Creste plafonul pana la care pensionarii primesc medicamente compensate

20/08/2019
Creste plafonul pana la care pensionarii primesc medicamente compensate

Creste plafonul pana la care pensionarii primesc medicamente compensate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/creste-plafonul-pana-la-care-pensionarii-primesc-medicamente-compensate/

Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, plafonul pensiilor pana la care medicamentele de pe lista de compensate in proportie de 90%, ar urma sa fie majorat de la 990 lei, cat este in prezent, pana la 1.139 lei.
Proiectul de Hotarare de Guvern este postat pe site-ul Ministerului Sanatatii in sectiunea de Transparenta decizionala si ar urma sa intre in aplicare incepand cu data de 1 septembrie.

Potrivit notei de fundamentare, motivul emiterii actului normative este necesitatea punerii in concordanta a unor dispozitii din legislatia sistemului de asigurari sociale de sanatate referitoare la medicamentele acordate in ambulatoriu persoanelor cu venituri mici din pensii, urmare a cresterii valorii punctului de pensie al acestora.

Astfel, in Anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 -2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare si la art. 2 alin. (1^1) din Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma “venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 990 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri” se inlocuieste cu sintagma “venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 1139lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri“.

Descrierea situatiei actuale

In prezent, programul social cu privire la compensarea cu 90% a medicamentelor din sublista B prevazuta de HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, are drept beneficiari pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 990 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, iar finantarea se asigura in proportie de 50% din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si, respectiv, de 40% de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sanatatii sub forma de transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Incepand cu data de 1 septembrie2019, potrivit art. 86 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15%, respectiv de la 1.100 de lei va creste la 1.265 de lei.

In cadrul programului social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B, in perioada iulie 2018–iulie2019, au fost eliberate un numar de 2.817.015 retete aferente unui numar de 491.384 pensionari cu o valoare de consum de 226.048.917,52lei.

Consumul total mediu lunar de medicamente pentru pensionarii cu venituri din pensii de pana la 990 lei luna/inclusiv, este de aproximativ 18.837.409,79 milioane de lei

Proiectul de Hotarare de Guvern privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari a fost afisat pe site-ul Ministerului Sanatatii in data de 19 august 2019.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro.

Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

Etichete: medicamente compensate, medicamente gratuite, lista medicamente compensate si gratuite, plafon pensii medicamente

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: