Avocatul Poporului angajeaza medici

24/06/2019

Avocatul Poporului angajeaza medici

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/avocatul-poporului-angajeaza-medici/

Institutia Avocatul Poporului organizeaza selectie pentru specialisti (medici) -colaboratori externi la domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie.
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1) Conditii generale:

1. a) cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
2. b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
3. c) varsta minima reglementata de prevederile legale;
4. d) capacitate deplina de exercitiu;
5. e) o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
6. f) indeplinesc conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice;
7. g) nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

2) Conditii specifice:

1. absolvent al Facultatii de Medicina – specializarea medic primar sau medic specialist;
2. certificat profesional curent (fara sanctiuni);
3. certificat de membru valid.

Sa faca dovada detinerii cabinetului individual/cabinete asociate/societati civile profesionale/PFA (persoane fizice autorizate), conform normelor profesionale specifice si a normelor legale in materie si sa faca dovada inscrierii in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP);

Pentru candidatii care isi depun dosare pentru a participa la selectie, institutia Avocatul Poporului nu asigura cheltuieli de cazare si transport.
Candidatul al carui dosar a fost admis in urma selectiei isi va desfasura activitatea in centrul zonal pentru care a optat in cererea de inscriere.

Documentele solicitate:

a) declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasoara activitati in locurile de detentie, nu are sanctiuni si nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 c) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii selectiei de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.

Candidatii vor depune la sediul Colegiului Medicilor din Romania din Bulevardul Timisoara nr. 15, Sector 6, Bucuresti, pana la data de 1 august 2019 documentele enumerate la punctul II, iar documentul prevazut la lit. b) va fi prezentat in original in vederea verificarii conformitatii copiei cu acesta.

Dupa depunerea dosarelor, Colegiul Medicilor din Romania formuleaza propuneri, in baza carora Avocatul Poporului realizeaza selectia, conform art. 37 alin. (1) si 38 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata.

Continut educational:

Odata realizata selectia, Avocatul Poporului va emite Ordinul cu nominalizarea specialistilor (medici) – colaboratori externi la Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie.

Rezultatele selectiei vor fi afisate pe paginile de internet ale institutiei Avocatul Poporului si Colegiului Medicilor din Romania.

Relatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul institutiei Avocatul Poporului sau la telefon: 021/312.71.27 si de la sediul Colegiului Medicilor din Romania sau la telefon 0214138800 sau 0214138803.

Etichete: posturi medici, angajare medici, avocatul poporului

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: