CNAS: Reglementarile legale in vigoare asigura accesul asiguratilor la servicii medicale in sistemul public de sanatate

31/03/2016

CNAS: Reglementarile legale in vigoare asigura accesul asiguratilor la servicii medicale in sistemul public de sanatate

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/cnas-reglementarile-legale-in-vigoare-asigura-accesul-asiguratilor-la-servicii-medicale-in-sistemul-public-de-sanatate/

CNASAcordarea de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul social de asigurari de sanatate se realizeaza  pana la data de 30 iunie 2016 in baza actelor aditionale incheiate la contractele aflate in derulare cu furnizorii de servicii medicale.

Prin HG 200/2016, termenul de aplicare a  HG 400/2014  pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit pana la 30 iunie 2016.
Fondurile necesare decontarii serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale sunt asigurate din sumele prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare, prevazute in bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pe anul 2016.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a dispus caselor judetene de asigurari de sanatate incheierea  actelor aditionale precum si procedurile necesare derularii contractelor.

Astfel, la nivelul caselor de asigurari de sanatate sunt elaborate actele aditionale pentru prelungirea valabilitatii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente si dispozitive medicale pentru trimestrul II 2016, fiind prelungit  in mod corespunzator programul de activitate al acestora, in vederea incheierii actelor aditionale, pentru a asigura accesul neintrerupt al asiguratilor la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

Biroul de presa al CNAS

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: