Legislatie

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

Atestatul de puericultura pentru concediul paternal

Data ultimei actualizari: 15/09/2015

concurs-de-admitereTatal copilului nou-nascut are dreptul in baza Legii nr 210/1999 la un concediu paternal platit de 5 zile lucratoare, cu scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea copilului nou-nascut.

Concediul poate fi prelungit, o singura data in viata, indiferent de numarul copiilor, cu 10 zile lucratoare in baza atestatului de absolvire a cursului de puericultura eliberat de medicul de familie la care este inscris tatal. Un model al atestatului este disponibil pe aceasta pagina.

Conform Art. 7 al HG 244/2000, cursul de puericultura consta in prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare in vederea ingrijirii copilului mic, in vederea participarii efective a tatalui la ingrijirea propriului copil nou-nascut.

Tatal poate urma cursul de puericultura la cabinetul medicului sau de familie, in perioada de sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului. In urma verificarii notiunilor dobandite, medicul de familie al tatalui este cel care va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura, conform Art. 7, alin (2) al HG 244/2000.

Cursul si atestatul de absolvire sunt servicii prestate, respectiv acte medicale eliberate la cererea asiguratului si nu sunt decontate din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, conform Art. 237, alin (1) literele g, i si l din Legea 95/2006. Taxarea acestor servicii de catre cabinetul de medicina familiei este obligatorie, conform taxelor stabilite si afisate de fiecare cabinet pentru serviciile si actele nedecontate din FNUASS de casele de asigurari. Netaxarea acestor servicii poate intra sub incidenta prevederilor Art 22 si 23 ale Codului de Deontologie Medicala adoptat de Colegiului Medicilor din Romania.

Hotararea de Guvern precizeaza si ca in cazul in care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului de la medicul de familie.

Concediul se acorda de angajator indiferent daca este vorba despre un copil nascut din casatorie, din afara casatoriei sau adoptat.

Tatal beneficiaza de acest concediu doar daca adreseaza o cerere scrisa angajatorului in primele 8 saptamani de la nasterea copilului.

Pe perioada concediului, tatal nu va primi salariu insa va primi o indemnizatie egala cu salariul aferent zilelor lucratoare respective, indemnizatie care se calculeaza pe baza salariului brut realizat, incluzand sporurile si adaosurile la salariul de baza. Indemnizatia se plateste din fondul de salarii al unitatii si se include in veniturile impozabile ale salariatului.

Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza in scris, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, conducerii unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea. Aceasta are obligatia de a dispune luarea masurilor necesare in vederea acordarii concediului paternal. (Art. 2 al HG nr 244 din 10 aprilie 2000 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii concediului paternal – nr. 210/1999)

Modelul de atestat cursul de puericultura pentru concediul paternal, poate fi descarcat AICI.

Referinte:

http://lege5.ro/Gratuit/giytqnjt/legea-concediului-paternal-nr-210-1999

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg244-2000.pdf

http://legestart.ro/concediul-paternal-ce-drepturi-au-tatii/

http://www.cmr.ro/codul-de-deontologie-medicala-al-colegiului-medicilor-din-romania/

http://www.cnas.ro/page/servicii-medicale-care-nu-sunt-decontate-din-fnuass.html

 

Autor: Dr. Raluca Zoitanu

Raluca Zoitanu Dr. Raluca Zoitanu este medic specialist medicina de familie in Bucuresti, fondator si coordonator al Grupului Tinerilor Medici de Familie al Societatii Nationale de Medicina Familiei si al departamentului omolog al Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti. Din anul 2015 face parte din Biroul Executiv al WONCA Europe, organizatia european? a medicilor de familie.

Acest articol are 0 comentarii. Daca doriti sa vizualizati aceste comentarii sau sa postati dvs un comentariu trebuie sa va logati in contul dvs din platforma.Daca nu aveti cont, va puteti crea cont gratuit aici.