Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

A014E – DCI: AGALSIDASUM BETA

Ultima actualizare: 27.04.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

  I. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN TRATAMENTUL DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

 1. Principalele manifestări din boala Fabry sunt:

    Renale: proteinurie, disfuncţii tubulare, insuficienţă renală cronică până la stadiul de uremie (decadele 4-5); 

    Cardiace: cardiomiopatie hipertrofică, aritmii, angor, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă; 

    Neurologice: acroparestezii, hipo sau anhidroză, intoleranţă la frig/căldură, accidente vasculare cerebrale ischemice; 

    Gastrointestinale: crize dureroase abdominale, diaree, greţuri, vomă, saţietate precoce; 

    ORL: hipoacuzie neurosenzorială progresivă, surditate unilaterală busc instalată, acufene, vertij 

    Pulmonare: tuse, disfuncţie ventilatorie obstructivă; 

    Cutanate: angiokeratoame; 

    Oculare: opacităţi corneene (cornea verticillata), cristalininene, modificări vascula retininene; 

    Osoase: osteopenie, osteoporoză. 

 1. Criterii de confirmare a diagnosticului de boală Fabry:

    subiecţi de sex masculin: nivel scăzut al activităţii a-galactozidazei A în plasma şi leucocite. 

    subiecţi de sex feminin: nivel scăzut al activităţii a-galactozidazei A în plasmă şi leucocite şi/sau mutaţie la nivelul genei GLA ce codifică a-galactozidaza A. 

    Sunt eligibili pentru includerea în tratamentul de substitutie enzimatică pacienţii cu diagnostic cert de boală Fabry. 

 1. Indicaţiile terapiei de substitutie enzimatică în boala Fabry:

    bărbaţi (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry; 

    băieţi: în prezenţa de manifestări semnificative* sau la asimptomatici, după vârsta de 10-13 ani; 

   * manifestări semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convenţional, proteinurie persistentă peste 300 mg/ 24 ore, filtrare glomerulară scăzută sub 80 ml/min/1,73 mp, afectare cardiacă semnificativă clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în antecedente, sau modificări ischemice cerebrale la RMN. 

    subiecţi de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezenţa de manifestări semnificative* sau dacă este documentată progresia afectărilor de organ. 

 1. Obiectivele terapiei de substituţie enzimatică: ameliorarea simptomatologiei şi prevenirea complicaţiilor tardive ale bolii Fabry.

  II. STABILIREA SCHEMEI DE TRATAMENT PRIN SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ LA PACIENŢII CU BOALĂ FABRY

    Tratamentul se face cu medicamentul agalsidasum beta care se administrază în perfuzie intravenoasă lentă la fiecare 2 săptămâni (2 administrări pe lună), în doză de 1 mg/Kg corp; rata de administrare la primele perfuzii nu trebuie să depăşească 15 mg agalsidasum beta/oră. 

    Durata tratamentului de substituţie enzimatică este indefinită, în principiu, pe tot parcursul vieţii. 

   III. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENTUL DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ 

 1. Lipsa de complianţă la tratament sau la evaluarea periodică
 2. Reacţii adverse severe la medicament
 3. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALA FABRY LA INIŢIEREA ŞI PE PARCURSUL TERAPIEI DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

 

       
 

Evaluare

Obiective, criterii şi mijloace

Periodicitatea evaluării, Recomandări

 

Generală

Date demografice
Activitatea enzimatică
Genotip
Anamneza şi ex. clinic obiectiv (greutate, înălţime)
Pedigree-ul clinic

iniţial
iniţial
iniţial
iniţial, la fiecare 6 luni*
iniţial, actualizat la fiecare 6 luni

 

Renală

Creatinină, uree serică

Iniţial, la fiecare 6 luni*

   

Proteinurie/ 24 ore sau raport proteinurie/ creatininurie din probă random

Iniţial, la fiecare 6 luni*

   

Rata filtrarii glomerulare (cl.creatininic)

Iniţial, la fiecare 6 luni*

   

Dializă, transplant (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni*

 

Cardiovasculară

Tensiunea arterială
ECG, echocardiografie

Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 24 luni la pacienţi ≤ 35 ani, la fiecare 12 luni la pacienţi > 35 ani*

   

Monotorizare Holter, coronarografie

Suspiciune aritmii, respectiv, angor

   

Aritmii (da/nu)
Angor (da/nu)
Infarct miocardic (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*

   

Insuficienţă cardiacă congestivă (da/nu)
Investigaţii/intervenţii cardiace semnificative (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*

 

Neurologică

Perspiraţie (normală, hipohidroză, anhidroză)

Iniţial, la fiecare 6 luni

   

Toleranţa la căldură/ frig
Durere cronică/acută (da/nu), tratament
Depresie (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni
Iniţial, la fiecare 6 luni
Iniţial, la fiecare 6 luni

   

Accident vascular cerebral ischemic (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni*

   

Atac ischemic cerebral tranzitor (da/nu)
Examinare imagistică cerebrală RMN (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 24- 36 luni*

 

ORL

Hipoacuzie, acufene, vertij (da/nu) Audiograma

Iniţial, la fiecare 6 luni
Iniţial, la fiecare 24- 36 luni*

 

Gastroenterologică

Dureri abdominale, diaree (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni

 

Dermatologică

Angiokeratoame (prezenţă, evoluţie)

Iniţial, la fiecare 6 luni

 

Respiratorie

Tuse, sindrom de obstrucţie bronşică (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni

   

Fumat (da/nu)

Iniţial, la fiecare 6 luni

   

Spirometrie

iniţial, anual dacă este anormală, dacă este

     

normală la fiecare 24-36 luni

 

Oftalmologică

Acuitate vizuală, oftalmoscopie,
ex. biomicroscopic

iniţial, anual dacă există tortuozităţi ale vaselor retiniene

 

Alte teste de laborator

Profil lipidic

iniţial, anual

 

Profil trombofilie (proteina C, proteina S, antitrombina III, etc.)

iniţial, dacă este accesibil

 

Teste de laborator specializate

GL-3 plasmatică, anticorpi IgG serici anti- agalsidasum beta

Iniţial pentru GL-3 plasmatic, la 6 luni de la iniţierea tratamentului pentru ambele, dacă sunt accesibile

 

Durere/calitatea vieţii

Chestionar “Inventar sumar al durerii”
Chestionar de sănătate mos-36 (SF- 36)
Chestionar PedsQL (copii)

Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*

 

Efecte adverse ale terapiei

 

Monitorizare continuă

 

   Notă  

   * Evaluare necesară la modificare schemei terapeutice sau la apariţia unor complicaţii/evenimente renale, cardiovasculare sau cerebrovasculare 

 

 1. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALĂ FABRY CE NU BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT DE SUBSTITUTIE ENZIMATICĂ se face conform criteriilor şi mijloacelor expuse la punctul D, dar cu periodicitate anuală.
 2. MĂSURI TERAPEUTICE ADJUVANTE ŞI PREVENTIVE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE MANIFESTĂRI ALE BOLII FABRY

 

       
 

Domeniu de patologie

Manifestări

Tratment adjuvant şi profilactic

 

Renală

Proteinurie
Uremie

Inhibitori ai ECA sau blocanţi ai receptoprilor de angiotensină;
Dializă sau transplant renal (donator cu boală Fabry exclus);

 

Cardiovasculară

Hipertensiune arterială
Hiperlipidemie
Bloc A-V de grad înalt, bradicardie sau tahiaritmii severe
Stenoze coronariene semnificative
Insuficienţă cardiacă severă

Inhibitori ai ECA, blocanţi ai canalelor de calciu pentru combaterea disfuncţiei endoteliale şi a vasospasmului;
Statine;
Cardiostimulare permanentă; PTCA sau by-pass aortocoronarian;
Transplant cardiac;

 

Neurologică

Crize dureroase şi acroparestezii
Profilaxia accidentelor vasculocerebrale
Depresie, anxietate, abuz de medicamente

Evitarea efortului fizic, a circumstanţelor care provocă crizele; fenitoin, carbamazepin, gabapentin;
Aspirină 80 mg/zi la bărbaţi > 30 ani şi femei > 35 ani; Clopidogrel dacă aspirina nu este tolerată; ambele după accident vasculocerebral ischemic sau atac ischemic tranzitor.
Aport adecvat de vit. B12, 6, C,folat.
Ex.psihiatric, inhibitori ai recaptării serotoninei;

 

ORL

Vertij
Hipoacuzie
Surditate

Trimetobenzamidă, proclorperazină;
Protezare auditivă;
Implant cohlear;

 

Dermatologică

Angiokeratoame

Terapie cu laser;

 

Respiratorie

 

Abandonarea fumatului, bronhodilatatoare;

 

Gastrointestinală

Stază gastrică

Mese mici, fracţionate; metoclopramid

 

 1. PRESCRIPTORI

    Medicii din specialităţile nefrologie, cardiologie, genetică medicală, pediatrie, neurologie. 

 

“ANEXA 2”  

 

REFERAT DE JUSTIFICARE
În atenţia Comisiei Naţionale pentru aprobarea tratamentului în boala Fabry 

 

BOALA FABRY 

 

    FO nr. Aflat în evidenţă din …………………… 

    Număr dosar/ 

    Pacient 

    Nume …………………….. Prenume ………………………………. 

    Data naşterii ………………. CNP ………………………………… 

    Adresa ……………………………………………………………. 

    Telefon …………………………………………………………… 

    Casa de Asigurări de Sănătate ……………………………………….. 

 

    Medic curant 

    Nume ………………………….. Prenume ………………………… CNP ……………………………… 

    Parafa şi semnătura ………………………………… 

    Specialitatea ……………………………………… 

    Unitatea sanitară ………………………………….. 

 

 1. Solicitare:

    Iniţială: [] Da [] Nu 

    În continuare: [] Da [] Nu 

    Doza de agalzidază beta recomandată ………………………………….. 

 1. Date clinice

    Talia ………………. (cm) 

    Greutatea …………… (Kg) 

    Data debutului clinic ……………………………. 

