CNAS: Sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale | Modificari pentru medicii de familie

02/07/2019

CNAS: Sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale | Modificari pentru medicii de familie

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/cnas-sesiune-de-contractare-cu-furnizorii-de-servicii-medicale-modificari-pentru-medicii-de-familie/

Incepand cu data de 1 iulie 2019, la nivelul tuturor caselor judetene de asigurari de sanatate se desfasoara o noua sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

Potrivit unui comunicat de presa, CNAS precizeaza ca “pentru a veni in sprijinul acoperirii nevoilor de sanatate ale asiguratilor a propus o serie de modificari menite sa transpuna, in actele normative, acele noutati care sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.”

Modificarile aduse vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

Pentru asistenta medicala primara:

• se majoreaza cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim garantata a punctelor per capita si pe serviciu, la 7,8 lei, respectiv 3,5 lei;

• se introduce un nou serviciu, si anume eliberarea unui document de atestare a graviditatii pentru femeile insarcinate beneficiare ale pachetului minimal, astfel incat acestea sa poata beneficia ulterior de pachetul de servicii de baza pe durata sarcinii si lehuziei;

Pentru asistenta medicala clinica de specialitate din ambulatoriu:

• punctajul aferent serviciilor de sanatate conexe actului medical care pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrica se dubleaza, de la 180 in medie pe zi la 360 in medie pe zi;

– Pentru asistenta medicala paraclinica din ambulatoriu:

• se trece de la regularizarea trimestriala a sumelor contractate de furnizorii de servicii la regularizarea lunara, astfel incat fondurile neutilizate de unii furnizori sa poata fi redistribuite mai rapid catre furnizorii cu adresabilitate mai ridicata;

• pentru cresterea accesului asiguratilor la serviciile medicale clinice si paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de ingrijiri paliative, valabilitatea biletelor de trimitere se majoreaza la 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice;

Pentru asistenta medicala spitaliceasca:

• se extinde pachetul de servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de specialitate ale Ministerului Sanatatii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) pentru unele spitale a fost majorat cu un procent cuprins intre 15% si 40%;

Continut educational:

Pentru ingrijirile medicale/paliative la domiciliu:

• se dubleaza de la 90 la 180 numarul zilelor de ingrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat (90 de zile ingrijiri medicale la domiciliu si 90 de zile ingrijiri paliative la domiciliu, in ultimele 11 luni).

Ca urmare a modificarilor efectuate in actele normative, in luna iulie se desfasoara sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care doresc sa intre in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, urmand ca pentru furnizorii aflati deja in contract sa se faca acte aditionale de prelungire pana la sfarsitul anului, cu reanalizarea indicatorilor care au stat la baza contractului initial.

Etichete: Contract-cadru, Co-ca, furnizori servicii medicale, asistenta medicala primara, valoare per capita, valoare per serviciu

Autor: Adriana Pavel

1 Comentarii

  1. Chicu says:

    Ce faceți cu serviciile de Recuperare din ambulatorii? În acest moment la 2 medici avem alocați 18000lei. Salariile lunare 95ooolei. În 2009 alocarea era de 80000lei pentru 1medic și 15angajati.Cum se va evalua activitatea medicilor în aceasta situație?Multumesc

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: