Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

N0021F – DCI : METHYLFENIDATUM

Ultima actualizare: 27.04.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

  I. Definitia afecţiunii

    Tulburările hiperkinetice şi de deficit atenţional sunt un sindrom distinct de tulburări psihice cu debut înainte de 5 ani, cu durată îndelungată, ce afectează predominent sexul masculin. Afectarea atenţiei şi hiperactivitatea sunt excesive pentru vârstă. Afectarea atenţiei include dificultăţi de concentrare, dispersia atenţiei, întreruperea prematură a activităţilor şi trecerea către altele. Se împleteşte cu hiperactivitatea, mişcarea excesivă, incapacitatea de control în situaţii structurate, dezinhibiţie, impulsivitate, dificultăţi şcolare. 

  II. Stadializarea afecţiunii

    Debut timpuriu cu evoluţie relativ constantă de-a lungul copilăriei, o oarecare tendinţă de diminuare a hiperactivităţii după adolescenţă cu menţinerea frecventă a tulburărilor de atenţie în perioada de adult. Se pot adăuga tulburarea de opoziţie, tulburări de adaptare şcolară, tulburări de conduită. 

   III. Criterii de includere 

    Criterii ICD-10, chestionare psihologice. 

  IV. Tratament

    Indicaţie: copii cu vârsta peste 6 ani şi adolescenţi până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri. 

    Perioada de tratament este stabilită de medicul curant în funcţie de evoluţia simptomatologiei. 

    Metilfenidatum – forme farmaceutice cu eliberare prelungită în doze de 1,5 – 2 mg/kg/zi. Iniţierea se face cu doza minimă de 18 mg. Evaluarea terapiei se face după o săptămână. Creşterea dozei se face cu 18 mg. Doza se individualizează în funcţie de respondenţa terapeutică. 

    Metilfenidatum – forme farmaceutice cu eliberare modificată. Iniţierea se face cu doza minimă de 10 mg. Evaluarea terapiei se face după o săptămână. Creşterea dozei se face cu 10 mg. Doza se individualizează în funcţie de respondenţa terapeutică. 

  V. Monitorizarea tratamentului

    Parametrii care se evaluează: 

    Starea clinică; 

    Eficienţă terapeutică; 

    Evoluţia stării somatice. 

  VI. Criterii de excludere:

    Non-respondenţă la preparat; 

    Intoleranţa la preparat (hipersensibilitate, reacţii adverse); 

    Non-complianţă terapeutică; Înlocuirea preparatului se poate face cu atomoxetina. Schimbarea preparatului va fi efectuată de medical curant care dispensarizează pacientul în funcţie de răspunsul la tratament, reacţii adverse. 

   VII. Reluarea tratamentului 

    Medicamentul se reia după perioade de pauza terapeutică, în situaţii de agravarea simptomatologiei, la accentuarea dificultăţilor de adaptare socială. 

   VIII. Prescriptori 

    Medicii din specialităţile psihiatrie, psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă. 

    Medicii din specialităţile neurologie şi neurologie pediatrică pentru formele simptomatice a ADHD cu comorbidităţi neurologice evidente, pentru o perioadă de 3 luni, după care, pentru evitarea comorbidităţilor psihiatrice este necesară reevaluarea diagnosticului şi tratamentului în colaborare cu un medic din specialităţile psihiatrie sau psihiatrie/neuropsihiatrie pediatrică. 

    Tratamentul poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală. Dacă medicul curant constată apariţia unor reacţii adverse majore la tratamentul cu metilfenidatum sau lipsa de complianţă a pacienţilor la terapie, va decide întreruperea terapiei şi/sau înlocuirea preparatului. Decizia de întrerupere a terapiei şi/sau înlocuirea preparatului va fi adusă şi la cunoştinţa medicilor care au continuat prescrierea, după caz.