A005E DCI: PARICALCITOLUM

03/08/2020

A005E DCI: PARICALCITOLUM

Citeste mai mult: https://www.formaremedicala.ro/a005e-dci-paricalcitolum/

DCI: PARICALCITOLUM
1. Indicaţii
Paricalcitolum este recomandat în:
1. BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă, pentru
tratamentul hiperparatiroidismului secundar: cu iPTH crescut peste de două ori faţă
de limita superioară a valorilor normale ale laboratorului, după corectarea
calcemiei, fosfatemiei şi/sau a carenţei/deficienţei de vitamină D [25(OH)D serică
> 30 ng/mL, în cazul în care determinarea vitaminei D se poate realiza].
2. BCR stadiul 5 tratat prin dializă, pentru tratamentul hiperparatiroidismului
sever cu: iPTH seric persistent peste 500 pg/mL (peste 7 x limita superioară a
valorii normale a laboratorului)* care persistă sub tratament cu derivaţi activi
neselectivi ai vitaminei D şi optimizarea terapiei de reducere a fosfatemiei (dietă,
chelatori intestinali ai calciului, adecvarea dializei).
————
* Acest criteriu nu se aplică bolnavilor ajunşi în stadiul 5, care erau deja trataţi
cu paricalcitolum din stadiile anterioare.
3. Alegerea medicamentului pentru iniţierea tratamentului hiperparatiroidismului
secundar este influenţată de calcemie, fosfatemie şi alte aspecte ale tulburărilor
metabolismului mineral şi osos:
– la majoritatea pacienţilor care au indicaţie de tratament cu activatori ai
receptorilor vitaminei D pentru hiperparatiroidismul secundar, derivaţii neselectivi
(alfacalcidolum, calcitriolum) sunt prima opţiune, din cauza costului mai redus;
– tratamentul poate fi iniţiat cu derivaţi selectivi (paricalcitolum) în cazurile cu
tendinţă la hipercalcemie şi hiperfosfatemie, cu calcificări vasculare extinse sau cu
proteinurie nefrotică.
2. Tratament
Obiectivul tratamentului
Controlul hiperparatiroidismului sever (vezi mai sus), calcemiei şi fosfatemiei
(vezi mai sus).
Doze
Doza de iniţiere:
1. BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă:
a. iPTH > 500 pg/mL: 2 μg/zi sau 4 μg x 3/săptămână;
b. iPTH </= 500 pg/mL: 1 μg/zi sau 2 μg x 3/săptămână.
2. BCR stadiul 5 hemodializă, pe cale intravenoasă (bolus, la şedinţa de
hemodializă):
a. raportat la greutatea corporală: 0,04 – 0,1 μg/kg x 3/săptămână,
sau
b. raportat la severitatea hiperparatiroidismului: iPTH/80 sau iPTH/120 (doza în
μg) x 3 pe săptămână. Doza iPTH/120 este preferabilă, mai ales la bolnavii cu
valori mult crescute ale parathormonului (> 500 pg/mL sau > 8 x limita superioară
a valorii normale a laboratorului), pentru a reduce riscul apariţiei hipercalcemiei şi
hiperfosfatemiei;
3. BCR stadiul 5 dializă peritoneală, pe cale orală:
a. raportat la greutatea corporală: 0,04 – 0,1 μg/kg x 3/săptămână,
sau
b. raportat la severitatea hiperparatiroidismului: iPTH/105 (doza în μg) x
3/săptămână.
Ajustarea dozei:
1. BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă, la 2 – 4
săptămâni interval în faza de iniţiere a terapiei şi, apoi, trimestrial în funcţie de
iPTH seric:
a. dacă scade cu 30 – 60% din valoarea precedentă iniţierii terapiei – se menţine
aceeaşi doză;
b. dacă scade cu < 30% – se creşte doza cu 1 μg/zi sau cu 2 μg x 3/săptămână;
c. dacă scade cu > 60% – se reduce doza cu 1 μg/zi sau cu 2 μg x 3/săptămână;
La bolnavii care erau pe doza minimă, este indicată creşterea frecvenţei între
administrări (aceeaşi doză la două zile interval), astfel încât doza săptămânală să fie
cu 50% mai mică;
d. dacă scade sub sub limita inferioară a valorilor normale pentru testul de
laborator utilizat – se întrerupe temporar administrarea paricalcitolum şi se repetă
dozarea iPTH peste 4 săptămâni. Paricalcitolum poate fi reluat în doză redusă cu
30% dacă iPTH creşte din nou, persistent. La bolnavii care erau pe doza minimă,
este indicată creşterea frecvenţei între administrări (aceeaşi doză la două zile
interval).
2. BCR stadiul 5 dializă, în funcţie de nivelul iPTH seric:
a. dacă scade cu 30 – 60% din valoarea precedentă iniţierii terapiei – se menţine
aceeaşi doză;
b. dacă scade cu < 30% – se creşte doza cu 0,04 μg/kg la fiecare administrare
până se obţine reducerea iPTH cu 30%, fără a induce hipercalcemie sau
hiperfosfatemie. Doza maximă indicată este 16 μg x 3/săptămână;
c. dacă scade cu > 60% – se reduce doza cu 0,04 μg/kg la fiecare administrare;
d. dacă scade sub 3 x limita superioară a valorilor normale pentru testul de
laborator utilizat (< 200 pg/mL) – se întrerupe administrarea paricalcitolum.
Dozarea iPTH trebuie repetată după 4 săptămâni, iar în cazul creşterii peste 7 x
limita superioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat, terapia cu
paricalcitolum va fi reluată în doză redusă cu 50%.
Întreruperea administrării
Este recomandată:
1. în BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă:
a. iPTH seric scade sub limita inferioară a valorilor normale pentru testul de
laborator utilizat;
b. calcemia totală sau calciul ionic seric cresc peste valorile normale ale
laboratorului;
c. fosfatemia creşte persistent peste valorile normale ale laboratorului;
d. este atins obiectivul terapeutic definit drept menţinerea constantă a iPTH seric
între limitele de referinţă normale ale testului de laborator utilizat (vezi mai sus).
2. în BCR stadiul 5 dializă când:
a. iPTH seric sub 3 x limita superioară a valorilor normale pentru testul de
laborator utilizat (< 200 pg/mL);
b. calcemia totală sau calciul ionic seric cresc peste valorile normale ale
laboratorului;
c. fosfatemia creşte persistent peste valorile normale ale laboratorului (> 5,5
mg/dL);
d. apar dovezi de boală osoasă adinamică sau intoxicaţie cu aluminiu;
e. absenţa răspunsului terapeutic definită prin:
i. persistenţa iPTH peste 10 x limita superioară a valorii normale a laboratorului
după ajustarea corectă a dozelor de paricalcitolum şi utilizarea adecvată a celorlalte
mijloace terapeutice recomandate;
ii. apariţia complicaţiilor clinice ale hiperparatiroidismului secundar sever sau
autonom (calcifilaxie, fracturi în os patologic, ruptura tendonului muşchiului
cvadriceps, calcificări metastatice).
În toate cazurile de întrerupere a administrării din cauza apariţiei hipercalcemiei,
hiperfosfatemiei sau scăderii excesive a iPTH seric este recomandată monitorizare
(repetarea determinărilor după 4 săptămâni).
Dacă valorile calcemiei/fosfatemiei se normalizează şi iPTH creşte din nou peste
7 x limita superioară a valorilor normale pentru testul de laborator utilizat, terapia
cu paricalcitolum poate fi reluată în doză redusă cu 50%.
Monitorizare
1. în BCR stadiile 3 – 5 (eRFG < 60 mL/min) fără tratament prin dializă:
a. calcemie (calcemia totală sau calciu ionic seric măsurat direct cu electrod
specific) – bilunar în prima lună, lunar în primele 3 luni ale terapiei de întreţinere şi,
apoi, trimestrial;
b. fosfatemie – bilunar în prima lună, lunar până la 3 luni şi, apoi, trimestrial;
c. iPTH seric – la 1 lună după iniţierea terapiei şi, apoi, trimestrial;
3. în BCR stadiul 5 dializă:
a. calcemie (calcemia totală sau calciu ionic seric măsurat direct cu electrod
specific) – bilunar în prima lună, lunar în primele 3 luni ale terapiei de întreţinere şi,
apoi, trimestrial;
b. fosfatemie – bilunar în prima lună, lunar până la 3 luni şi, apoi, trimestrial;
c. iPTH seric – la 1 lună după iniţierea terapiei şi, apoi, trimestrial;
e. aluminemie – în cazul apariţiei semnelor de boală osoasă adinamică şi la
pacienţii trataţi prelungit cu săruri de aluminiu drept chelatori intestinali de fosfaţi
semestrial.
3. Prescriptori
Medici din specialitatea nefrologie.

Autor: FormareMedicala.ro

0 Comentarii

Postati un comentariu
Nu includeti denumiri de medicamente in mesaj.

Cele mai noi stiri:

Studentii de la Medicina vor lucra in spitale ca asistenti medicali

Propunerea de carantinare a Capitalei si a judetului Ilfov, respinsa de CNSU

CNSU a aprobat folosirea de urgenta a echipamentelor din stocul UNIFARM

Romania a pierdut milioane de euro pentru teste Covid | Citu: Mihaila nu a urgentat contractul

Danemarca raspunde apelului Romaniei si doneaza echipamente medicale