Acces cursuri

Protocoale – Anexa 1

LEGISLATIE MEDICALA
PROTOCOALE TERAPEUTICE
DOCUMENTE UTILE

L016C – DCI : INTERFERON ALFA 2B

Ultima actualizare: 27.04.2017
Acest protocol este publicat cu rol informativ si este in concordanta cu legislatia in vigoare la data redactarii. Legislatia actuala poate fi consultata pe site-ul Monitorului Oficial. FormareMedicala nu isi asuma raspunderea pentru reactualizarea informatiile prezentate sau eventualele erori de editare.

Acest protocol este actualizat conform Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 475/308/2017

  A. DEFINIŢIA AFECŢIUNII:

    Leucemie cu celule păroase 

  I. CRITERII DE INCLUDERE:

    Tratamentul pacienţilor cu leucemie cu celule păroase. 

  II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):

    Doza recomandată este de 2 milioane UI/m2, administrată subcutanat, de trei ori pe săptămână (o dată la două zile), atât pentru pacienţii care au fost, cât şi pentru cei care nu au fost supuşi splenectomiei. 

    La majoritatea pacienţilor cu leucemie cu celule păroase, normalizarea uneia sau mai multor variabile hematologice apare într-o perioadă de una până la două luni de tratament cu IntronA. 

    Ameliorarea celor trei variabile hematologice (numărul de granulocite, numărul de trombocite şi nivelul de hemoglobină) pot necesita şase luni sau mai mult. 

    Dacă boala nu prezintă o evoluţie rapidă sau dacă nu se manifestă o intoleranţă severă, trebuie menţinută această schemă de tratament. 

    MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate): 

    Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul tratamentului. 

    Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor. 

    La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare. 

    Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie. 

   III. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT: 

    Reacţii adverse: 

    Intrerupere tratament în caz de: 

 • afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid;
 • reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie);
 • evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 • dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului

    Co-morbiditati: 

 • Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente este contraindicată.
 • Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea tratamentului.
 • Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.

  IV. PRESCRIPTORI:

    Medicii Hematologi, Oncologi. Continuarea tratamentului se face de către medicii oncologi, hematologi sau în baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. 

 

 

  B. DEFINIŢIA AFECŢIUNII

    Leucemie mieloidă cronică 

  I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):

    Leucemie mieloidă cronică: monoterapie: tratamentul pacienţilor adulţi cu cromozom Philadelphia prezent sau leucemie mieloidă cronică cu translocaţie bcr/abl pozitivă. 

  II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):

    Doza recomandată de IntronA este de 4 până la 5 milioane UI/m2, administrate zilnic, subcutanat. 

    S-a demonstrat că unii pacienţi obţin un beneficiu în urma tratamentului cu IntronA, 5 milioane UI/m2, administrat zilnic, subcutanat, în asociere cu citarabina (Ara-C), 20 mg/m2, administrată zilnic, subcutanat, timp de 10 zile pe lună (până la o doză maximă zilnică de 40 mg). 

    Când numărul de celule sanguine albe este sub control, pentru a menţine remisia hematologică trebuie să se administreze doza maximă tolerată de IntronA (4 -5 milioane UI/m2 şi zi). 

    MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate): 

    Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul tratamentului. 

    Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor. 

    La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare. 

    Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie. 

   III. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT: 

    Reacţii adverse: 

    Intrerupere tratament în caz de: 

 • afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid;
 • reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie);
 • evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 • dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului

    Co-morbiditati: 

 • Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente este contraindicată.
 • Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea tratamentului.
 • Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.

    Non-responder: 

    Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt după 8 – 12 săptămâni, dacă nu se realizează cel puţin o remisie hematologică parţială sau o citoreducţie relevantă din punct de vedere clinic. 

  IV. PRESCRIPTORI:

    Medicii Hematologi, Oncologi. Continuarea tratamentului se face de către medicii oncologi, hematologi sau în baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. 

 

 

  C. DEFINIŢIA AFECŢIUNII:

    Limfom folicular 

  I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):

    Tratamentul limfomului folicular cu o încărcătură tumorală mare, ca terapie adjuvantă la chimioterapia asociată de inducţie, cum ar fi o schemă asemănătoare schemei CHOP. 

