Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

N006F – DCI : AMISULPRIDUM

Ultima actualizare: 27.04.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

    Forme farmaceutice: orale 

  I. Indicaţii:

    Tulburări schizofrenice acute sau cronice, caracterizate prin simptome pozitive sau negative, inclusiv cazurile în care predomină simptomele negative, la pacienţii peste 18 ani 

  II. Alte indicaţii:

    Episod depresiv cu simptome psihotice 

   III. Doze: 

    100-800 mg/zi 

  IV. Criterii de includere:

    Diagnostic ICD 10 

  V. Monitorizare:

    Toleranţă, eficacitate, comorbidităţi 

  VI. Evaluare:

    1-2 luni 

   VII. Prescriptori: 

    Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. 

    Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru.