Concurs pentru ocuparea a doua posturi de vicepresedinte in cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului

04/06/2021
Concurs pentru ocuparea a doua posturi de vicepresedinte in cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului

Concurs pentru ocuparea a doua posturi de vicepresedinte in cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/concurs-pentru-ocuparea-a-doua-posturi-de-vicepresedinte-in-cadrul-agentiei-nationale-a-medicamentului/

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de conducere din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania.

Cele doua posturi sunt:

– Vicepresedinte pentru activitatile specifice stiintifice din domeniul medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale
– Vicepresedinte pentru activitatile tehnico-administrative care sustin activitatile specifice stiintifice

Actele necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere

a) cerere de inscriere la concurs adresata ministrului sanatatii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea potrivit legii, dupa caz;
c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
e) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae, model comun european.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale.

In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul, anterior datei de sustinere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale

 

Etichete: posturi Agentia Nationala a Medicamentului, posturi de conducere ANMDMR

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: