Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

V003D – DCI : SEVELAMER

Ultima actualizare: 27.07.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

    Indicaţii 

    Administrarea sevelamer hidroclorid este recomandată ca terapie de linia a doua în tratamentul hiperfosfatemiei în BCR stadiul 5D în cazuri selecţionate, la bolnavi dializaţi: cu hiperfosfatemie (> 5,5 mg/dL) persistentă chiar după 4 săptămâni de tratament adecvat (restricţie dietetică de fosfaţi, ajustarea dozelor de săruri de calciu la conţinutul în fosfaţi al alimentelor ingerate, adecvarea dializei) şi după o cură scurtă (4 săptămâni) de hidroxid de aluminiu sau atunci când există contraindicaţii ale sărurilor de calciu [(calcificări ectopice extinse, hipercalcemie (calcemiei totală corectată > 10,2 mg/dL, calciu ionic seric > 5,4 mg/dL), iPTH < 150 pg/mL (sub 2-3 x limita superioară a valorii normale a laboratorului) la două determinări consecutive]

    Tratament 

    Ţinta tratamentului 

    Controlul concentraţiei fosfaţilor serici (3,5-5,5 mg/dL). 

    Doze 

    Doza de iniţiere: 

  1. 800 mg de 3 ori pe zi, la bolnavi care nu primeau anterior săruri de calciu, dacă fosfatemia este 5, 6-7, 5 mg/dL şi la bolnavii anterior trataţi cu săruri de calciu în doză < 3g/zi;
  2. 1,6 g de 3 ori pe zi, la bolnavi care nu primeau anterior săruri de calciu, dacă fosfatemia este > 7, 5 mg/dL şi la bolnavii anterior trataţi cu săruri de calciu în doză > 3g/zi.

    Ajustarea dozei este recomandată după 2-3 săptămâni de tratament, în funcţie de fosfatemie: 

  1. > 5, 6 mg/dL – se creşte fiecare doză cu 400-800 mg;
  2. între 3,5-5,5 mg/dL – se menţine aceeaşi doză;
  3. < 3,5 mg/dL – se scade fiecare doză cu 400-800 mg.

    Monitorizare 

  1. calcemia (calciu ionic, calcemie totală corectată), fosfatemia şi produsul fosfo-calcic săptămânal până la atingerea valorilor ţintă şi la bolnavii în tratament concomitent cu activatori ai receptorilor vitaminei D, apoi lunar;
  2. iPTH – semestrial (în absenţa tratamentului cu activatori ai receptorilor vitaminei D);
  3. bicarbonatul seric – la 2 săptămâni interval în faza de iniţiere a tratamentului, apoi lunar;
  4. colesterolemia, trigliceridemia trebuie monitorizate trimestrial şi probele de coagulare semestrial.

    Întreruperea administrării 

    Este recomandată în caz de scădere a fosfatemiei sub 3,5 mg/dL, persistentă chiar după scăderea dozelor la două determinări lunare consecutive. 

    Prescriptori 

    Prescrierea şi monitorizarea tratamentului cu sevelamerum hidrocloricum va fi efectuată de către medicii nefrologi. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru sevelamerum hidrocloricum, deoarece tratamentul tulburărilor metabolismului mineral este inclus în serviciul de dializă.