Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

L037C – DCI : CETUXIMABUM

Data ultimei actualizari: 17/02/2016

DEFINIŢIA AFECŢIUNII: cancer colorectal metastatic care prezintă gena RAS de tip sălbatic şi care exprimă receptorul pentru factorul de creştere epidermică (RFCE)
STADIALIZAREA AFECTIUNII: cancer colorectal stadiul IV
CRITERII INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):
Cetuximab este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu cancer colorectal metastatic care prezintă gena RAS de tip sălbatic şi care exprimă receptorul pentru factorul de creştere epidermică (RFCE):
– ca tratament de primă linie, în asociere cu FOLFOX/FOLFIRI
– în asociere cu irinotecan, în caz de eşec al terapiei cu irinotecan.

TRATAMENT (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
Erbitux se administrează o dată pe săptămână. Prima doza este de 400 mg cetuximab pe m2 de suprafaţă corporală. Fiecare dintre dozele săptămânale ulterioare este de câte 250 mg/m2. Inaintea primei perfuzii, pacienţilor trebuie să li se administreze premedicaţie cu un antihistaminic. Această premedicaţie este recomandată înaintea tuturor perfuziilor ulterioare. Se recomandă continuarea tratamentului cu cetuximab până când se observă progresia bolii.
Dacă în timpul tratamentului cu Erbitux apar reacţii cutanate severe, terapia cu cetuximab trebuie întreruptă sau reduse dozele.

MONITORIZARE TRATAMENT (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
Este necesară monitorizarea atentă în timpul perfuziei şi urmărirea pacientului cel puţin 1 ora dupa încheierea perfuziei. Este recomandată acordarea unei atenţii deosebite în cazul pacienţilor cu un status redus al performanţelor fizice şi cu patologie cardio-pulmonară preexistentă.
Se recomanda determinarea concentratiilor serice de electroliţi înaintea tratamentului cu cetuximab şi periodic în timpul tratamentului.
Se recomandă instituirea unui tratament de substituţie electrolitică.

CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:

– Reacţii adverse

– Incidenţa urmatoarelor reactii severe

– reacţii legate de prefuzie

– tulburări respiratorii

– reacţii cutanate

– tulburări electrolitice

– Comorbidităţi: afecţiuni cardiace sau pulmonare, afecţiuni hematologice, funcţie renală sau hepatică modificată.

– Non-responder: nu sunt disponibile date publicate

– Non-compliant: nu este cazul

RELUARE TRATAMENT (condiţii) – NA

PRESCRIPTORI
–    medici specialisti oncologie medicala

 

DEFINITIA AFECTIUNII: Cancer cu celule scuamoase al capului şi gâtului

STADIALIZAREA AFECTIUNII: Cancer cu celule scuamoase avansat local al capului şi gâtului CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
Cetuximab este indicat în asociere cu radioterapia, în tratamentul cancerelor epidermoide de cap şi gât; TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):
Se recomanda inceperea tratamentului cu cetuximab (Erbitux) cu o săptămână inaintea radioterapiei şi continuarea tratamentului cu cetuximab până la sfârşitul perioadei de radioterapie.
Erbitux se administreaza o data pe săptămână. Prima doza este de 400 mg cetuximab pe m2 de suprafaţă corporală. Fiecare dintre dozele săptămânale ulterioare este de cate 250 mg/m2. Inaintea primei perfuzii, pacienţilor trebuie să li se administreze premedicaţie cu un antihistaminic. Aceasta premedicaţie este recomandată înaintea tuturor perfuziilor ulterioare.
Dacă în timpul tratamentului cu Erbitux apar reacţii cutanate severe, terapia cu cetuximab trebuie intreruptă sau reduse dozele (vezi RCP secţiunea 4.4 reactii cutanate).

MONITORIZARE (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
Este necesară monitorizarea atentă în timpul perfuziei şi urmarirea pacientului cel puţin 1 oră dupa încheierea perfuziei (vezi RCP secţiunea 4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare)
Este recomandată acordarea unei atenţii deosebite în cazul pacienţilor cu un status redus al performanţelor fizice şi cu patologie cardio-pulmonară preexistentă.
Se recomanda determinarea concentraţiilor serice de electroliţi înaintea tratamentului cu cetuximab şi periodic în timpul tratamentului.
Se recomandă instituirea unui tratament de substituţie electrolitică.

CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:

– Reacţii adverse

– Incidenţa urmatoarelor reactii severe

– reacţii legate de prefuzie

– tulburări respiratorii

– reacţii cutanate

– tulburări electrolitice

– Comorbidităţi: afecţiuni cardiace sau pulmonare, afecţiuni hematologice, funcţie renală sau hepatică modificată

– Non-responder: nu sunt disponibile date publicate

PRESCRIPTORI: medici specialisti oncologie medicala