Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

B008D – PROTOCOL PENTRU PROFILAXIA SI TRATAMENTUL TROMBOEMBOLISMULUI VENOS IN AMBULATOR

Data ultimei actualizari: 15/01/2016

Tromboembolismul venos (TEV), cu cele 2 forme clinice, tromboză venoasă profundă (TVP) şi embolie pulmonară (EP), reprezintă o complicaţie frecventă atât la pacienţii supuşi unei intervenţii chirurgicale majore (orice intervenţie chirurgicală cu durata de peste 30 minute) cât şi la cei cu afecţiuni medicale cu un grad redus de imobilizare.
I.    Pacienţii eligibili pentru profilaxia şi tratamentul TEV sunt:
1.    Pacienţii cu chirurgie ortopedică majoră
Chirurgia ortopedică majoră (artroplastiile de şold şi de genunchi, chirurgia fracturilor şoldului, chirurgia tumorală, politraumatismele, intervenţiile prelungite cu bandă hemostatică, imobilizările ghipsate ale membrelor inferioare etc.) este grevată de un risc important de complicaţii tromboembolice.
Profilaxia complicaţiilor tromboembolice este obligatorie:
a.    după artroplastia de şold;
b.    după artroplastia de genunchi;
c.    după fracturi de şold (de col femural, pertrohanteriene, subtrohanteriene etc.) operate;
d.    după chirurgia spinală în cazul utilizării abordului anterior sau a coexistenţei altor factori de risc (vârstă, neoplazie, deficite neurologice, tromboembolism în antecedente etc.) stabiliţi de medicul specialist;
e.    în leziunile traumatice izolate ale membrelor, mai ales a celor inferioare, imobilizate, dacă coexistă alţi factori de risc (evaluare individuală);
f.    în chirurgia artroscopică, la pacienţi cu factori de risc suplimentari sau după intervenţii prelungite sau complicate;
g.    în chirurgia tumorală.
2.    Pacienţii oncologici supuşi intervenţiilor chirurgicale, cu risc foarte mare după chirurgie abdominală/pelvină majoră, în perioada de după externare (volum tumoral rezidual mare, istoric de tromboembolism în antecedente, obezitate), precum şi pacienţii neoplazici care au recurenţă de tromboembolie  venoasă.
3.    Pacienţii cu boli neurologice care asociază paralizii la membrele inferioare sau imobilizare cu durată prelungită reprezintă (accidentul vascular ischemic acut este principala afecţiune neurologică care produce deficite motorii prelungite), faza de recuperare după traumatisme medulare acute.
4.    Alte situaţii: gravide cu trombofilii şi istoric de TEV, sindrom antifosfolipidic şi antecedente de avort recurent-patologie ginecologică, contraindicaţii la anticoagulante orale, tratament TEV ambulator etc.

II.    Tratament (doze, perioada de tratament):

 

Tip HGMM

Indicaţii autorizate în trombo-profilaxie

Doze recomandate

Durata

Dalteparinum

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala

2500 UI/zi – risc moderat;
5000 UI/zi – risc mare

Durata medie e de 5-7 zile;
până când pacientul se poate mobiliza

 

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica

5000 UI/zi

Durata medie e de 5-7 zile;

Profilaxia trombozelor la pacienţii constrânşi la limitarea mobilizării datorită unor afecţiuni medicale acute

5000 UI/zi

Durata medie este de 12 până la 14 zile în cazul pacienţilor cu mobilitate restricţionată

Enoxaparinum

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala

20 mg/zi – risc moderat; 40 mg/zi – risc mare

Durata medie e de 7-10 zile;

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica

40 mg/zi

Durata medie e de 7-10 zile;

Profilaxia tromboembolismului venos la pacienţii imobilizati la pat datorita unor afecţiuni medicale acute, inclusiv insuficienta cardiaca, insuficienta respiratorie, infectiile severe şi bolile reumatismale

40 mg/zi

Minimum 6 zile şi va fi continuat pana la mobilizarea completa a pacientului

Nadroparinum

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala

0,3 ml/zi

Durata medie e de 7-10 zile;

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica

0,3 ml şi/sau 0,4 ml şi/sau 0,6 ml/zi în functie
de greutatea pacientului şi de momentul operator

Durata medie e de 7-10 zile;

Reviparinum

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia generala

0,25 ml/zi – risc moderat;

Durata medie e de 7-14 zile;

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în chirurgia ortopedica

0,6 ml/zi

Durata medie e de 7-14 zile;

Tinzaparinum

Profilaxia bolii tromboembolice venoase în

3500 UI/zi

Durata medie 7-10 zile

Durata tromboprofilaxiei prelungite este următoarea:
1.    Pacienţii cu chirurgie ortopedică majoră
Pentru pacienţii la care s-a efectuat o artroplastie de şold, de genunchi sau o intervenţie pentru o fractură de şold se recomandă continuarea profilaxiei ambulator (profilaxie prelungită), până la 28-35 zile. Tratamentul profilactic început postoperator în spital, trebuie continuat şi ambulatoriu, după externarea pacientului, până la 35 de zile de la operaţie. De asemenea, în toate cazurile cu indicaţie de profilaxie a complicaţiilor tromboembolice, chiar dacă se internează o zi sau nu se internează, se va face tratamentul profilactic ambulator.
2.    Pacienţii oncologici:
a.    La pacienţii cu risc foarte înalt, tromboprofilaxia cu HGMM se poate prelungi până la 40 de zile după operaţie;
b.    În  tratamentul  pacienţilor  cu  TEV  confirmat  pentru  a  preveni  recurenţa,  se  preferă  HGMM anticoagulantelor orale, pentru minim 6 luni.
3.    Pacienţii cu boli neurologice imobilizaţi
a.    La pacienţii cu factori de risc pentru TEV şi mobilitate restricţionată se recomandă doze profilactice de HGMM atâta timp cât riscul persistă;
b.    În timpul fazei de recuperare după traumatismele medulare acute se recomandă profilaxie prelungită cu HGMM (2-4 săptămâni minim).
4.    Alte situaţii:
a.    gravide cu trombofilii şi istoric de TEV, sindrom antifosfolipidic şi antecedente de avort recurentpatologie ginecologică – vezi Boala tromboembolica în sarcina şi lehuzie (www.ghiduriclinice.ro)
b.    Pentru pacienţii cu tromboză venoasă profundă ghidurile recomandă tratament cu HGMM în ambulator (5 zile), urmat de tratament anticoagulant oral.

III.    Monitorizarea  tratamentului
Heparinele cu greutate moleculară mică nu au nevoie de monitorizarea factorilor de coagulare în cursul tratamentului. În caz de complicaţie hemoragică medicul de familie va întrerupe tratamentul şi va trimite de urgenţă pacientul la medicul specialist.

IV.    Criterii de excludere din tratament:
a.    stări hemoragice;
b.    insuficienţă renală severă, definită printr-un clearance al creatininei < 20 ml/min.

V.    Reluarea  tratamentului
Dacă în cursul tratamentului sau după oprirea lui apar semne clinice de tromboflebită profundă sau de embolie pulmonară tratamentul va fi reluat de urgenţă, în spital, cu doze terapeutice (nu profilactice).

VI.    Prescriptori
Medicamentele  vor fi prescrise  initial  de catre medicul  specialist,  urmand  ca acolo unde este cazul prescrierea sa fie continuata de catre medicul de familie.