    Data confirmării diagnosticului …………………… 

    Metoda de diagnostic utilizată: 

    determinarea activităţii alfa-galactozidazei plasmatice şi leucocitare – valori ……………../(valori de referinţă ale laboratorului ……………) 

    (Se anexează în copie buletinul de analiză) 

    Analiza ADN: mutaţia identificată ………………………………….. 

    (Se anexează în copie buletinul de analiză) 

 1. Evaluarea renală

    Data ……………………………. 

    Creatinina serică ………………… 

    Uree serică ……………………… 

    Proteinurie ……………………… 

    Creatininurie ……………………. 

    Clearance creatininic …………….. 

    Dializă [] Da [] Nu 

    Transplant renal [] Da [] Nu 

 1. Evaluarea cardiovasculară

    Data ……………………………. 

    Tensiunea arterială ………………. 

    Cardiomiopatie hipertrofică [] Da [] Nu 

    Aritmii [] Da [] Nu 

    Angor [] Da [] Nu 

    Infarct miocardic [] Da [] Nu 

    Insuficienţă cadiacă congestivă [] Da [] Nu 

    Electrocardiogramă [] Da [] Nu 

    Ecocardiografie [] Da [] Nu 

    Investigaţii/intervenţii cardiace semnificative [] Da [] Nu 

 1. Evaluarea neurologică

    Data ……………………………. 

    Perspiraţie (normală, hipohidroză, anhidroză) ……….. 

    Toleranţa la caldură/frig …………………………. 

    Durere cronică/acută ……………………………… 

    Tratament antialgic ………………………………. 

    Depresie [] Da [] Nu 

    Accident vascular cerebral [] Da [] Nu 

    Atac ischemic cerebral tranzitor [] Da [] Nu 

    Examinare imagistică cerebrală [] Da [] Nu 

 1. Evaluare ORL

    Data ……………………………. 

    Hipoacuzie/Surditate [] Da [] Nu 

    Acufene [] Da [] Nu 

    Vertij [] Da [] Nu 

    Audiograma [] Da [] Nu 

 1. Evaluare gastroenterologică

    Data ……………………………. 

    Dureri abdominale [] Da [] Nu 

    Diaree [] Da [] Nu 

 1. Evaluare dermatologică

    Data ……………………………. 

    Angiokeratoame (prezenţă, evoluţie) 

 1. Evaluare respiratorie

    Data ……………………………. 

    Tuse [] Da [] Nu 

    Sindrom de obstrucţie bonşică [] Da [] Nu 

    Spirometrie [] Da [] Nu 

 1. Evaluare oftalmologică

    Data ……………………………. 

    Acuitate vizuală [] Da [] Nu 

    Oftalmoscopie [] Da [] Nu 

    Ex. biomicroscopic [] Da [] Nu 

 1. Durere/calitatea vieţii (chestionare)

    Data completării …………………. 

    Chestionar “Inventar sumar al durerii” 

    Chestionar de sănătate mos-36 (SF-36) 

    Chestionar PedsQL (copii) 

 1. Efecte adverse ale terapiei cu agalzidază beta (până la data actualei evaluări) …………………………….
 2. Alte afecţiuni (în afară de boala Fabry) ……………………………………………………………………….

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

 1. Scurtă prezentare de către medicul curant a aspectelor esenţiale privind istoricul şi evoluţia bolii la pacientul respectiv

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

 1. Tratamentul recomandat în boala Fabry:

    Agalzidază beta 

    Doza recomandată: 1 mg/kg.corp, la fiecare 2 săptămâni 

    Perioada de tratament recomandată: 26 săptămâni 

    Nr. total de flacoane AGALZIDAZĂ BETA a 35 mg …………………… pentru perioada recomandată. 

 1. Alte observaţii referitoare la tratament

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    Semnătura şi parafa medicului curant 

 

“ANEXA 3”  

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 

 

    Subsemnatul …………………………, CNP ………………………., domiciliat în ……………………………, telefon ………………….. suferind de boala Fabry cu care am fost diagnosticat din data de ………….., am fost pe deplin informat în legătură cu manifestările şi complicaţiile posibile ale bolii. 

    Am fost pe deplin informat asupra beneficiilor tratamentului cu agalzidază beta privind ameliorarea simptomelor actuale şi prevenirea complicaţiilor ulterioare. 

    De asemenea, am fost informat în legătură cu necesitatea administrării în perfuzie a tratamentului cu agalzidază beta tot la două săptămîni pe termen nelimitat, precum şi în legătură cu riscurile acestui tratament. 

    Mă angajez să respect cu stricteţe toate prescripţiile medicale legate de tratamentul cu agalzidază beta şi măsurile adjuvante şi profilactice. 

    Mă angajez să respect cu stricteţe recomandările privind evaluările medicale periodice necesare pe tot parcursul administrării tratamentului cu agalzidază beta. 

    Sunt de acord să mi se aplice tratamentul cu agalzidază beta, pecum şi cu condiţionările aferente menţionate mai sus. 

 

    Nume prenume pacient, 

Semnătura, 

    Nume prenume medic curant, 

Semnătura, 

    Data ………………………..