Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

A014E – DCI: AGALSIDASUM BETA

Data ultimei actualizari: 14/01/2016

I.    CRITERII  DE  ELIGIBILITATE  PENTRU  INCLUDEREA  ÎN  TRATAMENTUL  DE  SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ
1.    Principalele manifestări din boala Fabry sunt:
–    Renale: proteinurie, disfuncţii tubulare, insuficienţă renală cronică până la stadiul de uremie (decadele 4-5);
–    Cardiace: cardiomiopatie hipertrofică, aritmii, angor, infarct miocardic, insuficienţă cardiacă;
–    Neurologice: acroparestezii, hipo sau anhidroză, intoleranţă la frig/căldură, accidente vasculare cerebrale ischemice;
–    Gastrointestinale: crize dureroase abdominale, diaree, greţuri, vomă, saţietate precoce;
–    ORL: hipoacuzie neurosenzorială progresivă, surditate unilaterală busc instalată, acufene, vertij
–    Pulmonare: tuse, disfuncţie ventilatorie obstructivă;
–    Cutanate: angiokeratoame;
–    Oculare: opacităţi corneene (cornea verticillata), cristalininene, modificări vascula retininene;
–    Osoase: osteopenie, osteoporoză.
2.    Criterii de confirmare a diagnosticului de boală Fabry:
–    subiecţi de sex masculin: nivel scăzut al activităţii a-galactozidazei A în plasma şi leucocite.
–    subiecţi de sex feminin: nivel scăzut al activităţii a-galactozidazei A în plasmă şi leucocite şi/sau mutaţie la nivelul genei GLA ce codifică a-galactozidaza A.
Sunt eligibili pentru includerea în tratamentul de substitutie enzimatică pacienţii cu diagnostic cert de boală Fabry.
3.    Indicaţiile terapiei de substitutie enzimatică în boala Fabry:
–    bărbaţi (> 16 ani): după confirmarea diagnosticului de boală Fabry;
–    băieţi: în prezenţa de manifestări semnificative* sau la asimptomatici, după vârsta de 10-13 ani;
* manifestări semnificative sunt considerate: acroparestezii cronice rezistente la tratamentul convenţional, proteinurie persistentă peste 300 mg/ 24 ore, filtrare glomerulară scăzută sub 80 ml/min/1,73 mp, afectare cardiacă semnificativă clinic, accident vascular cerebral sau atacuri ischemice tranzitorii în antecedente, sau modificări ischemice cerebrale la RMN.
–    subiecţi de sex feminin (toate vârstele): monitorizare; se instituie terapia în prezenţa de  manifestări
semnificative* sau dacă este documentată progresia afectărilor de organ.
4.    Obiectivele terapiei de substituţie enzimatică: ameliorarea simptomatologiei şi prevenirea complicaţiilor tardive ale bolii Fabry.

II.    STABILIREA SCHEMEI DE TRATAMENT PRIN SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ LA PACIENŢII CU BOALĂ FABRY
Tratamentul se face cu medicamentul agalsidasum beta care se administrază în perfuzie intravenoasă lentă la fiecare 2 săptămâni (2 administrări pe lună), în doză de 1 mg/Kg corp; rata de administrare la primele perfuzii nu trebuie să depăşească 15 mg agalsidasum beta/oră.
Durata tratamentului de substituţie enzimatică este indefinită, în principiu, pe tot parcursul vieţii.
III.    CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENTUL DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ
1.    Lipsa de complianţă la tratament sau la evaluarea periodică
2.    Reacţii adverse severe la medicament
D.  EVALUAREA  ŞI  MONITORIZAREA  PACIENŢILOR  CU  BOALA  FABRY  LA  INIŢIEREA  ŞI  PE PARCURSUL TERAPIEI DE SUBSTITUŢIE ENZIMATICĂ

 

Evaluare Obiective, criterii şi mijloace Periodicitatea evaluării, Recomandări
Generală Date demografice Activitatea enzimatică Genotip
Anamneza şi ex. clinic obiectiv (greutate, înălţime) Pedigree-ul clinic
iniţial iniţial iniţial
iniţial, la fiecare 6 luni*
iniţial, actualizat la fiecare 6 luni
Renală Creatinină, uree serică Iniţial, la fiecare 6 luni*
  Proteinurie/ 24 ore sau raport proteinurie/ creatininurie din probă random Iniţial, la fiecare 6 luni*
  Rata filtrarii glomerulare (cl.creatininic) Iniţial, la fiecare 6 luni*
  Dializă, transplant (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni*
Cardiovasculară Tensiunea arterială ECG,  echocardiografie Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 24 luni la
pacienţi ≤ 35
ani, la fiecare 12 luni la pacienţi > 35 ani*
  Monotorizare Holter, coronarografie Suspiciune aritmii, respectiv, angor
  Aritmii (da/nu) Angor (da/nu)
Infarct miocardic (da/nu)
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
  Insuficienţă cardiacă congestivă (da/nu) Investigaţii/intervenţii cardiace  semnificative (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Neurologică Perspiraţie (normală, hipohidroză,  anhidroză) Iniţial, la fiecare 6 luni
  Toleranţa la căldură/ frig Durere cronică/acută
(da/nu), tratament
Iniţial, la fiecare 6 luni
Iniţial, la fiecare
  Depresie (da/nu) 6 luni
Iniţial, la fiecare 6 luni
  Accident vascular cerebral ischemic (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni*
  Atac ischemic cerebral tranzitor (da/nu) Examinare imagistică cerebrală RMN (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 24- 36 luni*
ORL Hipoacuzie, acufene, vertij (da/nu) Audiograma Iniţial, la fiecare 6 luni
Iniţial, la fiecare 24- 36 luni*
Gastroenterologică Dureri abdominale, diaree (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni
Dermatologică Angiokeratoame  (prezenţă, evoluţie) Iniţial, la fiecare 6 luni
Respiratorie Tuse, sindrom de obstrucţie bronşică (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni
  Fumat (da/nu) Iniţial, la fiecare 6 luni
  Spirometrie iniţial, anual dacă este anormală, dacă este
    normală la fiecare 24-36 luni
Oftalmologică Acuitate vizuală, oftalmoscopie,
ex. biomicroscopic
iniţial, anual dacă există tortuozităţi ale vaselor retiniene
Alte teste de laborator Profil lipidic iniţial, anual
Profil trombofilie (proteina C, proteina S, antitrombina III, etc.) iniţial, dacă este accesibil
Teste de laborator specializate GL-3 plasmatică, anticorpi IgG serici anti- agalsidasum beta Iniţial pentru GL- 3 plasmatic, la 6 luni de la iniţierea tratamentului pentru ambele, dacă sunt accesibile
Durere/calitatea vieţii Chestionar “Inventar sumar al durerii”
Chestionar de sănătate mos-36 (SF- 36)
Chestionar PedsQL (copii)
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Iniţial, la fiecare 6 luni*
Efecte adverse ale terapiei   Monitorizare continuă

Notă

* Evaluare necesară la modificare schemei terapeutice sau la apariţia unor complicaţii/evenimente renale, cardiovasculare sau cerebrovasculare

IV. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PACIENŢILOR CU BOALĂ FABRY CE NU BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT DE SUBSTITUTIE ENZIMATICĂ se face conform criteriilor şi mijloacelor expuse la punctul D, dar cu periodicitate anuală.

V. MĂSURI TERAPEUTICE ADJUVANTE ŞI PREVENTIVE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE MANIFESTĂRI ALE BOLII FABRY

Domeniu de patologie Manifestări Tratment adjuvant şi profilactic
Renală Proteinurie Uremie Inhibitori ai ECA sau blocanţi ai receptoprilor de angiotensină;
Dializă sau transplant renal (donator cu boală Fabry exclus);
Cardiovasculară Hipertensiune  arterială Hiperlipidemie
Bloc A-V de grad înalt, bradicardie sau tahiaritmii severe Stenoze coronariene semnificative Insuficienţă cardiacă severă
Inhibitori ai ECA, blocanţi ai canalelor de calciu pentru combaterea disfuncţiei endoteliale şi a vasospasmului;
Statine;
Cardiostimulare permanentă; PTCA sau by-pass  aortocoronarian; Transplant cardiac;
Neurologică Crize dureroase şi acroparestezii Profilaxia  accidentelor vasculocerebrale Depresie, anxietate, abuz de medicamente Evitarea efortului fizic, a circumstanţelor care provocă crizele; fenitoin, carbamazepin, gabapentin;
Aspirină 80 mg/zi la bărbaţi > 30 ani şi femei > 35 ani; Clopidogrel dacă aspirina nu este tolerată; ambele după accident vasculocerebral  ischemic sau atac ischemic tranzitor.
Aport adecvat de vit. B12, 6, C,folat.
Ex.psihiatric, inhibitori ai recaptării serotoninei;
ORL Vertij Hipoacuzie Surditate Trimetobenzamidă, proclorperazină; Protezare auditivă; Implant cohlear;
Dermatologică Angiokeratoame Terapie cu laser;
Respiratorie   Abandonarea  fumatului, bronhodilatatoare;
Gastrointestinală Stază gastrică Mese mici, fracţionate; metoclopramid

VI. PRESCRIPTORI

Medicii din specialităţile nefrologie, cardiologie, genetică medicală, pediatrie, neurologie.

 

REFERAT DE JUSTIFICARE

În atenţia Comisiei Naţionale pentru aprobarea tratamentului în boala Fabry BOALA FABRY

FO nr. Aflat în evidenţă din …………………… Număr dosar/

Pacient

Nume …………………….. Prenume ……………………………….

Data naşterii ………………. CNP …………………………………

Adresa …………………………………………………………….

Telefon ……………………………………………………………

Casa de Asigurări de Sănătate ………………………………………..

 

 

Medic curant

Nume ………………………….. Prenume ………………………… CNP ……………………………… Parafa şi semnătura …………………………………

Specialitatea ………………………………………

Unitatea sanitară …………………………………..

 

 

 1. Solicitare: Iniţială: [] Da [] Nu

În continuare: [] Da [] Nu

Doza de agalzidază beta recomandată …………………………………..

 1. Date clinice

Talia ………………. (cm)

Greutatea …………… (Kg)

Data debutului clinic …………………………….

Data confirmării diagnosticului …………………… Metoda de diagnostic utilizată:

 • determinarea activităţii alfa-galactozidazei plasmatice şi leucocitare – valori ……………../(valori de referinţă ale laboratorului ……………)

(Se anexează în copie buletinul de analiză)

Analiza ADN: mutaţia identificată ………………………………….. (Se anexează în copie buletinul de analiză)

 1. Evaluarea renală

Data …………………………….

Creatinina serică …………………

Uree serică ………………………

Proteinurie ………………………

Creatininurie ……………………. Clearance creatininic …………….. Dializă [] Da [] Nu

Transplant renal [] Da [] Nu

 1. Evaluarea cardiovasculară Data …………………………….

Tensiunea arterială ………………. Cardiomiopatie hipertrofică [] Da [] Nu Aritmii [] Da [] Nu

Angor [] Da [] Nu

Infarct miocardic [] Da [] Nu

Insuficienţă cadiacă congestivă [] Da [] Nu

 

Electrocardiogramă [] Da [] Nu Ecocardiografie [] Da [] Nu

Investigaţii/intervenţii cardiace semnificative [] Da [] Nu

 1. Evaluarea neurologică Data …………………………….

Perspiraţie (normală, hipohidroză, anhidroză) ……….. Toleranţa la caldură/frig ………………………….

Durere cronică/acută ………………………………

Tratament antialgic ………………………………. Depresie [] Da [] Nu

Accident vascular cerebral [] Da [] Nu

Atac ischemic cerebral tranzitor [] Da [] Nu Examinare imagistică cerebrală [] Da [] Nu

 1. Evaluare ORL

Data …………………………….

Hipoacuzie/Surditate [] Da [] Nu Acufene [] Da [] Nu

Vertij [] Da [] Nu Audiograma [] Da [] Nu

 1. Evaluare gastroenterologică Data …………………………….

Dureri abdominale [] Da [] Nu Diaree [] Da [] Nu

 1. Evaluare dermatologică Data …………………………….

Angiokeratoame (prezenţă, evoluţie)

 1. Evaluare respiratorie Data …………………………….

Tuse [] Da [] Nu

Sindrom de obstrucţie bonşică [] Da [] Nu Spirometrie [] Da [] Nu

 1. Evaluare oftalmologică Data …………………………….

Acuitate vizuală [] Da [] Nu Oftalmoscopie [] Da [] Nu

Ex. biomicroscopic [] Da [] Nu

 1. Durere/calitatea vieţii (chestionare) Data completării …………………. Chestionar “Inventar sumar al durerii” Chestionar de sănătate mos-36 (SF-36) Chestionar PedsQL (copii)
 2. Efecte adverse ale terapiei cu agalzidază beta (până la data actualei evaluări) …………………………….
 3. 13. Alte afecţiuni (în afară de boala Fabry) ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Scurtă prezentare de către medicul curant a aspectelor esenţiale privind istoricul şi evoluţia bolii la pacientul respectiv

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tratamentul recomandat în boala Fabry: Agalzidază beta

 

Doza recomandată: 1 mg/kg.corp, la fiecare 2 săptămâni Perioada de tratament recomandată: 26 săptămâni

Nr. total de flacoane AGALZIDAZĂ BETA a 35 mg …………………… pentru perioada recomandată.

 1. Alte observaţii referitoare la tratament

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Semnătura şi parafa medicului curant

 

“ANEXA 3″

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT

 

 

Subsemnatul …………………………, CNP ………………………., domiciliat în ……………………………, telefon

………………….. suferind de boala Fabry cu care am fost diagnosticat din data de ………….., am fost pe deplin informat în legătură cu manifestările şi complicaţiile posibile ale bolii.

Am fost pe deplin informat asupra beneficiilor tratamentului cu agalzidază beta privind ameliorarea simptomelor actuale şi prevenirea complicaţiilor ulterioare.

De asemenea, am fost informat în legătură cu necesitatea administrării în perfuzie a tratamentului cu agalzidază beta tot la două săptămîni pe termen nelimitat, precum şi în legătură cu riscurile acestui tratament.

Mă angajez să respect cu stricteţe toate prescripţiile medicale legate de tratamentul cu agalzidază beta şi măsurile adjuvante şi profilactice.

Mă angajez să respect cu stricteţe recomandările privind evaluările medicale periodice necesare pe tot parcursul administrării tratamentului cu agalzidază beta.

Sunt de acord să mi se aplice tratamentul cu agalzidază beta, pecum şi cu condiţionările aferente menţionate mai sus.

 

 

Nume prenume pacient, Nume prenume medic curant, Data ………………………..

 

Semnătura, Semnătura,