Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

J002N – DCI : RIBAVIRINUM

Data ultimei actualizari: 27/01/2016

Indicaţii
Pacienţii cu: nefropatii glomerulare secundare [nefropatie glomerularară membranoasă, glomerulonefrită membrano-proliferativă tip I (crioglobulinemică), glomerulonefrite proliferative extracapilare cu depozite de complexe imune) confirmate anatomo-patologic şi infecţie virală cu virusul hepatitei C, cu replicare activă (titruri > 100 ARN VHC copii/mL), cu eRFG > 50 mL/min.

Tratament

Ţinta
Reducerea titrului sau titrului copii ARN VHC/mL cu 2 log sau nedectabil. Doze
Ribavirinum, în doze adaptate gradului deficitului funcţional renal:

Stadiul BCR

Ribavirinum

1-2 (eRFG > 60 mL/min)

800-1200 mg în două doze

3-4 (eRFG

400-800 mg

15-59 mL/min)

 (Nu este recomandată când eRFG < 50 mL/min)

5 (eRFG < 15 mL/min)

Nu este recomandată

 

După 3 luni se testează răspunsul la terapie: dacă răspunsul este pozitiv se continuă până la 12 luni, iar dacă este negativ, se opreşte terapia anti-virală.

Monitorizare
Răspunsul la terapia anti-virală la 3 luni (titru copii ARN VHC)

Prescriptori
Medici specialişti nefrologi, cu aprobarea comisiilor CAS.