Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

A002C – DCI : PALONOSETRONUM

Data ultimei actualizari: 03/05/2017

   I.Definiţia afecţiunii: EMESIS indus de chimioterapie: simptome acute de greaţă şi varsatură asociate chimioterapiei înalt şi moderat emetogene

   II.Stadializarea afecţiunii:

    EMESIS-UL 

    Anticipator (inainte de instituirea chimioterapiei) 

    Acut (aparut în primele 24 h postchimioterapie) 

    Cu debut tardiv (aparut intre 24 h şi 120 h postchimioterapie) 

   III. Criterii de includere (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.) 

    vârsta: peste 18 ani 

    tratamentul poate fi administrat oricarui pacient care se afla în regim terapeutic cu antineoplazice/chimioterapice inalt şi moderat emetogene 

  IV. Tratament (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)

    doza: administrare unica – o doza de palonosetron este de 0,25 mg, intravenos, în bolus, cu 30 de minute inainte de inceperea chimioterpiei 

    > nu este necesară ajustarea sau scaderea dozelor 

    > studiile clinice au demonstrat siguranta utilizarii pana la 9 cicluri de chimioterapie 

  V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)

    parametrii clinici: 

    raspuns complet (fără emeza şi fără medicatie de urgenta) 

    control complet (raspuns complet şi nu mai mult de greata usoara) 

    fără greaţă (conform Scala Likert) 

    parametrii paraclinici: În timpul tratamentului cu palonosetron (Aloxi), nu s-au inregistrat modificari ale testelor de laborator, semnelor vitale şi EKG. 

    periodicitate: respecta periodicitatea chimioterapiei instituite 

  VI. Criterii de excludere din tratament:

    Reacţii adverse severe 

    Co-morbidităţi – nu este cazul 

    Non-responder: nu exista criterii de excludere/renuntare la medicatie antiemetica la pacienţii care prezinta emeza refractara la tratament şi necesita medicatie de urgenţă 

    Non-compliant – nu se aplică 

   VII. Reluare tratament (conditii) – NA 

   VIII. Prescriptori: Medici din specialitatile oncologie medicala şi oncologie hematologica