Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

L031C – DCI : ERLOTINIBUM

Data ultimei actualizari: 17/02/2016

I.    Definiţia afecţiunii – Cancer de pancreas:

II.    Stadializarea  afecţiunii
–    stadiul metastatic
III.    Criterii de includere (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.)
–    pacienţi netratati anterior pentru stadiul metastatic;
–    ECOG: 0-1; virsta > 18 ani
–    functie hepatică şi hematologica în limite normale.

IV.    Tratament (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament)
–    100 mg/zi (o tableta), în combinatie cu gemcitabina;
–    doza de erlotinib se poate reduce în caz de reactii adverse, la 50 mg/zi;
–    pina la progresia bolii (4 luni)

V.    Monitorizarea tratamentului (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate)
–    functia hepatică şi hemologica (lunar);
–    investigatii imagistice: eco, CT

VI.    Criterii de excludere din tratament:
–    Reacţii adverse: rash cutanat, diaree, neutropenie de gradul 3;
–    Co-morbiditati: alterarea functiei hepatice sau hematologice;
–    Non-responder: lipsa aparitiei rash-ului cutanat în primele 14 zile de tratament;
–    Non-compliant: pacientul nu ia tableta zilnic sau refuza deliberat continuarea tratamentului.

VII.    Reluare tratament (conditii) – NA

VIII.    Prescriptori
iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală.
Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi

 

I.    Definiţia afecţiunii – Cancer pulmonar cu alte tipuri de celule decât cele mici:

II.    Indicaţii
1.    tratament de primă linie la pacienţii cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici local avansat sau metastazat (NSCLC), cu mutaţie activatoare ale EGFR.
2.    monoterapie pentru tratamentul de intreţinere la pacienţii cu NSCLC locall avansat sau metastazat, cu boală stabilă după 4 cicluri de tratament chimioterapic standard de primă linie cu săruri de platină.
3.    tratamentul pacienţilor cu NSCLC local avansat sau metastazat, după eşecul terapeutic a cel puţin unui regim de chimioterapie anterior.

III.    Stadializarea afecţiunii – NSCLC avansat local sau metastazat

IV.    Criterii de includere:
a.    NSCLC local avansat/metastatic
b.    Vârsta > 18 ani, status de performanţă ECOG 0-3.
c.    Toate subtipurile histopatologice de NSCLC.
d.    prezenta mutaţiilor activatoare ale EGFR, numai pentru pacienţii netrataţi anterior sau în timpul primei linii de chimioterapie
V.    Tratament (doze, condiţiile de scădere a dozelor, perioada de tratament)
a.    Doza zilnică recomandată este de 1 tabletă de 150 mg, administrată cu cel puţin o oră înainte sau două ore după masă. Când este necesară ajustarea dozei, aceasta se reduce cu câte 50 mg.
b.    Tratamentul cu Erlotinibum se va continuă până la primele semne de progresie a bolii sau toxicitate inacceptabilă.

VI.    Monitorizarea  tratamentului:
a. Pacienţii vor fi urmăriţi imagistic la interval de 3 luni. În caz de progresie tumorală tratamentul va fi întrerupt.

VII.    Criterii de excludere din tratament:
a.    Femei însărcinate.
b.    Insuficienţă hepatică sau renală severă.
c.    Hipersensibilitate severă la erlotinib sau la oricare dintre excipienţii produsului.
d.    Apariţia acută inexplicabilă a unor simptome pulmonare noi şi/sau progresive ca: dispnee, tuse şi febră. Dacă este diagnosticată boala pulmonară interstiţială administrarea Erlotinibum nu mai trebuie continuată.

VIII.    Prescriptori
Iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.”