Anunt angajare la CMR

08/02/2016

Anunt angajare la CMR

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/anunt-angajare-la-cmr/

CMRColegiul Medicilor din Romania organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de Consilier in cadrul Departamentului Acreditari si Avizari. Angajarea se va face pentru o perioada determinata.

 Responsabilitatile postului:

– activitati specifice colaborarii CMR cu Autoritatile competente din arile europene si organismele internationale,

– activitati specifice implementarii Cardului Profesional European,

– activitati specifice aplicarii mecanismului de alerta in cadrul Sistemului de Informare al Pietei Interne (Sistem IMI).

 Conditii generale:

– cetatenie romana si domiciliul in Romania,

– cunoastere limba romana, scris si vorbit,

– capacitate deplina de exercitiu,

– stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de adeverinta medicala cu recomandarea “apt de munca”,

– indeplinirea conditiilor de studii prevazute pentru ocuparea postului scos la concurs.

 Conditii de studii:

– studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta – stiinte medicale, juridice, economice sau informatice.

 Conditii specifice:

– cunostinte avansate de limba engleza,

– cunostinte si abilitati de utilizare a calculatorului,

– bun cunoscator al legislatiei  din domeniul medical.

 Bibliografie concurs:

– Legea 95/2006 (Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania ) si legislatia subsecventa interna a Colegiului Medicilor din Romania,

– Statutul CMR,

– Codul Deontologic al CMR,

– Directiva 2005/36/CE  a Parlamentului European si Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne („Regulamentul IMI”),

– Regulamentul (UE) Nr. 1024/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”),

– Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European si Consiliului privind serviciile in cadrul pietei interne,

– Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European si Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE,

– Regulamentul de punere in aplicare UE nr. 983 / 2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european si aplicarea mecanismului de alerta in temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

 Dosarul de concurs:

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la concurs pentru ocuparea postului,

– CV,

– copia actului de identitate,

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau orice unitate sanitara abilitata.

 Dosarele de concurs, complete se depun la sediul Colegiului Medicilor din Romania din Bd. Timisoara, nr. 15, sect. 6, Bucuresti, pana la data de 22.02.2016.

 Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului consta in:

– selectia dosarelor de inscriere,

– interviu.

 Desfasurarea concursului:

Termenului de depunere a  dosarelor: 22.02.2016.

Data concursului: 25.02.2016.

  1. Concursul se va desfasura la sediul Colegiului Medicilor din Romania din Bd. Timisoara, nr. 15, sect. 6, Bucuresti.
  2. Interviul va fi sustinut in data de 25.02.2016 incepand cu ora 11,30 la sediul CMR.

 

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: