Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

L032C – DCI : FILGRASTIMUM/PEGFILGRASTIMUM

Data ultimei actualizari: 17/02/2016

INDICATII: tumori maligne
STADIALIZAREA AFECTIUNII: nu este aplicabil
CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
1.    Profilaxia primara a neutropeniei febrile:
1.1.    Regimuri de chimioterapie cu risc cunoscut de aparitie a neutropeniei febrile >= 20%
1.2.    În cazurile în care reducerea dozei citostaticelor ar influenta negativ evolutia pacientului (OS; DFS)
1.3.    infectie cu HIV
1.4.    pacient >= 65 ani tratat curativ pentru LNH agresiv (CHOP sau scheme intensificate)
2.    Profilaxie secundara a neutropeniei febrile:
2.1.    infectii documentate în cursul ciclului precedent cu risc letal, asociate cu neutropenie febrila;
2.2.    toleranta  dificila  la  tratament  adjuvant,  care  compromite  intentia  curativa,  supravietuirea  şi supravietuirea fără boala (OS; DFS)
3.    Tratament:
3.1.    neutropeniei febrile;
3.2.    tratamentul leucemiei acute
3.3.    transplant autolog sau alogenic de celule stem
3.4.    esec grefa
3.5.    iradiere accidentala sau intentionala corp intreg – pentru doza de 3-10 Gy TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)
Filgrastimum – 5 μg/kg/zi s.c. sau i.v. la 24-72 ore dupa administrarea chimioterapiei, continuat pana la la recuperarea nr. neutrofile considerata suficienta şi stabila
Pegfilgrastimum – se administreaza în doza unica fie individualizat 100 μg/kg fie o doza totala de 6 mg. MONITORIZARE (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
1.    Profilaxia primara a neutropeniei febrile – specific fiecarei scheme terapeutice
2.    Profilaxie secundara a neutropeniei febrile – tratament initiat la cel putin 1 saptamana de la administrarea chimioterapie; mentinut în functie de valorile hemogramei
3.    Tratament:
–    Semne vitale temperatura, puls, tensiune arteriala
–    Diureza, scaun, aport lichide, greutate
–    Laborator: hemograma zilnic; functie hepatica (ASAT; ALAT; bilirubina totala; fosfataza alcalina; gama GT) şi renala (uree. creatinina)
–    Hemocultura; urocultura; coprocultura; cultura din alte potentiale focare de infectie – în functie de tabloul clinic
–    radiografie  toracica;  ecografie  abdominala  sau  investigatii  imagistice  specifice  ori  de  cate  ori  este considerat clinic necesar
CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT:
–    Reacţii adverse: nu este aplicabil
–    Co-morbiditati: nu este aplicabil
–    Non-responder: nu este aplicabil
–    Non-compliant: nu este aplicabil
RELUARE TRATAMENT (conditii) – tratamentul poate fi repetitive la fiecare ciclu de chimioterapie

PRESCRIPTORI
iniţierea se face de către medicii din specialităţile oncologie medicală sau hematologie, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau hematolog, după caz sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi