Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

A002C – DCI : PALONOSETRONUM

Data ultimei actualizari: 14/01/2016

I.    Definiţia afecţiunii: EMESIS indus de chimioterapie: simptome acute de greaţă şi varsatură asociate chimioterapiei înalt şi moderat emetogene

II.    Stadializarea  afecţiunii: EMESIS-UL
▪    Anticipator (inainte de instituirea chimioterapiei)
▪    Acut (aparut în primele 24 h postchimioterapie)
▪    Cu debut tardiv (aparut intre 24 h şi 120 h postchimioterapie)

III.    Criterii de includere (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
–    vârsta: peste 18 ani
–    tratamentul    poate    fi    administrat    oricarui    pacient    care    se    afla    în    regim    terapeutic    cu antineoplazice/chimioterapice inalt şi moderat emetogene

IV.    Tratament (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)
–    doza: administrare unica – o doza de palonosetron este de 0,25 mg, intravenos, în bolus, cu 30 de minute inainte de inceperea chimioterpiei
–    > nu este necesară ajustarea sau scaderea dozelor
–    > studiile clinice au demonstrat siguranta utilizarii pana la 9 cicluri de chimioterapie

V.    Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
–    parametrii clinici:
▪    raspuns complet (fără emeza şi fără medicatie de urgenta)
▪    control complet (raspuns complet şi nu mai mult de greata usoara)
▪    fără greaţă (conform Scala Likert)
–    parametrii paraclinici: În timpul tratamentului cu palonosetron (Aloxi), nu s-au inregistrat modificari ale testelor de laborator, semnelor vitale şi EKG.
–    periodicitate: respecta periodicitatea chimioterapiei instituite

VI.    Criterii de excludere din tratament:
–    Reacţii adverse severe
–    Co-morbidităţi – nu este cazul
–    Non-responder: nu exista criterii de excludere/renuntare la medicatie antiemetica la pacienţii care prezinta emeza refractara la tratament şi necesita medicatie de urgenţă
–    Non-compliant – nu se aplică

VII.    Reluare tratament (conditii) – NA

VIII.    Prescriptori: Medici din specialitatile oncologie medicala şi oncologie hematologica