Acces mai facil la servicii de medicina fizica si de reabilitare pentru asigurati

23/06/2022
Acces mai facil la servicii de medicina fizica si de reabilitare pentru asigurati

Acces mai facil la servicii de medicina fizica si de reabilitare pentru asigurati

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/acces-mai-facil-la-servicii-de-medicina-fizica-si-de-reabilitare-pentru-asigurati/

Incepand cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de baza acordat in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cuprinde si consultatiile si serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare in cabinetul medical.

Potrivit CNAS, a fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel incat sa asigure accesul asiguratilor pe o durata de minimum 35 de ore pe saptamana si minimum 5 zile pe saptamana, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilita prin negociere cu casele de asigurari de sanatate.

In sedinta din 23 iunie 20202, Guvernul a aprobat o Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 la HG 696/2021, in scopul asigurarii accesului la servicii de medicina fizica si de reabilitare a asiguratilor din localitati sau zone deficitare pentru aceasta specialitate.

Astfel, furnizorii de servicii de medicina fizica si de reabilitare si punctele de lucru ale acestora care se afla in localitati sau zone deficitare pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare isi pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe saptamana, si mai putin de 5 zile pe saptamana, pentru asigurarea accesului asiguratilor din aceste localitati/zone la procedurile specifice de medicina fizica si de reabilitare efectuate in baze de tratament.

“Oferim posibilitatea adaptarii programului de lucru in zonele deficitare la acest tip de servicii si incurajam furnizorii sa acorde aceste servicii de medicina fizica si de reabilitare in regim ambulatoriu, astfel incat sa reducem necesarul de internari in regim de spitalizare continua. Este mult mai comod pentru pacienti sa aiba acces la aceste servicii cat mai aproape de casa, fara sa fie nevoiti sa stea in spital si este mai putin costisitor pentru sistemul de sanatate. Asigurarea accesului persoanelor la servicii de recuperare ajuta la prevenirea aparitiei de complicatii ale afectiunilor cronice care ar putea fi preintampinate'”, a declarat Adela Cojan, presedintele interimar al CNAS, potrivit unui comunicat de presa.

Furnizorii autorizati pentru acordarea serviciilor de medicina fizica si reabilitare sunt : cabinete medicale, unitati sanitare ambulatorii de medicina fizica si de reabilitare, societati de turism balnear si de medicina fizica si de reabilitare, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sanatate multifunctionale fara personalitate juridica din structura spitalului.

Pentru asigurarea individualizarii serviciilor acordate in functie de necesitatile fiecarui pacient, serviciile medicale de medicina fizica si de reabilitare se acorda numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicina fizica si de reabilitare aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in functie de patologia specifica si afectiunile asociate ale asiguratului.

Potrivit CNAS, asiguratii pot beneficia de consultatii acordate de medicul de specialitate medicina fizica si de reabilitare in ambulatoriul de specialitate, in baza biletelor de trimitere eliberate de catre medicii de familie sau de medicii cu alte specialitati din ambulatoriul de specialitate pentru specialitati clinice, medicul de specialitate medicina fizica si de reabilitare eliberand pacientului un plan de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare.

Perioada pentru care se deconteaza procedurile specifice de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat atat la copii cat si la adulti, cu exceptia copiilor 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrala, carora li se pot acorda proceduri medicale specifice de medicina fizica si de reabilitare pentru o perioada de maximum 42 de zile pe an/asigurat. In functie de afectiunea de baza, aceste perioade pot fi fractionate in doua fractiuni, la recomandarea medicului de specialitate medicina fizica si de reabilitare consemnata in Planul de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare.

Seria de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament stabilita de medicul de specialitate medicina fizica si de reabilitare in Planul de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare, decontata pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare ce se desfasoara in bazele de tratament din statiunile balneoclimatice se deconteaza maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicina fizica si de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

Etichete: recuperare medicala, servicii medicale recuperare, servicii medicina fizica, proceduri reabilitare medicala, cnas

autor

Autor: Adriana Pavel

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri: