A10BH02 DCI VILDAGLIPTINUM

03/08/2020

A10BH02 DCI VILDAGLIPTINUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a10bh02-dci-vildagliptinum-2/

DCI VILDAGLIPTINUM
I. Criterii de includere în tratamentul specific:
VILDAGLIPTINUM este indicată la pacienţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste,
diagnosticaţi cu diabet zaharat tip 2 în vederea ameliorării controlului glicemic.
1. Ca dubla terapie în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin,
pentru pacientii cu control glicemic insuficient in pofida administrarii dozei maxime
tolerate de metformina in monoterapie,
2.Ca dubla terapie în asociere cu o sulfoniluree, pentru pacientii cu control glicemic
insuficient in pofida administrarii dozei maxime tolerate de sulfoniluree, si pentru care
tratamentul cu metformina este nerecomandabil din cauza contraindicatiilor sau
intolerantei,
3. Ca tripla terapie în asociere cu o sulfoniluree si metformina-cand exercitiile fizice
impreuna cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigura un control glicemic
adecvat.
II. Doze şi mod de administrare
In conditiile asocierii cu Metformina : doza recomandată de Vildagliptin este de 100
mg administrată de doua ori pe zi : 50 mg dimineata si 50 mg seara.
In conditiile asocierii cu o sulfoniluree doza este de 50 mg/zi administrata dimineata.
Atunci când se utilizează în asociere cu o sulfoniluree, poate fi avută în vedere o
doză mai mică de sulfoniluree pentru a reduce riscul apariţiei hipoglicemiei.
În cazul în care se omite o doză de Vildagliptin, aceasta trebuie administrată imediat
ce pacientul îşi aminteşte. Nu trebuie administrată o doză dublă în aceeaşi zi.
Vildagliptin poate fi administrat împreună cu sau fără alimente
Informaţii suplimentare privind populaţiile speciale
Vârstnici (≥ 65 ani)
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici
Insuficienţă renală
Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară
(clearance-ul creatininei ≥ 50 ml/min). La pacienţii cu insuficienţă renală moderată
sau severă sau cu boală renală în stadiu terminal (BRST), doza recomandată de
Vildagliptin este de 50 mg administrată o dată pe zi
Insuficienţă hepatică
Vildagliptin nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică, inclusiv la pacienţii
cu valori pre-tratament ale alaninaminotransferazei (ALT) sau
aspartataminotransferazei (AST) > 3x limita superioară a valorii normale (LSVN)
III. Monitorizarea tratamentului
a) de către medicul prescriptor, în funcţie de fiecare caz în parte, pe baza
parametrilor clinici si paraclinici;
b) clinic: toleranţa individuală, semne şi simptome de reacţie alergică,
evaluarea funcţiei renale sau alte evaluări clinico-biochimice, acolo unde
situaţia clinică o impune;
c) prin determinarea valorii glicemiei bazale şi postprandiale în funcţie de
fiecare caz în parte şi evaluarea HbA1c la iniţierea tratamentului, şi ulterior
periodic, la 6 şi 12 luni.”
IV. Contraindicaţii
– Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi, antecedente de
reacţie de hipersensibilitate gravă,inclusiv reacţie anafilactică, şoc anafilactic şi
angioedem la administrarea oricărui inhibitor de DDP-4.
V. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare
Insuficienţă hepatică
Vildagliptin nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă hepatică, inclusiv la pacienţii
cu valori pre-tratament ale ALT sau AST > 3x LSVN .
Testele funcţiei hepatice trebuie efectuate înainte de iniţierea tratamentului cu
Vildagliptin pentru a cunoaşte valorile iniţiale ale pacienţilor. În timpul tratamentului
cu Vildagliptin funcţia hepatică trebuie monitorizată la intervale de trei luni în primul
an şi periodic după aceea. Pacienţii care dezvoltă valori crescute ale transaminazelor
trebuie monitorizaţi printr-o a doua evaluare a funcţiei hepatice pentru a confirma
rezultatul şi trebuie urmăriţi ulterior prin teste frecvente ale funcţiei hepatice până la
revenirea la normal a valorilor crescute. În cazul în care persistă o creştere a valorilor
AST sau ALT de 3x LSVN sau mai mare, se recomandă întreruperea tratamentului
cu Vildagliptin.
Pacienţii care dezvoltă icter sau alte semne sugestive de disfuncţie hepatică trebuie
să întrerupă administrarea Vildagliptin.
După renunţarea la tratamentul cu Vildagliptin şi normalizarea valorilor testelor
funcţiei hepatice, tratamentul cu Vildagliptin nu trebuie reiniţiat.
Insuficienţă cardiacă
Nu există experienţă privind utilizarea vildagliptin în cadrul studiilor clinice la pacienţi
cu clasa funcţională NYHA IV şi, prin urmare, nu se recomandă utilizarea la aceşti
pacienţi.
Pancreatită acută
Administrarea vildagliptin a fost asociată cu riscul apariţiei pancreatitei acute.
Pacienţii trebuie informaţi cu privire la simptomul caracteristic al pancreatitei acute.
Dacă se suspectează pancreatita, tratamentul cu tratamentul cu vildagliptin trebuie
întrerupt; dacă se confirmă diagnosticul de pancreatită acută, tratamentul cu
vildagliptin nu trebuie reluat. Trebuie acordată atenţie pacienţilor cu antecedente de
pancreatită acută.
Hipoglicemie
La pacienţii cărora li se administrează vildagliptină în asociere cu o sulfoniluree poate
exista riscul apariţiei hipoglicemiei. Prin urmare, poate fi avută în vedere o doză mai
mică de sulfoniluree pentru a reduce riscul apariţiei hipoglicemiei.
Boli cutanate
Au existat raportări după punerea pe piaţă privind apariţia leziunilor cutanate buloase
şi exfoliative. Astfel, în conduita de îngrijire a pacientului cu diabet zaharat, se
recomandă menţinerea monitorizării bolilor cutanate, cum sunt pustulele sau
ulceraţia.
Generale:
Vildagliptin nu trebuie utilizat la pacienţi cu diabet zaharat de tip 1 sau în tratamentul
cetoacidozei diabetice.
Administrarea concomitentă cu inhibitori ai ECA.
Poate apărea un risc crescut de apariție a angioedemului la pacienții care utilizează
concomitent inhibitori ai ECA .
VI. Intreruperea tratamentului: decizia de întrerupere temporară sau definitivă a
tratamentului cu vildagliptin va fi luată în funcţie de indicaţii şi contraindicaţii de către
medicul specialist diabetolog sau medicul cu competenţă/atestat în diabet, la fiecare
caz în parte.
VII. Prescriptori. Iniţierea se face de către medicii diabetologi, alţi medici specialişti
cu competenţa în diabet iar continuarea se poate face şi de către medicii desemnati
conform prevederilor legale in vigoare, în dozele şi pe durata recomandată în
scrisoarea medicală.

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Studentii de la Medicina vor lucra in spitale ca asistenti medicali

Propunerea de carantinare a Capitalei si a judetului Ilfov, respinsa de CNSU

CNSU a aprobat folosirea de urgenta a echipamentelor din stocul UNIFARM

Romania a pierdut milioane de euro pentru teste Covid | Citu: Mihaila nu a urgentat contractul

Danemarca raspunde apelului Romaniei si doneaza echipamente medicale