    Încărcătura tumorală mare este definită ca având cel puţin una dintre următoarele caracteristici: 

    masă tumorală mare (> 7 cm), 

    apariţia unui număr de 3 sau mai multe determinări ganglionare (fiecare > 3 cm), 

    simptome sistemice (pierdere în greutate > 10%, febră > 38° C, timp de peste opt zile sau transpiraţii nocturne), 

    splenomegalie depăşind zona ombilicului, 

    obstrucţie majoră a organelor sau sindrom de compresie, 

    afectare orbitală sau epidurală, 

    efuziune seroasă sau leucemie. 

  II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):

    Interferon alfa-2b poate fi administrat subcutanat, ca adjuvant la chimioterapie, în doză de 5 milioane UI, de trei ori pe săptămână (o dată la două zile), timp de 18 luni. 

    Sunt recomandate schemele de tratament de tip CHOP, dar dispunem de experienţă clinică numai pentru schemele de tratament CHVP (asocierea de ciclofosfamidă, doxorubicină, tenipozidă şi prednisolonă). 

    MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate): 

    Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul tratamentului. 

    Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor. 

    La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare. 

    Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie. 

   III. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT: 

    Reacţii adverse: 

    Intrerupere tratament în caz de: 

 • afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid;
 • reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie);
 • evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 • dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului

    Co-morbiditati: 

 • Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente este contraindicată.
 • Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea tratamentului.
 • Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.

  IV. PRESCRIPTORI:

    Medicii Hematologi, Oncologi. Continuarea tratamentului se face de către medicii oncologi, hematologi sau în baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi. 

 

 

  D. DEFINIŢIA AFECŢIUNII

    Mielom multiplu 

  I. CRITERII DE INCLUDERE (vârsta, sex, parametrii clinico-paraclinici etc.):

    Ca terapie de întreţinere, la pacienţii la care s-a obţinut o remisiune obiectivă (o scădere cu peste 50% a proteinelor mielomatoase), ca urmare a chimioterapiei iniţiale de inducţie. 

  II. TRATAMENT (doze, conditiile de scadere a dozelor, perioada de tratament):

    Mielom multiplu: Terapie de întreţinere: La pacienţii care se află în faza de platou (o reducere de peste 50% a proteinei mielomatoase) după chimioterapia iniţială de inducţie, interferon alfa-2b poate fi administrat în monoterapie, subcutanat, în doză de 3 milioane UI/m2, de trei ori pe săptămână (o dată la două zile). 

    MONITORIZAREA TRATAMENTULUI (parametrii clinico-paraclinici şi periodicitate): 

    Funcţia hepatică, formula leucocitară trebuie să se monitorizeze pe parcursul tratamentului. 

    Pe durata tratamentului, monitorizarea simptomatologiei psihiatrice, control periodic al vederii, monitorizarea nivelului lipidelor. 

    La pacienţii care prezintă febră, tuse, dispnee sau alte simptome respiratorii, trebuie să se efectueze radiografii pulmonare. 

    Pacienţii cu semne sau simptome de tulburare autoimună trebuie urmăriţi cu atenţie. 

   III. CRITERII DE EXCLUDERE DIN TRATAMENT: 

    Reacţii adverse: 

    Intrerupere tratament în caz de: 

 • afecţiuni psihice şi ale SNC: depresie, ideaţie suicidală severă şi persistentă, tentativă de suicid;
 • reacţii de hipersensibilitate acută (urticarie, angioedem, constricţie bronşică, anafilaxie);
 • evenimente adverse pulmonare (infiltrate pulmonare, pneumonita şi pneumonia), se intrerupe daca este cazul;
 • dacă apar afecţiuni oftalmologice noi sau la care se agravează cele preexistente trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului

    Co-morbiditati: 

 • Afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente. Utilizarea interferon alfa-2b la copii şi adolescenţi cu afecţiuni psihiatrice severe existente sau în antecedente este contraindicată.
 • Aritmiile cardiace (îndeosebi supraventriculare) pot impune întreruperea tratamentului.
 • Tratamentul cu IntronA trebuie întrerupt la pacienţii cu hepatită cronică care dezvoltă o prelungire a markerilor de coagulare.

  IV. PRESCRIPTORI:

    Medicii Hematologi, Oncologi. Continuarea tratamentului se face de către medicii oncologi, hematologi sau în baza scrisorii medicale de către medicii desemnaţi.