1 iulie, cardul de sanatate e obligatoriu cu exceptia consultatiilor la medicul de familie si la specialistul din ambulatoriu

26/06/2020
De la 1 iulie, cardul de sanatate e obligatoriu cu exceptia consultatiilor la medicul de familie si la specialistul din ambulatoriu

De la 1 iulie, cardul de sanatate e obligatoriu cu exceptia consultatiilor la medicul de familie si la specialistul din ambulatoriu

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/de-la-1-iulie-cardul-de-sanatate-e-obligatoriu-cu-exceptia-consultatiilor-la-medicul-de-familie-si-la-specialistul-din-ambulatoriu/

Cu exceptia serviciilor acordate in cabinetele medicilor de familie si in ambulatoriul clinic de specialitate, care pot fi accesate fara utilizarea cardului de sanatate pana la data de 30 septembrie 2020, incepand cu data de 1 iulie toate celelalte servicii medicale, serviciile de ingrijiri la domiciliu, medicamentele si materialele sanitare, precum si dispozitivele medicale se acorda si se valideaza doar in baza acestui document electronic (sau a documentelor inlocuitoare, dupa caz), transmite CNAS.

Potrivit sursei citate, de la 1 iulie va fi reluata obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi si de catre furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu / ingrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente.

HG 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate) contine o serie de alte masuri aplicabile pana la data de 30 septembrie, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2:

• consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare. Consultatiile medicale la distanta se acorda cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii pe ora;

• consultatiile la medicul specialist din ambulatoriu se acorda fara a fi necesar biletul de trimitere;

• in urma consultatiilor acordate la distanta medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescriptiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica;

• medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu pentru maximum 90 de zile;

• pentru situatiile care necesita prezentarea de documente casei de asigurari de sanatate de catre asigurat, documentele pot fi transmise casei de asigurari de sanatate prin mijloace electronice de comunicare; mijloacele electronice de comunicare se pot folosi si pentru transmiterea de catre casele de asigurari de sanatate a documentelor eliberate, necesare asiguratilor;

• s-a prelungit pana la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru urmatoarele documente a caror valabilitate expira pana la aceasta data:
– biletele de trimitere pentru specialitati clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare;
– biletele de trimitere pentru specialitati paraclinice;
– recomandarile medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive – ce se depun / se transmit la casa de asigurari de sanatate;
– deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor si dispozitivelor asistive;
– deciziile de aprobare emise de catre comisia de specialitate de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru efectuarea investigatiei PET-CT.

“Medicii de familie pot prescrie in continuare pentru pacientii cronici inclusiv medicamentele restrictionate din Lista de medicamente compensate si gratuite care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu mentiunea ca pentru medicamentele care se elibereaza in baza unor protocoale terapeutice si a unor formulare specifice ( medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω si (**)β in Lista de medicamente compensate si gratuite) este necesara evaluarea periodica a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevazute in protocoalele terapeutice sau in scrisorile medicale;”‘ se precizeaza in comunicatul CNAS.

De asemenea, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19 beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie.

Potrivit sursei citate, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei de carantina. Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate, respectiv de catre persoana asigurata catre angajatori/case de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

“Reintroducem validarea serviciilor medicale cu cardul national de sanatate pentru ca este necesar sa avem o evidenta mai clara a serviciilor acordate, astfel incat sa putem gestiona cat mai eficient fondurile din sistemul de sanatate. De asemenea, pentru ca s-a dovedit ca serviciile medicale la distanta au avut un rol important in limitarea raspandirii infectarilor cu COVID-19 si ca acest tip de servicii a fost apreciat atat de medici, cat si de pacienti, cautam solutii pentru a introduce cu caracter permanent consultatiile la distanta in sistemul de sanatate, mai ales pentru pacientii cu boli cronice stabilizate”, a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS.

Etichete: cardul de sanatate, validare servicii medicale, consultatii cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: