Contractul-cadru, aprobat de Guvern | CNAS: Noutati reformatoare

29/05/2023
Contractul-cadru, aprobat de Guvern | CNAS: Noutati reformatoare

Contractul-cadru, aprobat de Guvern | CNAS: Noutati reformatoare

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/contractul-cadru-aprobat-de-guvern-cnas-noutati-reformatoare/

Incepand cu data de 1 iulie 2023 va intra in vigoare noul Contract-cadru, care va reglementa multianual conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, acest act normativ fiind aprobat de Guvern.

Potrivit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), reglementarile nou introduse au ca obiective principale consolidarea preventiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate si imbunatatirea accesului la servicii medicale prin extinderea pachetului de baza, avand drept scop depistarea precoce si tratarea in faze incipiente a bolilor.

Principalele elementele de noutate, pe domenii de asistenta medicala, care vor fi detaliate in normele de aplicare ale Contractului-cadru, sunt urmatoarele:

Asistenta medicala primara

In asistenta medicala primara se creeaza cadrul legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sanatatii populatiei si se introduc noi instrumente in vederea realizarii consultatiilor preventive pentru persoanele cu varsta intre 40 si 60 ani (riscograme pentru depistarea precoce a posibilitatii dezvoltarii de boli cardio-vasculare, cerebro-vasculare, oncologice, a diabetului, a bolii cronice de rinichi, precum si pentru evaluarea sanatatii mintale si reproductive) si pentru persoanele cu varsta de peste 60 de ani (evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sanatatii, a riscului fatal cardiovascular, oncologic, al osteoporozei, de incontinenta urinara, evaluarea sanatatii mintale, a riscului de dementa si depresie).

Adultii cu varsta intre 18 si 39 de ani vor beneficia anual de consultatiile de preventie. Tot in scopul consolidarii preventiei, medicii de familie vor recomanda o paleta mai larga de investigatii paraclinice de care pot beneficia gratuit asiguratii.

Mecanismul de finantare in asistenta medicala primara a fost modificat, astfel incat prin schimbarea ponderii platii per capita si pe servicii, de la 50%-50% la 35%-65%, s-a creat posibilitatea introducerii de noi servicii de preventie de care vor beneficia mai multi asigurati, din grupe de varsta mai numeroase decat in prezent.

De asemenea, prin noul Contract-cadru se reglementeaza pentru prima data plata in functie de performanta, medicina de familie fiind primul segment de asistenta medicala pentru care se aloca o suma din bugetul FNUASS in acest scop.

Se introduc noi masuri in scopul reducerii disparitatilor dintre mediul rural si cel urban in privinta accesului la servicii medicale, prin crearea de stimulente in scopul atragerii medicilor de familie in zonele rurale slab acoperite/neacoperite cu asistenta medicala primara.

Astfel, medicul care va alege sa isi desfasoare activitatea intr-o localitate din mediul rural va avea o bonificatie de 50% fata de veniturile pe care ar putea sa le obtina in mod similar in mediul urban, sau de 100% daca in localitate nu exista nici un alt medic de familie/punct de lucru.

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate

In asistenta medicala ambulatorie clinica de specialitate pachetele de servicii diagnostice si terapeutice se extind, prin introducerea de noi servicii.

A fost creat cadrul legal pentru cresterea accesului asiguratilor la servicii de medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriu, fiecare furnizor avand obligatia de a asigura un program de activitate de 7 ore/zi, respectiv 35 ore/saptamana.

In asistenta medicala paraclinica din ambulatoriu se extinde semnificativ pachetul de analize si investigatii si se introduce posibilitatea furnizorilor de a incheia contract cu casa de asigurari de sanatate pentru punctele de recoltare mobile.

Se reglementeaza posibilitatea decontarii peste valoarea contractata de laboratoare cu casele de asigurari de sanatate atat a analizelor recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultatiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu varsta de peste 40 de ani, cat si a celor pentru monitorizarea evolutiei sarcinii.

Laboratoarele vor putea transmite medicului curant prin posta electronica rezultatul analizelor si investigatiilor paraclinice.

Asistenta medicala spitaliceasca

In asistenta medicala spitaliceasca se extind listele serviciilor medicale care pot fi acordate in regim de spitalizare de zi cu peste 100 de servicii noi si se introduce conditia ca unitatile sa asigure un program in spitalizare de zi de minimum 5 zile/saptamana si de 7 ore/zi acoperit de prezenta a cel putin unui medic de specialitate.

Contravaloarea serviciilor de cazare solicitate persoanelor asigurate de unitatile sanitare cu paturi nu va putea depasi 300 de lei/zi.

Ingrijiri medicale si paliative la domiciliu

Pentru ingrijirile medicale si paliative la domiciliu se reglementeaza posibilitatea acordarii acestora la locatia declarata de persoana asigurata, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luata aceasta în evidență.

De asemenea, se introduc servicii noi si creste de la 90 la 180 de zile perioada pentru care asiguratii cu varsta sub 18 ani pot beneficia de ingrijiri medicale si paliative la domiciliu.

Medicamentele compensate

Pentru medicamentele compensate se introduc noi reglementari privind prescrierea biosimilarelor, atat la initierea tratamentului, cat si la continuarea acestuia, precum si obligatia caselor de asigurari de sanatate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice.

In pachetul de baza se introduc noi dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, printre care mentionam: mansoanele compresive pentru asiguratele care au suferit interventii chirurgicale oncologice, fotoliul rulant activ, dispozitivul de asistare a tusei, orteza craniana.

Aceste reglementari nu reprezinta o simpla actualizare a actelor normative din domeniul asigurarilor sociale de sanatate, ci o adevarata reforma de reorientare a sistemului si de utilizare eficienta a Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Impreuna cu Ministerul Sanatatii, am realizat un amplu proces de consultari si negocieri, in care vocile profesionistilor din sistem si cele ale pacientilor au fost ascultate, rezultatele in imbunatatirea tabloului de morbiditate al populatiei urmand sa-si arate roadele dupa aplicarea consecventa a acestor masuri sustinute de implicarea medicului de familie si de constientizarea populatiei cu privire la importanta ingrijirii si mentinerii propriei sanatati.

Stimularea preventiei si profilaxiei nu mai este doar un deziderat, ci devine astfel un fapt in sine. Masurile adoptate prin acest act normativ vor contribui esential la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin inversarea „piramidei” serviciilor medicale de la tratarea cazurilor grave descoperite tarziu, la depistarea precoce si tratarea bolilor in faze incipiente“, a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS.

Etichete: contractul-cadru, contract-cadru noutati, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

1 Comentarii

  1. DR BUNEA MARIA says:

    Ce inseamna criteriu de performanta -in medicina primara!
    Toata lumea vorbeste de acest lucru ,dar nimeni nu concretizeaza la ce se refera!

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: