CNAS: Modificarile aduse la contractul–cadru aduc o serie de noutati menite sa asigure un acces mai bun al pacientilor la serviciile medicale

03/04/2015

CNAS: Modificarile aduse la contractul–cadru aduc o serie de noutati menite sa asigure un acces mai bun al pacientilor la serviciile medicale

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/cnas-modificarile-aduse-la-contractul-cadru-aduc-o-serie-de-noutati-menite-sa-asigure-un-acces-mai-bun-al-pacientilor-la-serviciile-medicale/

CNASModificarile aduse la contractul–cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale si  normelor metodologice de aplicare in anul 2015 au intrat in vigoare la data de 1 aprilie 2015,  aduc o serie de noutati menite sa  asigure un acces mai bun al pacientilor la serviciile medicale si sa intareasca disciplina contractuala in sistemul de sanatate publica.

Pentru anul 2015, pachetul minim de servicii medicale contine urmatoarele noutati:

In asistenta medicala primara au fost introduse serviciile de preventie, respectiv  “consultatia  preventiva”

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate a fost stabilita periodicitatea acordarii consultatiilor pentru supravegherea evolutiei sarcinii si lehuziei – se acorda o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.

La capitolul asistenta medicala spitaliceasca, unde functiona doar criteriul de urgenta medico-chirurgicala, a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare intre criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi. Modificarea asigura accesul la servicii medicale cu impact asupra sanatatii publice. (de exemplu: tratamentul rabiei)

 In ceea ce priveste pachetul de servicii de baza:

Asistenta medicala primara:

Au fost introduse servicii de administrare de tratamente in timpul programului de lucru in cabinet.

S-a dublat numarul maxim de consultatii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de catre medicii de familie, respectiv de la 21 la 42.

A fost introdusa spirometria in cadrul serviciilor aditionale ce pot fi acordate de medicii de familie.

Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

Serviciile de supraveghere a sarcinii si lehuziei se realizeaza printr-o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.

In cadrul consultatiilor de planificare familiala au fost introduse evaluarea si monitorizarea statusului genito – mamar si  tratamentul complicatiilor.

A crescut, de la doua la patru, numarul consultatiilor de planificare familiala care se acorda anual fiecarui asigurat.

Pentru afectiunile cronice sunt prevazute 4 consultatii medicale de specialitate pe trimestru, dar nu mai mult de doua pe luna. Conform vechiului contract–cadru, pacientii cu afectiuni cronice beneficiau de o consultatie pe luna sau pe trimestru, dupa caz.

Au fost introduse proceduri, tratamente si terapii noi: recoltare material bioptic; tratament postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana, sarcina extrauterina operata, histerectomie, endometrioza.  De asemenea, a fost introdus “sfatul genetic”, care acorda de catre medicul specialist in cabinetele de genetica aflate in structura ambulatoriilor de specialitate.

 In Lista serviciilor de sanatate conexe actului medical,  in cadrul specialitatii neurologie si neurologie pediatrica s-a introdus un serviciu nou, psihoterapie pentru copii si adulti. De asemenea, la specialitatea  psihiatrie pediatrica, au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburari din spectrul autist.

In asistenta de medicina dentara:

Serviciile care se acordau pana la 31 martie 2015 doar copiilor cu varsta de pana la 18 ani, se acorda acum  tuturor asiguratilor, indiferent de varsta.

Proteza acrilica mobilizabila pe arcada, care se acorda o data la 10 ani, se acorda acum o data la 5 ani 

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice:

Au fost introduse noi investigatii de imagistica si vor fi decontate din fondul de sanatate noi tipuri de radiografii, ecografii, CT si RMN

 In asistenta medicala spitaliceasca

A fost  eliminat biletul de trimitere pentru bolnavii care necesita asistenta spitaliceasca de lunga durata – ani si pentru  spitalizarea de zi in cazul monitorizarii pacientilor cu afectiuni oncologice.

Am luat aceasta masura pentru ca, odata diagnosticat cu o afectiune oncologica, pacientul sa aiba un acces mai facil la tratamente si ingrijiri medicale”, a declarat Vasile Ciurchea, Presedintele CNAS.

 Ingrijiri medicale la domiciliu / ingrijiri paliative la domiciliu

A fost introdus un nou serviciu: kinetoterapie individuala

Dispozitive medicale

Au fost introduse dispozitive noi si au fost excluse cele a caror utilizare nu mai este recomandata, imbunatatind astfel accesul asiguratilor la dispozitive medicale destinate recuperarii.

Dispozitive noi: 

–         a fost  introdusa proteza modulara cu manson de silicon, care se acorda pentru  amputatie ca urmare a complicatiilor diabetului zaharat si ca urmare a   afectiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior; 

–         a fost introdus nebulizatorul cu compresor,  care se acorda copiilor cu mucoviscidoza cu varsta pana la 18 ani;

Potrivit noilor reglementari, schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului de sanatate si a cererii de inscriere prin transfer.

Pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul sau care, din motive religioase sau de constiinta, refuza cardul de sanatate sau pentru persoanele carora li se va emite card national duplicat, precum si pentru copii 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de inscriere prin transfer. 

O alta prevedere stipuleaza ca este interzisa retinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate activate.

Noul contract-cadru prevede sanctiunea de reziliere a contractelor pe o perioada de 5 ani pentru furnizorii aflati  in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in situatia in care intre acestia exista contracte, conventii, intelegeri in scopul obtinerii de foloase materiale si/sau banesti de orice natura, cu exceptia situatiilor prevazute de actele normative precum si situatiilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii specifice proprii de catre furnizori. 

De asemenea, noul contract-cadru prevede rezilierea contractului  pentru furnizorii care nu respecta  obligatia de a nu incasa sume suplimentare pentru actele administrative necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este stabilita o reglementare in acest sens. 

 “Am convingerea  ca noile  reglementari vor contribui la cresterea accesului  si la imbunatatirea calitatii serviciilor medicale pentru toti pacientii. Acest lucru va fi posibil prin implicarea pacientilor si semnalararea eventualelor incalcari ale drepturilor pacientului”, a declarat Nicolae Banicioiu, Ministrul Sanatatii

 

 

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: