Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

A002C – DCI : PALONOSETRONUM

Ultima actualizare: 27.07.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

I. Definiţia afecţiunii: EMESIS indus de chimioterapie: simptome acute de greaţă şi varsatură asociate chimioterapiei înalt şi moderat emetogene

II. Stadializarea afecţiunii:

    EMESIS-UL 

    Anticipator (inainte de instituirea chimioterapiei) 

    Acut (aparut în primele 24 h postchimioterapie) 

    Cu debut tardiv (aparut intre 24 h şi 120 h postchimioterapie) 

III. Criterii de includere (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.) 

    vârsta: peste 18 ani 

    tratamentul poate fi administrat oricarui pacient care se afla în regim terapeutic cu antineoplazice/chimioterapice inalt şi moderat emetogene

IV. Tratament (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)

    doza: administrare unica – o doza de palonosetron este de 0,25 mg, intravenos, în bolus, cu 30 de minute inainte de inceperea chimioterpiei 

    > nu este necesară ajustarea sau scaderea dozelor 

    > studiile clinice au demonstrat siguranta utilizarii pana la 9 cicluri de chimioterapie 

V. Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)

    parametrii clinici: 

    raspuns complet (fără emeza şi fără medicatie de urgenta) 

    control complet (raspuns complet şi nu mai mult de greata usoara) 

    fără greaţă (conform Scala Likert) 

    parametrii paraclinici: În timpul tratamentului cu palonosetron (Aloxi), nu s-au inregistrat modificari ale testelor de laborator, semnelor vitale şi EKG. 

    periodicitate: respecta periodicitatea chimioterapiei instituite 

VI. Criterii de excludere din tratament:

    Reacţii adverse severe 

    Co-morbidităţi – nu este cazul 

    Non-responder: nu exista criterii de excludere/renuntare la medicatie antiemetica la pacienţii care prezinta emeza refractara la tratament şi necesita medicatie de urgenţă 

    Non-compliant – nu se aplică 

VII. Reluare tratament (conditii) – NA 

VIII. Prescriptori: Medici din specialitatile oncologie medicala şi oncologie hematologica