Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

J009N – DCI : ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

Data ultimei actualizari: 27/01/2016

Indicaţii
Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerularară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomopatologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei B, cu replicare activă [AgHbe pozitiv şi > 104 copii VHB ADN/mL].

Tratament
Ţinta
Reducerea titrului copii ADN VHB/mL sub 20.000 şi negativarea AgHBe. Doze
Adefovirum dipivoxilum, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

 

eRFG (mL/min)

 

>= 50

30-50

10-29

< 10

HD

Adefovir

10 mg p.o.
la 24 ore

10 mg p.o.
la 48 ore

10 mg p.o.
la 72 ore

?

10 mg p.o.
la 7 zile

 

După 3 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni la cei AgHBe pozitiv şi nedefinit la cei AgHBe negativ cu monitoziare la 6 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

Monitorizare
Răspunsul la terapia anti-virală iniţial la 3 luni (titru copii ADN VHB), apoi la 6 luni. Apariţia rezistenţei impune utilizarea altui anti-viral (entecavirum).

Prescriptori
Medici specialişti nefrologi, cu aprobarea comisiilor CNAS.